WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Мотивація і оплата праці на п-ві - Реферат

Мотивація і оплата праці на п-ві - Реферат

працівника окремо: кількість зароблених балів множать на частку фонду оплати праці, що припадає на 1 бал.
" Акордна оплата праці застосовується, коли виконавцю (виконавцям) з/п нараховується за певну виконану роботу. Специфіка цієї системи оплати праці в тому, що доручена робота повинна бути виконана в певні терміни; при цьому час, витрачений на виконання дорученої роботи особливої ролі для нарахування з/п не має.
4. Окрім заробітної плати, яка обчислюється за тарифними ставками, виробничими розцінками на основі посадових окладів, працівникам можуть виплачуватися:
- доплати;
- надбавки;
- гарантійні виплати;
- компенсаційні виплати.
Працівники мають право на отримання доплат у таких випадках:
а) поєднання професій
Працівникам, які виконують на тому ж самому підприємстві, в уста-нові, організації поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, здійснюється доплата за поєднання професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за поєднання професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених в колективному договорі. При цьому слід враховувати, що Генеральною угодою доплати за суміщення професій максимальними розмірами не обмежуються і визначаються економією, яка отримана внаслідок суміщення. За поєднання професій керівникам оплата не проводиться.
б) робота у святковий і неробочий день
Робота у святковий і неробочий день оплачується в подвійному роз-мірі:
" відрядникам - за подвійними відрядними розцінками.
" працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - в розмірі подвійної погодинної або денної ставки.
" працівникам, які отримують місячний оклад, - у розмірі одинарної погодинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день здійснювалася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної погодинної або денної ставки понад оклад, якщо робота здійснювалася понад місячну норму.
Оплата у вказаному розмірі здійснюється за години, фактично від-працьовані у святковий і неробочий день.
За бажанням працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку.
в) робота в нічний час
Робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встанов-люється Генеральною, галузевими (регіональними) угодами і колективним договором, але не нижче ніж 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. Згідно з Генеральною угодою - 40 % за кожну годину роботи.
г) робота у понаднормовий час
Робота в понаднормований час допускається тільки у виняткових випадках при погодженні з профспілкою.
Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою.
Понаднормові години не мають перевищувати 120 годин для кожного працівника в рік. За погодинною системою оплати праці робота у по-наднормовий час оплачується за перші 2 години на 50% більше, а за на-ступні години - в подвійному розмірі погодинної ставки. За відрядною системою оплати праці за роботу у понаднормовий час виплачується до-плата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною ставкою, - за всі відпра-цьовані понаднормові години.
Надбавки відносяться до виплат стимулюючого характеру, якими за-охочуються окремі категорії робітників за високоякісну і висококваліфі-ковану роботу.
На підприємстві може бути розроблене і затверджене як складова частина Колективного договору Положення про преміювання працівників підприємства.
Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілкових об'єднань України узгоджено такі надбавки та премії:
1) за високу професійну майстерність (III розряд - 12 %; IV розряд - 16 %; V розряд - 20 %; VI і виші розряди - 24 %);
2) за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів (водіям 2-го класу - 10%; водіям 1-го класу- 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час);
3) за високі досягнення в праці (до 50 відсотків посадового окладу);
4) за виконання особливо важливої роботи на визначений термін (до 50 відсотків посадового окладу).
До заохочувальних виплат, які включаються до додаткового фонду оплати праці, входять також премії. Премії - це грошові виплати праців-никам, які виплачуються понад суму основної зарплати за успішну трудову діяльність.
Законодавством України передбачено такі основні компенсаційні виплати працівникам:
а) оплата за час виконання державних і суспільних обов'язків
За час виконання державних і суспільних обов'язків оплата здійснюється виходячи із середнього заробітку за два попередні місяці.
б) компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість, оплачуються:
1) вартість проїзду працівника і членів його сім'ї у порядку і в розмірах, встановлених законодавством для відряджень;
2) витрати на перевезення майна;
3) добові за час перебування в дорозі оплачуються у розмірі, встанов-лені для відрядження;
4) одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає. Сума допомоги дорівнює розміру посадового окладу на новому місці роботи - для самого працівника та 25% від окладу на кожного члена сім'ї;
5) заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі нараховується, виходячи із посадового окладу на новому місці.
в) компенсації при службових відрядженнях
За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.
г) компенсації для працівників, що скеровуються дія підвищення кваліфікації
При скеруванні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться такі виплати:
- середня заробітна плата за основним місцем роботи за час навчання;
- оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;
- виплатадобових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, вста-новленому законодавством для службових відряджень;
- відшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення у разі відсутності гуртожитку, в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.
д) компенсації для донорів
За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання.
Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надається день відпочинку із збереженням середнього заробітку. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.
5. Багато видів доплат розраховуються на підставі середньої заробітної плати. Окрім доплат, на розрахунку середньої заробітної плати базується розрахунок відпусток та ряд інших виплат. При розрахунку використову-ється Порядок обчислення середньої заробітної плати (надалі Порядок), затверджений

 
 

Цікаве

Загрузка...