WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

керівником фірми, трудовим колективом, безпосередніми споживачами продукції.
Самооцінка здійснюється самим працівником і базується на власному уявленні про цілі життя та трудової діяльності, допустимих і заборонених способах їхнього досягнення, про необхідні моральні якості - сумління, чесність, відданість справі.
Оцінка персоналу може базуватися на загальновизнаних принципах:
- об'єктивності;
- всебічності;
- обов'язковості;
- систематичності;
Дотримання цих принципів дає змогу використати оцінку персоналу для:
1. підбору та розстановки нових кадрів;
2. прогнозування просування працівників по службі;
3. раціоналізації прийомів і методів роботи;
4. побудові ефективної системи мотивації праці;
5. оцінці ефективності діяльності окремих працівників і трудових колективів;
Оцінювання персоналу проходить таким чином:
1. Процедура оцінки
місце оцінки;
суб'єкт оцінки;
порядок і періодичність оцінки;
використання технічних засобів
2. Зміст оцінки
оцінка особистих якостей:
- об'єкт;
- критерії;
оцінка праці:
- вимірювання та оцінка витрат праці в часі;
- оцінка складності праці та змісту роботи;
оцінка результатів праці:
- безпосередні результати;
- побічні результати;
3. Метод оцінки
виявлення елементів (показників):
- програма збирання даних;
- методи збирання даних;
- методи обробки та оформлення інформації;
вимірювання елементів (показників):
- натуральні і вартісні показники;
- умовні вимірники (бали, коефіцієнти);
- інші вимірники (характеристики, порівняння з ідеальним чи нормативним об'єктом)
Широко на практиці використовується комплексна оцінка персоналу за бальною системою. Головна ідея такої оцінки персоналу - кількісно виміряти як самого працівника, так і виконувану ним роботу.
Для характеристики працівника комплексна оцінка конкретного працівника здійснюються за формулою:
Коп = 0.5 х Ппкр х Пдя + Пср х Пдр
де,
0.5 - емпірично визначений коефіцієнт, уведення в формулу для посилення значущості оцінки складності та результативності праці;
Ппкр - професійно-кваліфікаційний рівень працівника;
Пдя - ділові якості працівника;
Пср - складність роботи (функцій);
Пдр - конкретно-досягнутий результат;
Кожен показник визначається конкретно для працівника в балах на основі оцінки рівня ознак, наведених в таблицях. Інформацію по оцінці рівня ознак можна отримати звернувшись до курсу Економіка підприємств а за редакцією С.Ф.Покропивного ст.89-95
Для оцінки професійно-кваліфікаційного рівня працівника слід враховувати:
- освіту;
- стаж роботи за спеціальністю;
- активність набуття професії і підвищення кваліфікаційної майстерності;
Для оцінки ділових якостей працівників визначається сукупність ознак:
- компетентність;
- здатність чітко планувати та організовувати свою роботу;
- відповідальність за доручену справу;
- самостійність та ініціативність;
- спроможність оволодіти новими напрямками і методами та використовувати їх у роботі;
- працездатність;
- комунікабельність;
Для оцінки складності функцій треба використовувати :
- характер робіт, що визначають зміст праці;
- різноманітність і комплексність робіт;
- самостійність виконання робіт;
- масштаб і складність керівництва;
- відповідальність;
Для оцінки результатів праці враховують особливості роботи.
Оцінка персоналу підприємства необхідна для того, щоб виявити здатність кожного працівника виконувати функції, які за ними закріплені. Оцінка керівників, спеціалістів та службовців відрізняється від оцінки робітників. Але процедура оцінки проходить однаково.
Оцінка персоналу виконує такі функції:
- орієнтуюча функція - кожний працівник за допомогою громадської оцінки та самооцінки усвідомлює свою поведінку, отримує можливість визначити напрямки і способи дальшої діяльності;
- стимулююча функція - вона породжує у працівника переживання успіху чи невдачі, підтверджує правильність або помилковість поведінки; спонукає його до діяльності в правильному напрямку.
5. Розрахункова частина на базі ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
5.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників .
В умовах ринку велике значення має місце та роль підприємства у розвитку економіки держави. В період переходу на нові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, працівниками.
Підприємство як організаційна одиниця, яка здійснює господарсько-фінансову діяльність, існує у всіх економічних системах та типах економічних відносин. Ринкова економіка характеризується вільним підприємництвом господарських суб'єктів. Підприємство самостійно обирає вид діяльності, ринки збуту, забезпечення ресурсами, розподіл прибутку , який отримується .
Підприємство має діяти і господарювати в рамках законодавства , що регулює всі напрямки його діяльності Головною правовою базою для існування та діяльності підприємств є :
- закон " Про підприємства в Україні " , ухвалено сесією Верховної Ради України 27 березня 1991 року;
- статут підприємства;
- колективний договір підприємства.
Закрите акціонерне товариство "Коломийська швейна фабрика" є юридичною особою, діє на основі статуту, установчого договору, має відкритий рахунок в банку, має круглу печатку, кутовий штам.
Закрите акціонерне товариство "Коломийська швейна фабрика" знаходиться за адресою:
Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия вул. Театральна 38.
Головне завдання підприємства - це виробництво швейних виробів з метою найбільш повного задоволення потреб споживачів та максимальне отримання прибутку з мінімальними затратами.
На підприємстві є Колективний договір, який включає такі завдання:
- укладається щорічно;
- регулює виробничі , економічні і трудові відносини працівників з власниками підприємства;
- визначає заходи із забезпечення належних умов праці та стану довкілля;
- визначає заходи для забезпечення зростання продуктивності праці та її оплати;
- розробляється план професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- соціальний захист працівників підприємства;
- зобов'язання в галузі відпочинку в будинках відпочинку , санаторіях ,забезпечення працівників медичними послугами та дошкільними закладами , спортивно-оздоровчими комплексами
- участь працівників у використанні прибутку
ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" - це закрите акціонерне товариство.
Акціонерне товариство - це господарське товариство , яке базується на об'єднанні грошових засобів шляхом випуску та продажу акцій для спільної господарської діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...