WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. (Курсова робота) - Реферат

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. (Курсова робота) - Реферат

особливі риси майбутнього бізнесу, його переваги та основні фінансово-економічні показники. При оформленні готового бізнес-плану резюме розміщують на початку.
Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК
Ця схема наближена до структури, за якою розробляються бізнес-плани для Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
Потрібно враховувати, що за такою схемою розробляються бізнес-плани, призначені для отримання, фінансування або для контактів з потенційними партнерами. Бізнес-плани, призначені для внутрішнього користування, можуть бути дещо спрощеними.
Запропонована схема не є догмою, а лише деякою універсальною основою, на яку можуть накладатися різноманітні моменти, пов'язані з розробкою бізнес-планів конкретних проектів.
I. Короткий опис проекту.
II. Компанія.
III. Ринок.
IV. Проект.
V. План впровадження проекту.
VI. Додатки.
Розглянемо докладніше рекомендований зміст бізнес-плану.
Короткий опис проекту (резюме) складається, як правило, вже після того, як закінчено розробку всього бізнес-плану. Воно повинно містити головну мету, структуру, фінансові потреби та переваги проекту. В резюме, для того щоб зацікавити потенційного партнера, потрібно довести, що саме його справа матиме успіх. Це своєрідна візитка майбутньої справи, тому треба чітко, переконливо викласти головні положення проекту, а саме: мету, тобто чим буде займатися підприємство чи організація (товар чи послуга та її переваги), скільки коштів потрібно для цієї діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на його продукцію чи послуги і чому підприємець вважає, що його справа матиме успіх.
У цьому розділі подається така інформація:
" повна назва та адреса підприємства;
" спонсори проекту - прізвища людей, залучених до проекту та їх координати;
" місце розташування;
" суть запропонованого проекту (кілька речень стосовно мети проекту);
" обґрунтування проекту (коротко пояснити, чому проект матиме економічний сенс);
" прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості та очікуваних результатів проекту, а також строків погашення займів).
Очікувані фінансові результати проекту подаються в спрощеному вигляді - Таблиця 1.
Коефіцієнт погашення кредиторської заборгованості - короткий опис ринку (описати ринкові можливості, які буде використовувати Ваш проект і головний аргумент - чому проект буде успішним, не зважаючи на існуючі товари та послуги, які задовольняють потреби вибраного сегмента ринку).
Максимальний обсяг розділу - дві сторінки.
Таблиця 1. Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства
Період
Фінансові результати
Виручка - ПДВ - акциз Прибуток перед оподатку-ванням
Чистий прибуток
Дивіденди
День 0
Рік 1
Рік 2...
Рік n
Компанія. Докладно описати Ваше підприємство, щоб переконати інвестора або потенційного партнера, що Ваша компанія дієздатна, має налагоджене виробництво та спроможна генерувати прибуток. Показати інвестору (потенційному партнеру), що керівництво компанії добре обізнане зі станом справ на підприємстві.
Рекомендується така структура розділу:
ў Загальний опис компанії та її комерційної діяльності.
Дата створення компанії та її юридична форма; що компанія виробляє та (або) які послугу надає; коротка історія підприємства; власники та акціонери, розподіл власності; кількість працюючих; збут, прибуток та обсяги виробництва за минулий рік.
ў Управлінський апарат та персонал.
Дати коротку характеристику менеджерів, період їх роботи в компанії, освіта, кваліфікація та досвід роботи в даній галузі.
ў Основні групи товарів та послуг.
Описати основні групи товарів та послуг, які компанія виробляє та реалізує, місце компанії на ринку; охарактеризувати головних клієнтів компанії; описати динаміку збуту товарів та послуг протягом останніх двох-трьох років діяльності.
ў Маркетинг та збут.
Описати: схему розповсюдження товарів; принципи ціноутворення; рекламну діяльність фірми; методи стимулювання продажу; сервісні послуги компанії (гарантійне обслуговування і т. д.); формування компанією громадської думки.
ў Інфраструктура та виробництво компанії.
Опис інфраструктури компанії включає: територію, стан землі та споруд; обладнання (кількість, тип, технічний стан, вік та зношеність); балансову та залишкову вартість, а також ринкову ціну приміщень та обладнання компанії; наявні сертифікати, спеціальні дозволи та ліцензії.
ў Виробництво компанії.
У загальних рисах висвітлити процес виробництва основної продукції компанії, а також дати відповідь на такі запитання: де будуть виготовляти товар (на діючому виробництві чи це буде нове підприємство); які виробничі можливості підприємства; де, в якій кількості, за якими цінами потрібно купувати сировину та матеріали, яка репутація постачальників сировини, їх досвід роботи; наявність виробничих відходів, токсичних речовин та їх розміщення.
При відповіді на ці запитання треба проаналізувати стан справ на
два-три роки вперед, а для великих підприємств чи значних за обся-
гом виробництв - на чотири-п'ять років.
У заключній частині цього розділу потрібно знайти місце розрахунку
розміру витрат на охорону навколишнього середовища, оскільки це є
обов'язковою умовою подальшого перетворення бізнес-плану в діюче
виробництво.
ў Фінансовий стан.
Розглянути фінансові результати останнього року діяльності підприємства, проаналізувати тенденцію збуту, пояснити причини появи особливо високих або низьких показників, пояснити тенденцію прибутковості, показати баланс між заборгованостями та акціонерним капіталом та ін.
Важливим пунктом у цьому розділі є кредитна історія підприємства. Потрібно написати, чи раніше (протягом останніх двох-трьох років) підприємство отримувало кредити, якщо отримувало, то які суми, в яких кредитних установах, на який термін, чи були кредити повернуті вчасно, чи має компанія заборгованості по кредитах на даний момент та ін. Істотну роль для отримання нового кредиту можуть відіграти відгуки та рекомендації кредитних організацій, з якими компанія співпрацювала раніше. Такі документи, як правило, включаються в додатки до бізнес-плану.
ў Висновки.
Підкреслити найсильніші сторони компанії, її слабкі сторони та можливі шляхи їх усунення.
Ринок. Проаналізувати стан галузі, в якій фірма хоче

 
 

Цікаве

Загрузка...