WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

з підлеглими при виникненні різних нестандартних ситуацій, не обговорених у контрактах. Досягнення підлеглими поставлених перед ними завдань у таких ситуаціях буде сприяти успішному досягненню кінцевої трансформованої мети підприємства.
Пропозиції, щодо покращення управління персоналом на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика."
1. Підбір та розстановка кадрів повинна бути такою, щоб кожен член трудового колективу приносив користь та сприяв підвищенню прибутку та покращенню діяльності на підприємстві.
2. Просування працівників по службі, залучення їх в управління, залучення їх до розподілу прибутку.
3. Зміцнення взаємозв'язків адміністрації, профспілки, керівників і підлеглих.
Управління персоналом передбачає широке використання результатів оцінки його роботи, адже кожна організація прагне зберегти кращі кадри, створити їм умови для прфесійно-кваліфікаційного зростання і одночасно звільнитись від працівників інертних, малокваліфікованих, безперспективних.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. Прийнята 18.06.96р.- К.: Україна, 1996.- 54с.
2. Закон України Про підприємництво: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 20.
3. Закон України Про власність: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 20.
4. Закон України Про підприємства в Україні: Відомості Верховної Ради України - 1991р. № 24.
5. Закон України Про оплату праці: "Галицькі контракти" - 1995р. № 21.
6. Енциклопедія бізнесмена , економіста , менеджера . / За редакцією Р.Дяківа - К.: Міжнародна економічна фундація , 2000
7. Баканов М.И.Анализ хозяйственноъ деятельности в торговле: Учеб.пособие. - Москва.: Экономика, 1997
8. Баканов М.ІИ., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Москва.: Финансы и статистика, 1997
9. Бойчук М.І. Економіка підприємства: Н/пос.- Київ, 1995.
10. Беляева С.Г., Кошкина В.И. Теория и практика антикризисного управления: Учебник -. Москва,1996
11. Василенко В.А., Мельник И.Е "Стратегия и инновации в системе менеджмента": Учеб.пос.- М.: МГИУ, 2001
12. Евсеев В.И. Экономический механизм управления здоровьем. - К.: УИОЗ, 1998
13. Василенко В.О Антикризове управління підприємством. Навч. Посібник. - К.: ЦУЛ, 2003
14. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підр.- Київ: КНЕУ, 2000
15. Ворст Й., Ревентлоу П, Экономика фирми: Учебник: Пер, с дат. - М.: Высш.шк.,1994
16. Григорьев В.В.,Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА - М, 1997
17. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб.пособие. - Москва: ИЭП,1998
18. Грузинов В.П Экономика предприятия: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998
19. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу . Навчальний посібник. - К.: Знання-прес , 2000
20. Кожекин Г.Я. Синиця Л.М. Организация производства: Учеб. Пособие. - Минск:ИВ Энергоперспектива, 1998
21. Економіка виробничого підприємства: Навч.пос./ Й.М.Петрович, І.О.Будіщева, І.Г.Устінова, Г.С.Домарадзька та ін.; За ред.Й.М.Петровича. - Л.: Оскарт, 1996
22. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Хвиля-Прес, 2001
23. Економічний аналіз: Навч.пос./ За ред.М.Г.Чумаченка. - Київ, 2001
24. Зайцев Н.Л. Экономика промышленого предприятия: Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1998
25. Зубовський В.М. Економіка підприємства Опорний курс лекцій - К.:Європейський університет , 2000
26. Козанцев А.К., Подлесных В.Н., Серова Л.С. Практический менеджмент: Учеб.пособие. -М.: ИНФРА - М,1998
27. Ластовицкий В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви: Пос. - Чернівці, 1995
28. Липсиц И. В. Бизнес-план - основа успеха. Практическое пособие.-М.: Машиностроение, 1992
29. Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг.- К.: А.Л.Д.,1997
30. Міщенко В.Я. Орлов П.А. Пеліхов Є.Ф. Економіка виробничо-підприємницької діяльності: Нав.пос. - Київ, 1995
31. Менеджмент в малом бизнесе. Бизнес-план.- Москва, 1993
32. Молодцова О.П. Управління якістю програмної продукції : Нав.пос.- Київ.: КНЕУ , 2000
33. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб.пособие.- 2-е изд.- М.: Финасы и статистика, 1997
34. Мазаракі А.А. та інші .Економіка торговельного підприємства: Підручник - К.: Хрещатик , 1999
35. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Нач.пос. - К.: КНЕУ, 1999
36. Олійник С.У. Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку Київ, 1996
37. Організація і планування виробництва на підприємствах швейної промисловості: Навч.пос./ Н.А.Адамова,В.А.Йохна, Т.Л.Малова, Т.Є.Пєнкіна. - К.: Вища школа., 1994
38. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства.:Підручник - К.: Скарби , 2002
39. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб"єктів господарювання . Підручник - Тернопіль : Економічна думка , 2001
40. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємства: Підр.- Київ, 2000
41. Пелих А.С. Бизнес -план или как организовать собственный бизнес: Москва, 1998
42. Примак Т.О. Економіка підприємств : Навч.пос.- Київ, 1999
43. Савицькая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебн.пособие.- Минск.: Экоперспектива, 1998
44. Татаркин А.И. Ресурсы хозрасчетного предприятия: Москва, 1989
45. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Підр. - Київ.:КНЕУ , 2000
46. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Нав. пос. - К. : НБУ , Львів : Банківський Інститут ,2000
47. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия . Учебное пособие.- К. : МАУП , 1998
48. Чаюн І.О. , Бондар І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обгрунтування : Навчальний посібник.- К. : КНТЕУ , 2000
49. Экономика предприятия: Пособие для вузов / В.Я.Хрипач, А.С.Головачев, И.В.Головачева, Т.П.Лизунока и др.; Под ред. В.Я.Хрипача. - Минск: НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1997
50. Экономика предприятия: Пособие для вузов / В.Я.Хрипач, Г.З.Суша, Г.К.Онопенко.; Под ред. В.Я.Хрипача. - Минск: "Эконопресс",2000
51. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Л.Я.Аврашов, В.В.Адамчук, О.В. Антонова, В.А.Швандар.; Под ред. / В.Я.Горфинкеля, , В.А.Швандара - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998
52. Экономика предприятия: Пособие для вузов / В.Я.Горфинкель, В.П.Купряков, В.И.Фатеева, В.А.Швандар.; Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М.Купрякова. - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996
53. Экономика предприятия: Учебник / И.О.Волков, Н.Б.Акуленко, Ю.Ф.Елизаров, И.Л.Тихомирова и др.; Под ред. О.И.Волкова. - Москва.: ИНФРА -М, 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...