WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. (Курсова робота) - Реферат

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. (Курсова робота) - Реферат


Курсова робота
Бізнес-план підприємства.
Сутність, зміст, призначення, структура, методологія.
Зміст
I. Вступ.
II. Сутність і призначення бізнес-плану.
III. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану.
IV. Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК
" Короткий опис проекту.
" Компанія.
" Ринок.
" Проект.
" План впровадження проекту.
" Додатки.
V. Висновок.
VI. Список літератури.
Вступ
В умовах ринкової економіки будь-яка більш-менш масштабна підприємницька діяльність (бізнес) зв'язана з господарським ризиком. Значна частина підприємців банкрутує через те, що не мають достатніх знань і навичок господарювання. Як свідчать дослідження причин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі пояснюються незадовільним управлінням (45%-некомпетентність, 20%-низький професіоналізм, 18%-брак управлінського досвіду, 9%-відсутність досвіду роботи на виробництві, 3%-невиконання взятих на себе зобов'язань, 2%-шахрайство, 1%-стихійне лихо і лише 2%-причинами, що не залежать від якості управління фірмою. Тому комерційна акція (приватизація державного підприємства, створення приватної фірми, залучення інвестицій, перехід на нову технологію, організація випуску нової продукції, тощо) вимагає ретельної і професійно грамотної підготовки до її здійснення. Наскільки ґрунтовно буде підготовлена, організована і проведена така робота, настільки успішно реалізуватиметься підприємницька ідея. Результатом роздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на питання реалізації нової ідеї, що виникла, саме і є бізнес-план.
Сутність і призначення бізнес-плану
Бізнес-план - ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї.
За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; об'єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.
До основних завдань розробки бізнес-плану належать:
" оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін;
" визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;
" обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї;
" оцінка кон'юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня можливого господарського ризику;
" пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-
інвестиційного проекту;
" прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реа-
лізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні три-п'ять років.
Щодо конкретних умов господарювання в Україні бізнес-план має замінити за змістом та призначенням застосовуване раніше техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки і реалізації будь-якого проекту.
У зв'язку з тим, що бізнес-план відбиває результати досліджень і організаційної роботи з метою обґрунтування конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку в сучасних умовах господарювання, він має спиратися на:
" конкретний проект виробництва певного товару (продукту чи послуг);
" всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми (ситу-аційний аналіз);
" глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і можливих прогнозованих її змін;
" результати вивчення найбільш дійових організаційних, техніко-економічних та фінансових важелів, застосовуваних у підприємництві; конкретних завдань інноваційного характеру;
" діагностику і прогнозування зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації.
Звичайно бізнес-план є одним із сукупності ділових документів, що ви-
значають стратегію розвитку фірми. Особливістю бізнес-плану як стратегічно зорієнтованого документа треба вважати узгодження поставлених завдань і реальних фінансових можливостей.
Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, використовується у процесі переговорів з партнерами; він відіграє неабияку роль у підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов'язково використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів.
Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану
Починаючи розробку бізнес-плану, треба чітко уявляти собі, що кожний конкретний план має свої особливості і не існує якогось придатного на всі випадки життя універсального бізнес-плану.
Кожен бізнес-план має свої особливі риси залежно від того, в якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче отримати від банку чи інвестиційної компанії.
Незалежно від сфери діяльності та особливостей компанії, яка готує бізнес-план, можна визначити декілька стандартних етапів, які потрібно послідовно пройти при його розробці:
" визначення мети написання бізнес-плану.
Як правило, мета визначається переліком проблем, які покликаний вирішити бізнес-план.
" чітке визначення кола читачів бізнес-плану.
Потрібно уявляти, чи бізнес-план готується для внутрішнього вико-ристання персоналом підприємства, чи він призначений для вивчення іншими особами, яких фірма хоче бачити своїми інвесторами - майбутні акціонери, комерційні банки, венчурні капіталісти та ін.
" збір інформації для написання бізнес-плану.
На цьому етапі необхідно виявити джерела інформації, потрібної для розробки бізнес-плану, і накопичити деякий стартовий масив інформації для початку роботи над бізнес-планом.
" Вибір структури бізнес-плану і безпосереднє написання тексту пояснювальної записки.
Обсяг та ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою фірми і сфери її діяльності, цілями підприємництва, масштабами бізнесу, а також залежать від контактної аудиторії, на яку він розрахований.
Бізнес-план може бути розроблений за структурою, зображеною на рис.1. Наведену схему бізнес-плану варто розглядати як типову, придатну для використання в різних проектах. Буквальне слідування їй у всіх випадках є недоцільним. Звичайно, мета розробки бізнес-плану визначає його зміст.
На практиці не існує

 
 

Цікаве

Загрузка...