WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

1 ум. од.
10. Премії робітникам
11. Доплата та додаткова зарплата
12. Нарахування на заробітну плату
13. Плановий випуск потоку у рік -
-
грн.
-
сек.
грн.
од.
%
грн
%
%
%
од. -
Кскл
Копт
Рр.
Нч
Тст
Км
На
Вум
П
Д
Н
Мрік 555-5 "Juki"
3,5
1900
4
80
0.00049
1
15
150
25
15
38,16
159250 297 Промшвеймаш"
3,5
1950
4
50
0,00049
1
15
150
25
15,0
38,16
159250
РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ
1Економія по заробітній платі:
Ез.пл. = (Р від. 1-Р від.2) * ( 1 + П) * ( 1 + Д )*( 1+Н )
100 100 100
Ез.пл.=(0,0392 - 0,0245)*(1+25/100)*(1+15/100)*(1+38,16/100)=
=0,0147*1,25*1,15*1,3816= 0,029
Р від. - відрядна розцінка
П - процент премії
Д - процент доплат
Н - процент начислення
2. Відрядна розцінка: Р від. = Т ст * Нч
Т ст. - тарифна ставка 1 секунди
Нч - норма часу
Рвід.1=0,00049*80 = 0,0392 грн.
Рвід.2=0,00049*50 = 0,0245 грн.
3. Амортизаційні витрати: А = Ц опт. * На
- 100
Ц опт. - оптова ціна обладнання
На - норма амортизації
А1=(1900*15) /100=285 грн.
А2=(1950*15) /100=292,5 грн.
4. Витрати на утримання обладнання: В утр. = В утр.1ум.од. * К с * К обл.
В утр.1ум.од. - витрати на утримання 1 умовної одиниці
К с - коефіціент ремонтної складності
К обл. - кількість встановленого обладнання
В утр.1=150*3,5*1=525 грн.
В утр.2=150*3,5*1=525 грн.
5. Загальні витрати на утримання обладнання: В заг. = А + В утр.
В заг.1=285+525=810 грн.
В заг.2=292,5+525=817,5 грн
6. Загальні витрати на одиницю виробу: В заг.на од = В заг.
П річ.
П річ. - річна потужність
В заг.на од.1=810/159250 = 0,005863 грн.
В заг.на од.2=817,5/159250 = 0,0051334 грн.
7. Економія (перевитрати) по утриманню обладнання:
Е(П) = В заг.на од.1-В заг.на од.2
Е (П)=0,0051334-0,0050863 = 0,0000471
8. Економія чиста на одиницю виробу: Еч = Е з.пл.+(-) Е(П)
Еч=0,029-0,0000471 = 0,0289529 грн.
9. Економія умовно-річна: Е ум.річ. - Еч * П річ.
Е.ум.річ.= 0,0289529*159250 = 4610,7 грн.
10. Термін окуплення обладнання: Т ок. = К1 - К2+В заг.
Е ум.річ.
Ток .= (1950+817,5) / 4610,7 = 0,6 року.
К1 - капітальні витрати (Цопт) нового обладнання
К2 - вартість реалізації обладнання, яке вибуло. К2 = О
В заг. - витрати загальні на утримання нового обладнання
11. Коефіцієнт економічної ефективності: Е = 1 / Т ок.
Е=1/0,6 = 1,67
1.4. СОБІВАРТІСТЬ, ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
Собівартість - дуже важливий показник роботи підприємства, по рівню собівартості можна судити про те, наскільки ефективно використовуються основні фонди, трудові ресурси, грошові кошти та матеріальні ресурси.
В плані по собівартості, прибутку та рентабельності розраховується калькуляція собівартості, кошторис, прибуток, витрати на 1 грн. товарної продукції. Структура собівартості - це відношення статей або економічних елементів до їх загального підсумку.
Собівартість може бути виробнича та повна.
Виробнича собівартість - це сума вартості матеріалів за відрахуванням відходів і вартості обробки.
Повна собівартість складається з суми вартості виробничих та позавиробничих витрат
С/вт = С/вт вироб + В позавир
Калькуляцією собівартості називається зведення грошових витрат на виробництво та реалізацію однієї одиниці виробу. Вона складається за статтями калькуляційного листа, тобто переліку витрат на виробництво продукції в залежності від місця їх виникнення та призначення.
Калькуляція собівартості складається за такими статтями:
1. Матеріальні витрати за відрахуванням відходів.
2. Вартість обробки:
2.1. Основна заробітна плата;
2.2. Додаткова заробітна плата;
2.3. Відрахування на соціальне страхування;
2.4. Відрахування у фонд зайнятості населення;
2.5. Витрати на підготовку та освоєння виробництва;
2.6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання;
2.7. Цехові витрати;
2.8. Загальнофабричні витрати;
2.9. Інші витрати.
Виробнича собівартість
3. Позавиробничі витрати.
Повна собівартість
На усіх етапах виробництва економії витрат надається особливе значення. Це пов'язано з тим, що по мірі збільшення масштабів зростає значення кожного відсотку зниження собівартості. Зниження собівартості має велике народогосподарче значення, тому що в наслідок зниження собівартості збільшується прибуток підприємства, а отже, й прибутки держави, а також може бути знижена оптова та вільна ціна на виріб.
Собівартість може бути знижена за рахунок:
- підвищення продуктивності праці;
- зниження норм витрат матеріалів на одиницю виробу;
скорочення чисельності обслуговуючого персоналу та складу керуючого апарату;
- економії паливно-енергетичних ресурсів.
Прибуток - це основний результативний показник роботи підприємства. Це чистий прибуток, який підприємство отримує за реалізацію своєї продукції. Цей показник характеризує загальні підсумки держпродрозрахункової діяльності підприємства.
Сума прибутку залежить від рівню собівартості, кількості реалізованої продукції та ціни оптової. Через показник прибутку держава здійснює контроль за виробничо-господарчою діяльністю підприємств і встановлює пропорції між результатами господарчої діяльності і задовільнення економічних інтересів колективу.
Маса отриманого підприємством прибутку не може бути безпосередньо використана для порівнянняефективності виробничої діяльності кількох підприємств.
Прибуток, що отриманий підприємством, розподіляється таким чином:
1. Вноситься податок у державний та місцевий бюджети.
2. Підприємства розраховуються за кредитами банку.
3. Сплачують надану позику та відсоток за банківськими кредитами.
4. Прибуток, що залишився, розподіляється для створення фондів накопичення та фондів споживання.
Фонд споживання це кошти, спрямовані на вирішення соціальних питань: забезпечення житлом, безкоштовне живлення, виплата дивідендів по акціям, премій та інше.
Фонд накопичення - це кошти, що використовуються для розширення виробництва, реконструкції, закупівлі нового обладнання.
Рентабельність - показник, що характеризує ефективність підприємства з точки зору ефективного використання виробничих фондів та поточних витрат. Розрізнюють рентабельність продукції та рентабельність підприємства.
Рентабельність продукції розраховується як відношення прибутку до повної собівартості у відсотках:
Витрати на одну гривню товарної продукції - показник, що характеризує скільки коштів вклало підприємство для отримання однієї гривні. Розраховується як відношення собівартості до ціни оптової:
ТАБЛИЦЯ 1.4.1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КАЛЬКУЛЯЦІЇ
Назва тканини Норма витрати, п.м Ширина тканини, м Ширина кромки, м
Ціна вільна, грн ПДВ,
% Торгова націнка, %
Тканина костюмна 1,5 1,5 0,02 45 20 10
Тканина підкладна

 
 

Цікаве

Загрузка...