WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

105.4%.
На підприємстві відбулося зростання середньої заробітної плати працівників в 2002 році порівняно з 2001 роком - 104.2%, в 2003 році порівняно з 2002 роком - 106.9% в 2003 році порівняно з 2001 роком - 106.8%.
Як відомо, підприємство повинно дотримуватись певних співвідношень по темпах зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та середньої заробітної плати. На перше пріоритетне місце висуваються темпи зростання продуктивності праці, потім обсяги виробництва та середньої заробітної плати. На підприємстві склалася така картина
Таблиця 2
Співвідношення темпів зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та середньої заробітної плати зат "Коломийська швейна фабрика"
Показники Темпи зростання
2002 до 2001 2003 до 2002 2003до 2001
1. Продуктивність праці на одного працівника 102.9 103.8 106.8
2. Обсяги виробництва 102.3 104.4 106.8
3. Середня заробітна плата одного працівника 104.2 106.9 111.4
Як видно з таблиці дане співвідношення на підприємстві не витримується. Але збільшення середньої заробітної плати відбулося за рахунок змінимінімальної заробітної плати, відповідно до цього переглядалися розцінки та оклади працівникам підприємства.
В загальному підприємство працює ефективно, нарощує обсяги виробництва, збільшує прибутки, підвищує продуктивність праці, що свідчить, що на підприємстві на високому рівні організаторська робота та правильне та гнучке управління персоналом.
5.2. Аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
Аналітичне дослідження трудових ресурсів дасть змогу дослідити їх раціональне використання, підвищення продуктивності праці, що приведе до збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості та зростання прибутку.
Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами
Аналітичне дослідження забезпечення підприємства трудовими ресурсами проходить в такій послідовності:
- аналізується забезпечення підприємства трудовими ресурсами методом порівняння фактичної чисельності за звітний період по категоріях з показниками минулих років за допомогою абсолютних та відносних відхилень;
- аналізується забезпечення підприємства основними та допоміжними робітниками методом порівняння фактичної чисельності за звітний період з показниками минулих років за допомогою абсолютних та відносних відхилень;
- проводиться аналіз відносної забезпеченості підприємства робітниками (порівняння фактичної чисельності з минулорічною, яка перерахована на відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції);
- за результатами аналізу роблять висновки;
Таблиця 3
Аналіз забезпечення підприємства ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"трудовими ресурсами
Категорії персоналу 2001 рік 2002 рік 2003рік Відхилення + - Відхилення %
звіт 2002 до 2001 2003 до 2002 2002 до 2001 2003 до 2002
Всього персоналу осіб , в т.ч. 580 577 580 - 3 + 3 99.5 100.5
- керівники 6 6 6 - - 100 100
- спеціалісти 46 43 42 - 3 - 1 93.4 97.7
- службовці 64 62 62 - 2 - 96.9 100
- робітники 464 466 470 + 2 + 4 100.4 100.8
з них
- основного виробництва 453 454 458 + 1 + 4 100.2 100.9
- допоміжного виробництва 11 12 12 + 1 - 109.1 100
Обсяг товарної продукції тис.грн. 1421 1454 1518 + 33 + 64 102.3 104.4
Відносна забезпе-ченість робітни-ками 464 х 102.3 : 100 = 474 466 х 104.4: 100 = 486 458 - 16 - 28
1. Розраховуємо абсолютні відхилення фактичної чисельності звітного року з минулорічними показниками - це різниця між фактичною та минулорічними чисельностями виражена в абсолютних одиницях. При цьому негативне (від'ємне) значення означає зниження чисельності; позитивне (плюсове) значення характеризує збільшення чисельності; незмінене значення - це чисельність на рівні минулорічних показників. Результати розрахунків занести в таблицю 3.
2. Розраховуємо відносні відхилення фактичної чисельності звітного періоду до минулорічних показників - це співвідношення між фактичною чисельністю звітного року та минулорічними показниками виражені у відсотках. При цьому величина, яка перевищує 100% характеризує зростання чисельності порівняно з минулими роками; величина, яка менше 100% характеризує зниження чисельності порівняно з минулими роками ; величина, яка рівна 100% - це незмінність чисельності в порівнянні з минулими роками .Результати розрахунків занести в таблицю 3.
3. Розраховуємо відносну забезпеченість підприємства робітниками - це порівняння фактичної чисельності звітного року з минулорічною, яка перерахована на відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції та виражене у абсолютних величинах. Результати розрахунків заносимо в таблицю3.
4. Висновки.
З таблиці 3 ми бачимо, що в 2002 році відбулося зменшення чисельності персоналу на з чоловік, а в 2003 році порівняно з 2002 відбулося збільшення на 3 чоловік. Отже чисельність 2003 року зрівнялася з чисельністю 2001 року. Зміни в чисельності відбулися за рахунок змін по категоріях працюючих. Чисельність робітників з кожним роком зростає. З одного боку - це є позитивним фактором, тому що приводить до зростання обсягів виробництва, але з іншого боку це є негативним фактором, тому що в період становлення ринкових відносин позитивним фактором є досягнення зростання обсягів виробництва з меншою кількістю працівників.
Зменшення кількості керівників, спеціалістів та службовців в порівнянні з минулими роками - це результат нових методів керівництва, зокрема запровадження принципу більшої оплати за активнішу роботу, тобто підвищення посадових окладів за рахунок скорочення кількості керівників та спеціалістів. З іншого боку - це може призвести до небажаних результатів - зниження трудової дисципліни, невчасна здача звітності, поганий та неякісний облік, затримка освоєння нових виробів, нових технологій, модернізації, автоматизації.
Оскільки кількість робітників залежить від обсягу виробництва продукції, то одночасно з розрахунком абсолютного відхилення чисельності необхідно розрахувати відносне відхилення, тобто порівняння через коригування чисельності на фактичний випуск продукції. На підприємстві мала місце відносна економія за 2002 рік 16 чол та за 2003 рік - 28 чол.
Аналіз структури персоналу
Структура персоналу - це частка (питома вага) кожної групи чи категорії в загальній чисельності працюючих на підприємстві. Для аналізу структури необхідно:
- порівняти питому вагу кожної категорії персоналу в його загальній чисельності звітного періоду з минулорічними показниками використовуючи абсолютне відхилення;
Таблиця 4.
Аналіз структури персоналу ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" за 2001-2003роки
Категорії персоналу 2001 рік 2002 рік 2003 рік
звіт Відхилення питомої ваги + -
к-ть осіб питома вага

 
 

Цікаве

Загрузка...