WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

1,5 1,5 0,02 4 20 10
Прокладка клейова 1,00 0,9 ----- 4 20 10
Назва тканини визначається за даними технологічної частини, норми витрат тканини верха та підкладки визначаються за даними підприємства.
ТАБЛИЦЯ 1.4.2. РОЗШИФРОВКА МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ
Основні матеріали Витрати на одиницю виробу
Норма витрати, м кв. Оптова ціна, грн. Сума, грн.
Тканина костюмна 2,22 21,28 47,24
Тканина підкладна 2,22 1,89 4,19
Прокладка клейова 0,9 3,11 2,799
Разом по тканині 54,23
Нитки полієстєрові 500,00м 0,003 1,50
Ґудзики 10шт 1,5 15
Фірмовий знак 1шт 0,1 0,1
Ярлик 1шт 0,1 0,1
Пакет 1шт 0,5 0,5
Плечьова накладка 2шт 1 2
РАЗОМ 73,43
Транспортно-заготовчі витрати 4% 2,94
Уцінка маломірних залишків 0,1% 0,05
Реалізація відходів 0,1% 0,05
РАЗОМ 76,37
РОЗШИФРОВКА МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ
Норма технічна у метрах квадратних (Nтех.м.кв.) розраховується шляхом помноження норми технічної у погоних метрах (Nтех.п.м.) на ширину тканини
(Ш тк.) та на ширину кромки (Ш кр.).
Nтех.м.кв. = Nтех.п.м. * Ш тк. * Ш кр.
Ціна оптова погоного метра тканини (Цопт.п.м.) розраховується шляхом вирахування з ціни вільної (Ц віл.) суми націнки на додаткову вартість (Е НДВ) і суми націнки торгівельних організацій (Е Нт).
Ц опт.п.м. = Ц.віл. -П ПДВ-Е Нт
Ціна оптова одного метра квадратного (Ц опт.м.кв.) розраховується шляхом поділення ціни оптової одного погоного метра (Ц опт.п.м.) на ширину тканини без кромки
Ц опт.м.кв. = Ц опт.п.м.
Штк.-Шкр.
Вартість матеріалу у оптових цінах (S м.кв.) розраховується шляхом помноження ціни оптової одного метра квадратного (Ц опт.м.кв.) на норму технічну у метрах квадратних (Nтех.м.кв.).
S м.кв. = Ц опт.м.кв. * Nтех.м.кв
Сума транспортно-заготовчіх витрат (Е В тз) розраховується шляхом обчислення відсотку транспортно-заготовчих витрат (% В тз) від загальної вартості основних матеріалів(Вт.заг).
Е В тз = Вт.заг. * % Втз
100
Сума уцінки маломірних залишків (Е у) розраховується шляхом обчислення відсотку уцінки (% у) від вартості тканин (Вт тк.).
E. у = Вт тк. * % у
100 *100
Сума від реалізації відходів (Е Рв) розраховується шляхом обчислення відсотку реалізації (% Рз) від вартості тканин (Вт тк.).
Е Рв = Вт тк. * %Рв
100
Вартість основних матеріалів за відрахуванням відходів складається з суми загальної вартості основних матеріалів, сумі транспортно-заготовчіх витрат, суми уцінки маломірних залишків та суми від реалізації відходів.
Вт осн.м. = Вт.заг. + Е В тз. + Еу + ЕРв
ТАБЛИЦЯ 1.4.3. РОЗРАХУНОК ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
НА ВИРIБ
Статті витрат Відсотки%
% Сума витрат
За проектом грн. По підприєм-ству , грн.
1. Відрядна розцінка за пошив виробу 2,67 3,15
2.Відрядна розцінка за підготовку тканини до розкрою та розкрій, попереднє дублювання деталей
10
0,267
0,315
3. Розцінка за централізоване виготування бортової та інших прокладок, дублювання матеріалів, вишивку
5
0,1335
0,1575
4. Розцінка за обробку виробу в цеху ВТО 5 0,1335 0,1575
РАЗОМ заробітна плата відрядна 3,204 3,62
5. Премії 25 0,67 0,79
6. Надбавки і додатки 18 0,48 0,57
РАЗОМ заробітна плата на вироб 4,354 4,825
ТАБЛИЦЯ 1.4.4. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ
Статті витрат Дані для розрахунку
Сума
