WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна характеристика господарських товариств - Реферат

Загальна характеристика господарських товариств - Реферат


Реферат
на тему:
Загальна характеристика
господарських товариств
Така організаційно-правова форма підприємництва, як господарське товариство, має істотні особливості щодо створення, діяльності та юридичного статусу. Тому товариства діють на основі Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р., який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов'язки їхніх засновників та учасників.
Згідно з цим законом, господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними та/або фізичними особами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
Існує 5 видів господарських товариств:
" акціонерні товариства;
" товариства з обмеженою відповідальністю;
" товариства з додатковою відповідальністю;
" повні товариства;
" командитні товариства.
Всі господарські товариства є юридичними особами, діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
Вибір конкретного виду господарського товариства залежить від цілей і намірів його засновників, а також у ряді випадків передбачений законодавством. Наприклад, фондова біржа та інвестиційний фонд можуть бути створені тільки в формі закритого акціонерного товариства, довірче товариство - в формі товариства з додатковою відповідальністю, ломбард - повного товариства.
На сьогоднішній день найбільшою популярністю в Україні користуються товариства з обмеженою відповідальністю (завдяки простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, придатності для організації як малого, так і великого бізнесу), а також акціонерні товариства.
У загальному вигляді правова характеристика окремих видів господарських товариств представлена в табл.1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика організаційно-правових форм господарських товариств
Характеристика АТ ТОВ ТДВ ПТ КТ
Початковий капітал статутний фонд, розділений на частки рівної номінальної вартості (акції) статутний фонд, розділений на частки, будь-які за розміром статутний фонд, розділений на частки, будь-які за розміром капітал з виділенням часток, будь-яких за розміром капітал з виділенням часток, будь-яких за розміром
Розмір статутного фонду (капіталу) 1250 мінімальних заробітних плат 100 мінімальних заробітних плат 100 мінімальних заробітних плат не встановлений не встановлений
Частка статутного фонду (капіталу), яку потрібно внести до реєстрації 50% - ЗАТ,
30% - ВАТ 30% 30% не встановлена кожний з вкладників - не менш 25% свого внеску
Види внесків грошові або майнові будь-які будь-які будь-які повні товариші - будь-які внески, вкладники - тільки грошові чи матеріальні внески
Установчі документи установчий договір і статут установчий договір і статут установчий договір і статут установчий договір установчий договір
Відповідальність учасників обмежена: в межах суми, сплаченої за акції обмежена: в межах внеску в статутний фонд додаткова: учасники несуть додаткову відповідальність належним їм майном у межах, визначених установчими документами повна: учасники відповідають по боргам товариства всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення є дві категорії учасників: учасники з повною відповідальністю і вкладники, які несуть відповідальність у межах внеску в статутний фонд
Керівні органи загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління, ревізійна комісія збори учасників, дирекція (директор), ревізійна комісія збори учасників, дирекція (директор), ревізійна комісія керування здійснюється самими учасниками керування здійснюється самими учасниками
Корпоративні права акції частки у статутному фонді частки у статутному фонді частки в капіталі частки в капіталі
Характер відносин між учасниками об'єднання капіталів об'єднання капіталів + особовий елемент об'єднання капіталів + особовий елемент об'єднання осіб об'єднання осіб + капіталістичний елемент
Фізичні і юридичні особи, спільними зусиллями яких створюється господарське товариство і які наділяють його майном, іменуються засновниками і учасниками. Відносно всіх товариств, за виключенням акціонерного, правовий статус засновників і учасників товариства фактично однаковий.
Засновниками та учасниками товариств можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, включаючи іноземних суб'єктів права, крім випадків, передбачених законодавством України. Держава через уповноважені нею органи також може виступати засновником і учасником господарських товариств.
Учасники товариства мають право:
" брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
" брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
" вийти в установленому порядку з товариства;
" одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.
Учасники товариства зобов'язані:
" додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;
" виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
" не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
" нести інші обов'язки, якщо це передбачено Законом "Про господарські товариства", іншим законодавством України та установчими документами.
Товариство є власником:
" майна, переданого йому засновниками і

 
 

Цікаве

Загрузка...