WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Незвільненим бригадирам
2.3. За навчання учнів
2.4. За скорочений робочий день підліткам
2.5. За виконання державних і громадських обов'язків
2.6. За напруженість у роботі
2.7. За професійну майстерність
2.8. За тарифну та відпустки
2.9.Інші
3,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
13
0,2
908,29
850,39
57,9
27,25
0,85
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
118,08
1,82
/ 152,5
Всього річний фонд оплати праці 1060,79
ТАБЛИЦЯ 1.2.8. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ,
СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ
Перелік посад Чисельність робітників у дві зміни, люд. Посадовий оклад за місяць, грн. Річний фонд оплати праці, тис. грн. Премія
% Сума,
тис. грн.
Керівники та
спеціалісти
Начальник цеху Інженер - технолог
Мастер потоку
1
1
4
500
470
440
6
5,64
21,12
40
40
35
2,4
2,26
7,39
РАЗОМ 6 1410 32,76 12,05
Службовці
Обліковець
1
230
2,76
20
0,55
РАЗОМ ПО ЦЕХУ 7 1640 35,52 12,6
Чисельність робітників у дві зміни визначаємо за таблицею "Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів та службовців".
Посадові у місяць визначаються за даними підприємства по штатному розкладу.
Річний фонд оплати праці керівників, спеціалістів та службовців розраховується шляхом помноження посадового оклада у місяць на кількість місяців у році (12) та на чисельність робітників у дві зміни.
Умови преміювання та відсоток премії встановлюються на підприємстві і залежать від результатів праці колективу.
Сума премії розраховується шляхом обчислення відсотку премії від річного фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців.
1.2.1. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Продуктивність праці - це ефективність праці у процесі виробництва. Продуктивність праці характеризується кількістю випускаємої продукції у одиницю часу, або витратою часу на виготовлення одиниці виробу.
Підвищення продуктивності праці - це будь яка зміна у процесі Виробництва, яка скорочує час на виготовлення виробу.
Продуктивність праці вимірюється у тих одиницях, що і обсяг виробництва, тобто у натуральних та вартісних показниках, та розраховується на одного працівника та на одного працюючого.
Продуктивність праці у натуральному вираженні (ПП) розраховується шляхом поділення річної потужності (П річ.) на кількість працівників (працюючих) (N) .
ПП = П річ.
N пр
ПП =318,5/289 = 1,1 тис. од.
ПП = П річ.
N р
ПП =318,5/282 = 1,13 тис. од.
Продуктивність праці за вартістю обробки розраховується шляхом поділення вартості обробки (Во) на кількість працівників (працюючих) (N).
ПП=Во
N пр
ПП=12,404/289 = 0,043
ПП=Во
N р
ПП=12,404/282 = 0,044
Продуктивність праці у оптових цінах розраховується шляхом поділення суми товарної продукції в оптових цінах (ТП опт.) на кількість працівників (працюючих) (N).
ПП=ТП опт.
N пр
ПП = 33609,394/289=116,29.
ПП=ТП опт.
N р
ПП=33609,394/282=119,18.
ТАБЛИЦЯ 1.2.1.1. ПОКАЗНИКИ ПО ПРАЦІ ТА КАДРАМ
Категорії робітників
Чисельність Фонд оплати праці Середньомісячна заробітна плата грн.
люд. % тис. грн. %
Робітники
282
97,57
1060,79
96,75
381,83
Керівники та
спеціалісти
6
2,08
32 ,76
2,99
Службовці
1
0,35
2 ,76
0,25
РАЗОМ
289
100
1096,31
100
386,22
Середньомісячна заробітна плата 1 робітника (Зпл. сер. міс. 1 роб.) розраховується шляхом поділення річного фонду олати праці виробничих робітників (Ф річ. роб) з преміями (Пр.) на чисельність робітників (N роб.) та на 12 місяців.
Зпл. сер. міс. 1 роб. = (Ф річ. роб + Пр)/ N роб.*12
Зпл. сер. міс. 1 роб. = ((1060,79+212,59+14,14) / 282*12)*1000=381,83грн.
Середньомісячна зарплата 1 працюючого (Зпл. сер. міс. 1 прац.) розраховується шляхом поділення річного фонду олати праці працюючих(Ф річ. прац) з преміями (Пр.) на чисельність працюючих (N прац.) та на 12 місяців.
Зпл. сер. міс. 1 прац. = (Ф річ. прац + Пр ) / N прац.*12
Зпл. сер. міс. 1 прац . = ((1096,31+238,47) / 289*12)*1000=386,22грн.
1.3. ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємозв'язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефективної техніки замість морально застарілої та фізично поношеної.
Діяльність підприємств за науково-технічним розвитком виробництва є собою удосконалення виробничо-технічної бази у відповідності з новими досягненнями науки, техніки, нової технології.
Організація виробництва - це сполучення діяльності людей у часі та просторі, та раціональне використання ними засобів виробництва для випуску продукції високої якості при найменших затратах. На підприємствах швейної промисловості на базі нової техніки та технології використовуються прогресивні форми поточної організації виробничих процесів.
Економічна ефективність відображається у показниках підвищення ефективності виробництва: продуктивності праці, фондовіддачі, рентабельності, ефективності капітальних вложень.
Основними джерелами фінансування для впровадження усіх заходів по науково-технічному розвитку є засоби та кошти, зароблені колективом, тобто та частина прибутку, яка спрямована на розширення виробництва у фонд накопичення.
План науково-технічного розвитку розробляється у наступних напрямках:
- створення та освоєння виробництва нової продукції й поновлення продукції, що вже випускається;
- планування, впровадження прогресивних технологічних процесів комплексної механізації та автоматизації виробництва;
- розробка та впровадження автоматизованих систем;
- розробка заходів по підвищенню ефективності використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів;
- удосконаленнякерування та організація виробництва;
- планування науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт;
- планування основних показників техніко-економічного рівня виробництва.
Вихідними даними для розробки плану є результати науково-дослідних робіт, плануємі капітали вкладення, матеріально-технічні ресурси та поточні витрати на розвиток техніки і вдосконалення організації виробництва, замовлення споживачів на створення нових виробів.
Джерелами фінансування науково-технічного розвитку, удосконалення виробництва та керування є фонд накопичення, який створюється з прибутку та від амортизаційних відрахувань, призначених для нового повного оновлення виробництва, науки та техніки.
ТАБЛИЦЯ 1.3.1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ
Показники Одиниці виміру Умовне позначення До впро-вадження Після впро-вадження
1. Назва та клас обладнання
2. Категорія складності
3. Оптова ціна обладнання
4. Розряд робіт
5. Норма часу на операцію
6. Тарифна ставка 1 сек
7. Кількість встановлених машин на операцію
8. Норма амортизації за рік
9. Витрати на утримання

 
 

Цікаве

Загрузка...