WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

основною формою доходів працюючих та у відповідності з дією закону про розділ праці знаходиться у пропорційній залежності від трудових досягнень кожного працездатного члена трудового колективу.
Вирішаючим фактором підвищення суспільного багатства, а, тому тієї частини, яка поступає працюючим у вигляді заробітної плати, є зріст продуктивності праці. В наслідок чого виникає потреба співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати.
Планове регулювання системи оплати праці повинно забезпечувати активну дію заробітної плати на прискорення науково-технічного прогресу, раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів, підвищення змістовності та покращення умов праці.
В організації оплати праці важливе місце займає раціональне застосування форм і систем заробітної плати, їх вдосконалення.
У швейній промисловості застосовується відрядна та погодинна форми оплати праці.
При відрядній формі оплати праці заробітна плата робітнику нараховується за кожну одиницю виробленої продукції або виконаний обсяг робіт за відрядною розцінкою.
За теперишніх умов майже всі швейні підприємства перейшли на систему ко-лективної відрядної оплати праці робітників. Різновидом такої оплати є бригадна форма оплати праці.
ТАБЛИЦЯ 1.2.1. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ
ВІРОБНИЧИХ РОБІТНИКІВ
Чисельність робітників в одному потоці, люд. Число змін Число потоків Чисельність робітників по цеху, люд.
66 2 2 264
Кількість робітників в одному потоці (N роб.пот.) та кількість потоків (К пот.) визначаємо за данними технологічного розрахунку.
Кількість змін (n зм.) - двухзмінний режим праці.
Чисельність основних виробничих робітників по цеху (N осн. роб.) розраховуємо шляхом помноження кількості робітників в одному потоці (N роб.пот.) на кількість змін (n зм.) та на кількість потоків у цеху (К пот.).
Nосн.роб. = N роб.пот. * n зм. * К пот.
N осн роб = 66 * 2 * 2 = 264 люд.
ТАБЛИЦЯ 1.2.2. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ РОБІТ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ
ОБЛАДНАННЯ
Перелік обладнання, клас, тип та марка обладнання Кількість обладнання Категорія складності обладнання, ум. од. Обсяг роботи в умовних одиницях
Універсальні машини
555 -5 " Джукі "
415 - 5 "Джукі "
297 " Промшвеймаш "
54
16
4
3,5
3
3,5
189
48
14
РАЗОМ
74
251
Спеціальні машини
STROBELL
PFAFF
73401
2
4
2
3,5
3,5
3,5
7
14
7
РАЗОМ
8
28
ВЗАГАЛІ
82
279
Кількість встановленого обладнання (П об. у.) визначається за даними технологічного розрахунку.
Категорія складності (Кс) обладнання в умовних одиницях визначається за "Довідником ремонту швейного обладнання".
Обсяг робіт (О р.) в умовних одиницях визначають шляхом помноження кількості встановленого обладнання на коефіцієнт складності.
О р. = Кс*По
О р. = 54*3,5 = 189
ТАБЛИЦЯ 1.2.3. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПІДСОБНО-
ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ
Професія Роз-ряд Об'єкт обслуговування Одини-ці вимі-рюван-ня Обсяг роботи Норма обслу-гову-вання
Чисельність робітників
на1
зміни на 2 зміни
Підсобно-виробничі робітники
Контролер ВТК 5 Перевірка якості готової продукції шт.
632
316
2
4
Інструктор виробничого навчання - Навчання учнів та робочих передовим прийомам та методам праці люд.
132
132
1
2
Приймач-сдатчик 3 Прийом крою та здача готової продукції шт
632
316
2
4
Прибиральниця - Прибирання виробничого приміщення кв.м.
924
600
1
2
Разом: 6 12
Допоміжні робітники
Слюсар-ремон-тувальник універсального обладнання 4 Ремонт та обслуговування універсального обладнання ум. од.
279
140
2
4
Електромонтер 4 Ремонт та обслуговування світлової та силової мережі ум. од.
195,3
170
1
2
Разом: 3 6
Разом по цеху: 9 18
ТАБЛИЦЯ 1.2.4. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ,
СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ
Перелік посад Чисельність робітників
В одну зміну В дві зміни
Керівники, спеціалісти
Начальник цеху
Інженер -технолог
Мастер потоку 1
1
2 1
1
4
РАЗОМ 4 6
Службовці
Обліковець 1 1
РАЗОМ ПО ЦЕХУ: 5 7
Для розрахунку чисельності керівників, спеціалістів та службовців слід користуватися типовими штатами та схемою посадових окладів.
ТАБЛИЦЯ 1.2.5. РОЗРАХУНОК ПРЯМОГО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ РОБІТНИКІВ
Асортимент Виробництво продукції на рік, тис.од. Розцінка за одиницю,
грн. Річний фонд оплати праці,
тис. грн. Премія
Премія
% Сума, тис. грн.
Жакет жіночий
318,5
2,67
850,39
25
212,59
Відрядна розцінка на одиницю виробу визначається за даними технологічного розрахунку.
Відрядний річний фонд оплати праці основних виробничих робітників (Ф відр.) розраховується шляхом помноження відрядної розцінки на одиницю виробу (Р відр.) на річну потужність цеху (П річ.цех)
Ф відр = Р відр * П річ.цех
Ф відр = 318.5 * 2,67 = 850.39 тис.грн.
Відсоток премії встановлюється підприємством самостійно і залежить від коштів, зароблених колективом
Сума премії (Пр) розраховується шляхом обчислення відсотку премії (%Пр) від відрядного річного фонду оплати праці основних виробничих робітників (Ф відр.)
Пр = Ф відр. * %Пр
100%
Пр=(850,39*25)/100= 212,59 тис.грн.
ТАБЛИЦЯ 1.2.6. РОЗРАХУНОК ТАРИФНОГО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАШ ТА
ПРЕМІЙ ПІДСОБНО-ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ
Професія Роз-ряд Кількість робітників у дві зміни, люд. Місячний ок-лад або го-динна тарифна ставка, год. Річний фонд робочого часу на одного ро-бітника, год. Тарифний фонд заро-бітної плати, тис.грн. Премія
відсотки Сума, тис.грн.
Підсобно-виробничі робітники
Контролер ВТК 5 4 1,92 2016 15482,88 25 3870,72
Інструктор виробничого навчання -
2
250
11 мес
5500
20
1100
Приймач-сдатчик 3
4
1,5
2016
12096
20
2419,2
Прибиральниця - 2 210 11 мес 4620 15 693
Разом: 12 37698,88 8082,92
Допоміжні робітники
Слюсар-ремон-тувальник універсального обладнання 4
4
1,67
2016
13466,88
30
4040,06
Електромонтер 4
2
1,67
2016
6733,44
30 2020,032
Разом: 6 20200,32 6060,092
Разом по цеху: 18 57,9 14,14
ТАБЛИЦЯ 1.2.7. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВИРОБНИЧИХ
РОБІТНИКІВ
Склад Фонду оплати праці Відсотки Сума, тис. грн.
1. Відрядно-тарифний фонд оплати праці
1.1. Основних виробничих робочих
1.2. Підсобно-виробничих і допоміжних робочих
2. Надбавки і додатки
2.1. За роботу у вечірній час
2.2.

 
 

Цікаве

Загрузка...