WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

та отримання прибутку.
Акціонерне товариство закритого типу - це товариство , акції якого розповсюджуються тільки між його засновниками.
Таблиця 1
Аналіз техніко-економічних показників за 2001-2003 роки по
ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
Показники Од вим. 2001 рік 2002 рік 2003 рік Темпи зростання %
2002 до
2001 2003 до 2002 2003 до 2001
1.Випуск товарної про-дукції т.грн. 1421 1454 1518 102.3 104.4 106.8
2. Доход (виручка) від реалізації продукції т.грн 1421 1454 1518 102.3 104.4 106.8
В т.ч.реалізація продукції
- на власний ринок
- на експорт т.грн.
31
1390
56
1398
90
1428
180.6
100.6
160.7
102.1
290.3
102.7
3.Витрати на виробни-цтво продукції т.грн. 1320 1326 1396 100.4 105.3 105.7
4.Прибуток(+), збиток(-) від виробництва продук-ції т.грн. 121 128 145 105.8 113.3 119.8
5.Середньосписковачисельність осіб 580 577 580 99.5 100.5 100
В т.ч. робітників осіб 464 466 470 100.4 100.8 101.3
6.Витрати на 1 грн ТП грн. 0.93 0.91 0.92 97.8 101.1 98.9
7.Фонд оплати праці т.грн. 1399.5 1451.1 1559 103.7 107.4 111.4
8.Середньорічна вартість основних фондів т.грн. 1250 1218 1315 97.4 107.9 105.2
9.Середньорічна зарплата одного працівника грн. 2413 2515 2688 104.2 106.9 111.4
10.Фондовіддача грн. 1.137 1.191 1.154 104.7 96.9 101.5
11.Рентабельність продук. % 9.17 9.65 11.0 105.2 114.0 119.9
12.Рентабельність ОФ % 9.68 10.5 9.73 108.5 92.7 100.5
13.Балансовий прибуток т.грн. 121 128 154 105.8 120.3 127.3
14.Кредиторська заборго-ваність т.грн. 1250 1400 1230 112.0 87.9 98.4
15.Дебіторська заборго-ваність т.грн. 311 150 173 48.2 115.3 55.6
16.Продуктивність праці на одного працівника грн. 2450 2520 2617 102.9 103.8 106.8
17.Продуктивність праці одного робітника грн. 3063 3120 3230 101.9 103.5 105.4
Аналізуючи техніко-економічні показники діяльності підприємства можна зробити такі висновки:
На підприємстві випускаються та реалізуються швейні вироби. Обсяг виробництва товарної продукції за 2002 збільшився в порівнянні з 2001 роком на (1454 - 1421) 33тис.грн, або на 102.3%, а в 2003 році порівняно з 2002 роком темпи зростання становлять 106.8% . В 2003 році темпи приросту до 2001 року склали 6.8% або на (1518 - 1421) 97 тис.грн.
Слід відмітити, що вся продукція, яка випускається на підприємстві реалізується, тобто залишків нереалізованої продукції на складах немає.
Вся продукція, яка випускається - реалізується на зовнішньому та внутрішньому ринках. Слід відмітити, що питома вага реалізації продукції на зовнішньому ринку досить мала та становить відповідно по роках за 2001 рік - 2.18%; за 2002 рік - 3.9%; за 2003 рік - 5.9 %. Певне зростання реалізації продукції на внутрішньому ринку проходить, а отже відповідно зменшуються експортні поставки.
Витрати на виробництво продукції зросли в основному за рахунок зміни цін на матеріальні ресурси, зокрема на сировину та матеріали. В 2002 році ріст витрат становив порівняно з 2001 роком 100.4% , а в 2003 році порівняно з 2002 роком - 105.3% та порівняно з 2001 роком 105.7%. Збільшення витрат на виробництво привело до збільшення витрат на 1 грн ТП у 2003 році на 0.01грн в порівнянні з 2002 роком. Хоча витрати на 1 грн ТП в 2002 році порівняно з 2001 роком знизилися на 0.02 грн.
Свою основну місію підприємство виконує в повному обсязі - тобто забезпечує зростання прибутку з року в рік. Якщо в 2001 році прибуток становив 121 тис.грн, а в 2002 - 128 тис.грн, то в 2003 році його величина досягла 145 тис.грн, тобто у порівнянні 2002 року з 2001 - темпи зростання становили 105.8%, в 2003 році порівняно з 2002 роком - 113.3%, і в порівнянні з 2001роком - 119.8%.
Про підвищення ефективності діяльності підприємства свідчить також збільшення рівня рентабельності з 9.17% у 2001 році до 11.0% в 2003 році, що на 1.83% більше.
В 2003 році підприємство оновило основні засоби на 65 тис.грн. - це свідчить про те, що оновлення основних засобів приведе до зростання виробництва та підвищення продуктивності праці. Рентабельність основних фондів в 2001 році становила 9.68%, а в 2003 році - 9.73%, тобто ріст становить - 100.5%, це свідчить про те, що ефективність використання основних фондів зростає, хоча в 2002 році рентабельність основних фондів становила 10.5% - це відбулося за рахунок зниження вартості основних фондів. Підприємству слід намічати організаційно-технічні заходи по кращому використанню основних фондів - це приведе до підвищення ефективності їх використання.
Про ефективність використання основних фондів також свідчить узагальнюючий показник - фондовіддача, тобто випуск продукції на 1грн основних фондів. У 2001 році фондовіддача становила 1.137грн, в 2002 році - 1.191грн. в 2003 році - 1.154грн. темпи зростання фондовіддачі в 2002 році в порівнянні з 2001 роком становлять 104.7% та в 2003 році порівняно з 2001 роком - 101.5%. В 2003 році порівняно з 2002 роком відбулося зниження фондовіддачі, тобто неефективно використовувались основні фонди, які були введені в експлуатацію, тобто вони працювали не на повну потужність.
На 2004 рік підприємство намітило цілу низку міроприємств для підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.
Чисельність працюючих на підприємстві за три роки не зазнала суттєвих змін. Якщо в 2001 році працювало 580 осіб, а в 2002 році - 577 осіб, то в 2003 році чисельність повернулась на рівень 2001 року., отже зниження відбулося тільки в 2002 році порівняно з 2001 роком на 3 осіб, які мало вплинули на продуктивність праці.
Чисельність робітників, тобто тієї категорії, яка зайнята виробництвом та його обслуговуванням збільшилась відповідно в 2002 році на 2 осіб, в 2003 році - на 4 осіб до 2002 року та на 4 осіб в порівнянні до 2001 року. Таке збільшення робітників в 2003 році пов'язане зі збільшенням основних виробничих фондів.
Продуктивність праці працівників підприємства зросла з 2450 грн на одного працюючого в 2001 році до 2617 грн на одного працюючого в 2003 році.
Темпи зростання продуктивності праці на одного працівника зросли в 2002 році у порівнянні з 2001 роком на 102.9%, в 2003 році порівняно з 2002роком - на 103.8% та на 106.8% порівняно з 2001 роком. Підвищення продуктивності праці свідчить про ефективність використання трудових ресурсів підприємства, що позитивно впливає на зростання обсягів виробництва.
Продуктивність праці або виробіток на одного робітника також зростає. Якщо в 2001 році він становив 3063 грн на одного робітника, в 2002 році - 3120 грн. на одного робітника, то в 2003 році - 3230 грн. на одного робітника. Або відповідно темпи зростання 2002 року до 2001 року - 101.9%, 2003 року до 2002 року - 103.5%, 2003 року до 2001 року -

 
 

Цікаве

Загрузка...