WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

праці, впровадження поточного методу виробництва дозволило підвищити продуктивність праці на одного працівника і одного працюючого у натуральних і собівартісних показниках на %.
Після впровадження усіх заходів по підвищенню продуктивності праці та зниженно собівартості додатково вироблено тис. одиниць виробів на суму тис.грн., вивільнилось працівників, економія по заробітній платі склала тис.грн., а економія по зниженню собівартості - тис.грн.
Після зміни організаційної форми потоку вдалося покращити умови праці працівників, покращити ТЕП проектуємого потоку у порівнянні з діючим.
Розраховуэмо додатковий випуск продукцii в натуральному i вартiсному виразi за рахунок пiдвищення продуктивностi працi:
^ М = ( Мрiч.*% ПП) / 100
^ М = ( 318,5*6,6) / 100 = 21,02тис.од.
Розраховуэмо додатковий випуск товарноi продукцii :
^ТП = ^М* Цопт.
^ТП = 318,5*105,524 = 33609,394 тис.грн.
Розраховуэмо чисельнiсть умовно визволених робочих:
Np.ум. = ((Тр1-Тр2)*Мрiчн.) /Фр.ч.
Nр.ум. = ((1,78-1,67)*318,5 )/ 2016 = 17 чол.
Розраховуэмо економiю по фонду заробiтноi плати:
Еф.з/пл. = Eр.ум.*Ср.м.з/пл.*12мiс.
Еф з/пл. = 17*381,83*12 = 77893,32 = 77,89 тис.грн.
Розраховуэмо економiю по зниженню витрат на виготовлення продукцii:
Ес/вр. = ( Пс/в2-Пс/в1)*Мрiчн.
Ес/вр. = (96,155-94,214)*318,5 = 618,21 тис.грн.
ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі проводились розрахунки техніко-економічні показники швейного цеху по виготовленню демісезоних жіночих пальто. Потужність потоку за рік складається з потужності потоку за зміну, кількості змін ,кількості потоків та кількості робочих днів у році . За даними курсової роботи потужність потоку за рік складає 234,192 тис одиниць.
Продуктивність праці - це показник , що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.
Методи визначення виробітку :
- натуральний ( ділення обсягу виробничої продукції у фізичних одиницях на кількість затраченого часу в нормі , годинах ) , різновидом натуральних вимірів обчислення виробітку є умовно - натуральні ;
- вартісний ( ділення обсягу виготовленої продукції в гривнях на затрати часу, виражені в середньо списковій чисельності робітників , або відпрацьованій ними кількості людино - днів , людино - годин ) ;
- трудовий ( ділення обсягу продукції , представленої в затратах робочого часу в норма - годинах на кількість робітників ).
Рівень продуктивності праці характеризується показником виробітку, який показує кількість продукції ,що вироблена за одиницю часу .
Оберненим до виробітку є показник трудомісткості. Трудомісткість показує фактичні витрати робочого часу окремого робітника , що припадають на одиницю готової продукції. За даними розрахунків курсової роботи продуктивність праці ,а трудомісткість на один виріб.
Відрядна розцінка визначається виходячи з тарифної ставки ,що відповідає даному розряду робіт та встановленій нормі виробітку . За даними розрахунку курсової роботи за одиницю виробу відрядна розцінка складає.
Заробітна плата - це частина національного доходу , призначена для задоволення особистих потреб працівників , що видається в грошовій формі відповідно до кількості та якості витраченої праці . Уся заробітна плата працівників поділяється на номінальну та реальну :
- номінальна - це сума коштів , отриманих працівником за його роботу продовж розрахункового періоду ( день , рік , місяць ) ;
- реальна - це кількість товарів та послуг , що можна придбати на номінальну заробітню плату.
Організація оплати праці на підприємстві передбачає :
- визначення форм та систем оплати праці працівників підприємства ;
- розробку системи посадових окладів службовців та спеціалістів ;
- розробку критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів фірми ;
- обгрунтування показників та системи преміювання співробітників.
Основним документом , що регулює організацію праці , є Закон України " Про оплату праці " , згідно з яким визначаються основні положення оплати праці , розмір та особливості нарахування мінімальної заробітної плати . За розрахунками
курсової роботи середньомісячна заробітна плата складає одного робітника ------ грн , одного працюючого ------- грн .
Собівартість продукції - це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію прдукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві. Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва , визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів , встановлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є одним джерелом зростання прибутку підприємства. За розрахунками курсової роботи собівартість одиниці виробу -----грн.
Ціна - це грошовий вираз вартості , кількості грошей , що сплачуються або одержуються за одиницю товару або послуг.
Оптова ціна - це ціни , за якими державні , колективні та приватні підприємства розраховуютьсяміж собою або з гуртовими посередниками за великі партії товарів.
Вільна ціна встановлюється підприємствами самостійно або на договорній основі із врахуванням попиту і пропозиції на ринку товарів; орієнтовані на економічну зацікавленість виробників у розширені асортименту товарів та запобігання ажіотажного попиту і спекуляції .За даними розрахунку ціна оптова ----- грн , ціна вільна -----грн .
Дані розрахунку підтвердили доцільність реорганізації швейного цеху.
ЛІТЕРАТУРА
1. Послання Президента України до Верховної Ради "Стратегія економічного та
соціального розвитку на 2000 - 2004 роки"
2. Закон України "Про підприємництво в Україні", - К.: 1991.
3. Закон України "Про оплату праці", - К.: 1996.
4. Закон України "Про добавлену вартість", - К.; 1997.
5. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємництва", - М.: 1996.
6. Бойчук І.М., Харів Н.С., Хопчан М.І., Піга Ю.В. "Економіка підприємства", -
К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2001.
7. Примак Т.О. "Економіка підприємства", - К.: МАУП, 1999.
8. Афанасьєва А.Г,, Овчинніков С.Г., Смірнова Л.М. "Управління, організація та
планування виробництва", - М.: Легпромбудвидав, 1990.
9. Горфинкель В.Я. "Економіка підприємства", - М., 1996.
10. Мамедов Р.А. "Сучасна економіка", - М., 1996.
11. Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робочих, розділ
"Швейне виробництво", - М., 1981.
12. Положення про систему технічного обслуговування та ремонту технологічно
го обладнання у виробничих об'єднаннях на підприємствах системи легкої
промисловості, - М., 1987.
13. Журнал "Легка промисловість" 2001 - 2002.
14. Першина Л.Ф., Петрова С.В. "Технологія швейного виробництва", - М.: Легп
ромбудвидав, 1991.
15. Галузеві типові норми часу та контроль основних видів готових швейних ви-
робів підприємств швейної промисловості. Видавництво ВНЗів "Технологія
легкої промисловості", 1988, т. 31, № 3-4.

 
 

Цікаве

Загрузка...