витрат за проектом Сума
витрат по підприєм.
1. Основні матеріали за вирахуванням відходів
2. Вартість обробки :
2.1. Основна заробітна плата виробничим робітникам
2.2. Додаткова зарплата виробничим робітникам
2.3. Відрахування на соціальні заходи
2.4. Витрати на підготовку та освоєння виробництва
2.5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
2.6. Загальнофабричні витрати
12%
38,06%
10%
45%
80% 76,37
4,354
0,52
1,66
0,43
1,96
3,48 76,37
4,825
0,58
1,84
0,48
2,17
3,86
Всього вартість обробки 12,404 13,755
Виробнича собівартість виробу
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Повна собівартість виробу
120%
5,02% 88,774
5,22
0,22
94,214 90,125
5,79
0,24
96,155
Рентабельність 12% 11,31 11,54
Ціна оптова 105,524 107,695
Податок на додаткову вартість 20% 21,10 21,54
Націнка торгівельних організацій 12% 12,66 12,92
Вільна ціна 139,284 142,155
ТАБЛИЦЯ 1.4.5. РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Річний випуск
тис .од . Товарна продукція в оптових цінах Обсяг продукції по собівартості Прибуток Рента-бель-ність.
відсотки
один . грн . сума
тис . гри . один . грн . сума
тис . грн . один . грн . сума тис. грн.
318,5 105,524 33609,394 94,214 30007,159 11,31 3602,235 12
Р= ПР* 100%
С/Вт
Р= (23,99*100) /199,924 = 12
В 1грн ТП = С/Вт
Цопт
В 1грн ТП = 199,924 / 223,914 = 0,89
1.5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ТАБЛИЦЯ 1.5.1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Показники Один. вимір Величина показника Величина змін
Проекти-руємий діючий абс. різниця %
1 .Потужність цеху за рiк один. 318,5 297,48 21,02 6,6
2.Чисельність робітниківу цеху люд. 289 289
3. Трудомісткість виготовлення виробу с 6024 6424 400 6,2
4. Продуктивність праці на одного робітника у зміну шт 1,21 1,13 0,08 6,6
5. Розцінка відрядна грн. 2,67 3,15 0,48 6,2
6. Середньомісячна зар. плата
1 робітника
1 працюючого
грн.
грн.
381,83
386,22
364,75
367,12
17,08
19,1
4,6
5,2
7.Собівартість одиниці виробу грн. 94,214 96,155 1,941 2,02
1,
8.Ціна оптова грн. 105,524 107,695 2,171 2,01
9.Ціна вільна грн. 139,284 142,155 2,871 2,02
Порівняльний аналіз ТЕП курсової роботи і підприємства .
Економічний аналіз господарської діяльності - це комплексне вивчення роботи цеха з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і подальшого підвищення ефективності господарювання.
Економічний аналіз - важливий етап процесу керування, мета якого полягає в тому, щоб дати належну оцінку стану об'єкта і показати, наскільки цей стан відрізняється від потрібного,
Економічний аналіз відіграє важливу роль у підготовці даних для розробки планів підприємства, оцінки якості і обгрунтованності планових рішень, перевірки та об'єктивної оцінки виконання плану, виявленні резервів, визначення їх розмірів та шляхів вирішення.
При проектуванні даного цеху на підставі діючого була проведена заміна застарілого обладнання на більш нове, технологічне, використані більш ефективні засоби обробки.
Це надало можливість знизити трудомісткість виготовлення виробу на с, що дозволило знизити розцінку на вироб на %, зменшити частку заробітної плати в структурі собівартості, скоротити накладні витрати.
За рахунок зниження витрат на обробку виробу знизилась собівартість одиниці виробу на %. Використання поопераційної форми розподілу

 
 

Цікаве

Загрузка...