WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” - Курсова робота

Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” - Курсова робота

показниками, досягнутими у минулому періоді. Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень про витрати робочого часу в людино-годинах, кількість виробленої продукції або виконаних робіт, а також відомості про рух особового складу підприємства.
За характером участі у виробничому процесі працівники підприємства розподіляються на працівників основної діяльності, які зайняті безпосередньо виготовленням продукції, і невиробничий персонал, що зайнятий в обслуговуючих таінших господарствах.
До працівників основної діяльності відносять такі категорії працівників: робітники, учні, інженерно-технічний персонал і персонал охорони.
Для аналізу трудових ресурсів використовується інформація звітних форм 2-ПВ "Звіт з праці", 1-П "Звіт підприємства з продукції", 6-ПВ "Чисельність окремих категорій працівників підприємства і підготовка кадрів", а а також дані планово-нормативної, облікової та оперативної інформації зі звітів підрозділів підприємства, інші оперативні дані. Із таблиці 2 видно, що у звітному періоді збільшилась чисельність персоналу в порівнянні з минулим періодом на 54 особи в тому числі збільшилось працівників основної діяльності на 53 осіб, робітників збільшилось на 51 особу, службовців збільшилось на 2 особи. Обсяг продукції відповідно також збільшився в порівнянні з минулим періодом на 87,2%, що в сумі склало 31047 тис. грн.
Поряд з аналізом наявності та руху чисельності працівників важливо структуру персоналу основної діяльності і і визначити рівень її оптимальності. Для цього порівнюють фактичну питому вагу кожної категорії персоналу в його загальній кількості з необхідною, протягом кількох періодів і визначають відхилення (табл. 3).
Дані необхідні для аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами, наведено в таблиці 2.
Табл. 2
Оцінка забезпечення підприємства трудовими ресурсами.
Показники Факт за
минулий період За завітній період Відхилення абсолютне
(+, -) Фактично,
%
план факт від
плану від
минулий період до
плану до
минулий період
Усього персоналу, осіб
у т.ч. 548 550 602 +52 +54 109,5 109,9
1. Працівники основної діяльності із них 520 540 573 +33 +53 106,1 110,2
- робітники 479 520 530 +10 +51 101,9 110,6
- службовці
у т.ч. 41 41 43 +2 +2 104,9 104,9
- керівники 10 11 12 +1 +2 109,1 120,0
- спеціалісти 31 31 31 - - - -
2. Непромисловий персонал (неосновної діяльності) 28 28 29 +1 +1 103,67 103,6
- Обсяг продукції
тис. грн. 35597 45597 66644 +21047 +31047 146,2 187,2
Структура трудових ресурсів підприємства.
Категорії персоналу Персонал основної діяльності
Минулий період За
планом Фактично
к-сть
осіб питома
вага, % к-сть
осіб питома
вага, % к-сть
осіб питома
вага, %
Працівників основної діяльності у т.ч. 520 100 540 100 573 100
- робітники 479 92,1 520 96,3 530 92,5
- службовці
із них: 41 7,9 41 3,7 43 7,5
- керівники 10 1,9 11 2,0 12 2,1
- спеціалісти 31 6,0 31 5,7 31 5,4
Дані таблиці 3 свідчать, що питома вага робітників збільшилася на 0,4% проти минулого періоду або на 51 особу, однак питома вага службовців знизилася на 0,4 проти минулого періоду.
Підвищення питомої ваги робітників проти минулого періоду спричиняє відповідне підвищення праці у розрахунку на одного працівника основної діяльності в цілому, а також на одного робітника. Величина впливу цього фактора на продуктивність праці одного робітника розраховується множенням різниці між фактичною питомою вагою робітників і питомою вагою робітників за минулий період у загальній чисельності на середню продуктивність праці за минулий період (92,5 - 92,1) ? 45597 : 100 = 182,4 грн.
Збільшення питомої ваги робітників у загальній чисельності спричинило підвищення продуктивності праці у звітному періоді на 96,7 тис. грн. (182,4 ? 530).
Дальше поглиблення аналізу структури чисельності персоналу проводимо виходячи з того, що для високопродуктивності праці підприємство має бути збережене основними і допоміжними робітниками, кваліфікація яких відповідала б потребам виробництва. Ми вивчаємо співвідношення між основними і допоміжними робітниками, тенденцію зміни цих співвідношень і якщо вони не на користь основних робітників, то керівництву підприємства необхідно з'ясувати причину утримування позапланової чисельності допоміжних робітників і розглянути можливість їх скорочення за рахунок автоматизації виробничих процесів, поліпшення організації допоміжних робіт (табл. 4).
Табл. 4
Чисельність основних і допоміжних робітників.
Категорії робітників План Фактично Минулий
період Відхилення
(+, -)
к-сть
осіб
% до заг.
к-сті к-сть
осіб % до заг.
к-сті к-сть
осіб % до заг.
к-сті від
плану від минулого періоду
Робітники, усього осіб в т.ч. 520 100 530 100 479 100 +10 +51
- основні 425 81,7 436 82,3 384 80,2 +11 +52
- допоміжні 95 18,3 94 17,7 95 19,8 -1 -1
З таблиці 4 бачимо, що питома вага робітників зросла проти планової на 0,6% (82,3 - 81,7), а проти минулого періоду на 2,1% (82,3 - 80,2). Підвищення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки супроводжується зростання продуктивності праці. Вплив зміни питомої ваги основних робітників у загальній їх чисельності на виробіток одного робітника визначається діленням різниці між фактичною і плановою питомою вагою основних робітників на планову питому вагу основних робітників: (82,3 - 81,7) : 81,7 ? 100 = 0,73% .
Завдяки підвищенню питомої ваги основних робітників у загальній їх чисельності продуктивність праці одного основного робітника на 0,73%.
Відповідним етап аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху.
Склад працівників постійно змінюється у зв'язку із скороченням штату, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням їх на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв'язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку те перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для пошуків нової роботи.
Отже, оборот робочої сили поділяють на необхідний, що відбувається з об'єктивних причин, які не залежать від адміністрації підприємства, та надмірний, який вимагає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни,

 
 

Цікаве

Загрузка...