WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інвестиції - Реферат

Інвестиції - Реферат

недоцільним, тому на п-ві необхідно здійснити лише просте відтворення ОФ: застаріла техніка повинна замінюватися новою в міру потреб. Кошти на придбання нового обладнання визначаються добутком ціни і кількості. Якщо ж продукція має зростаючий попит на ринку, то є необхідність у нарощуванні обсягів в-ва шляхом введення в дію додаткових виробничих потужностей. Виникає необхідність у здійсненні розширеного відтворення ОФ, що дасть змогу збільшити виробничу потужність п-ва.
Основною формою планування КВ є річні і багаторічні плани, оскільки капітальне будівництво - процес тривалий. В цих планах містяться: завдання для кожної будови по введенні в дію основнихпотужностей і ОФ, і обсяг КВ з розбивкою по роках відповідно до тривалості будівництва.
Річні плани визначаються на основі 5-річного плану і конкретного плану роботи на рік, уточнюючи його завдання з урахуванням ходу виконання плану. Основними показниками плану КВ є обсяг КВ, введення в дію виробничих потужностей і ОФ, титульні списки. Обсяг КВ планується на основі існуючих нормативів, проектів і кошторисів із врахуванням завдань по зниженню собівартості будівельних робіт.
Введення в дію виробничих потужностей і ОФ розраховується в натуральному і грошовому виразі. Схематично план введення в дію виробничих потужностей і ОФ в грошовому виразі розробляється таким чином:
Вихідні дані для розрахунку:
обсяг КВ - 8 млрд. грн.
вхідна виробнича потужність - 55 млрд. грн.
виробнича програма (запланований обсяг випуску продукції) - 48 млрд. грн.
коефіцієнт використання ВП - 0,8
1. визначимо середньорічну ВП, що забезпечує виконання виробничої програми:
48/0,8=60 млрд. грн.
2. визначимо вихідну ВП, яка забезпечує середньорічну потужність при вхідній потужності 55 млрд. грн.:
ВПс.р.=(ВПвх+ВПвих)/2;
ВПвих=2*ВПс.р. - ВПвх=2*60 - 55=65 млрд. грн.
3. визначимо введення в дію ОФ і ВП, введені в дію:
ВПвв=ВПвих - ВПвх=65 - 55=10 млрд. грн.
4. по введеній в дію ВП і ОФ складають 3 завдання:
" нове будівництво (3 млрд. грн.)
" реконструкція діючих об'єктів (5 млрд. грн.)
" внутрішні резерви (2 млрд. грн.).
Перші 2 завдання здійснюють за рахунок запланованих КВ - 8 млрд. грн., а решту 2 млрд. грн. приросту ВП повинні бути забезпечені за рахунок внутрішніх резервів, наприклад, шляхом переведення п-ва на 2 чи 3-змінну роботу, що підвищує потужність без додаткових КВ.
Титульні списки - це перелік п-в, які будуються чи реконструюються і включені в план капітального будівництва.
В титульних списках відображається характеристика кожного об'єкту будівництва (назва і місцезнаходження), роки будівництва (початок і закінчення), проектна потужність, план будівельно-монтажних і підрядних робіт, кошторисна вартість, річні обсяги КВ, виконання обсягів робіт на початок планового періоду.
Титульні списки розробляються окремо для перехідних об'єктів і новобудов. Для включення в титульні списки обов'язковою умовою є наявність затвердженої технічної документації, робочих креслень, матеріалів і замовлень на обладнання. Включення об'єкту в титульні списки є одночасно і дозволом на його фінансування.
Фінансування капітального будівництва здійснюється як за рахунок централізованих джерел (державні бюджети) так і децентралізованих (амортизаційні відрахування, прибуток, внутрішні ресурси - виручка від реалізації невикористаних ОФ, дохід від реалізації сукупної продукції).
4.а) Основним показником, на основі якого судять про економічну ефективність КВ, є коефіцієнт економічної ефективності. Цей показник використовується для визначення економічної ефективності КВ по НГ в цілому, по галузях НГ, окремих п-вах, будовах тощо.
" Критерієм ефективності КВ по НГ в цілому є:
Енг=?НД/КВ
приріст національного доходу капітальні вкладення, що викликали цей
приріст
" показник ефективності КВ по галузях НГ:
Ег=?П/КВ
приріст прибутку
" ефективність КВ по окремих об'єктах:
Еп=(Ц - С)/КВ
ціна собівартість
Ц - С=прибуток
Після визначення коефіцієнту ефективності КВ проводять його порівняння з нормативним коефіцієнтом, який встановлюється Міністерством Економіки на певний період (приблизно 0,15). Якщо ефективність > нормативної ефективності, то вкладення капіталу вважається доцільним.
Крім того, визначають термін окупності даних КВ:
Ток=1/Е; Е=1/Ток
Ток норм.=6,7
Отже, термін окупності КВ є оберненою величиною до коефіцієнту ефективності.
Для обгрунтування доцільності КВ розрахований термін окупності порівнюють з нормативним. Якщо термін окупності ? нормативного терміну окупності, то КВ є ефективними, якщо ні, то неефективними. Про абсолютну ефективність КВ судять на основі коефіцієнту економічної ефективності і терміну окупності.
б) Показник відносної ефективності КВ використовується при співставленні різних варіантів капітального будівництва. Він дозволяє вибрати найбільш ефективний варіант із декількох запропонованих. Показником порівняльної ефективності КВ є мінімум приведених витрат. Приведені витрати - це сума поточних витрат (собівартості) і одноразових (капітальних) витрат, приведених до 1-го періоду часу за допомогою коефіцієнту економічної ефективності або терміну окупності.
Пі=Сі+Ен*КВ
Пі=Сі*Ток н+КВ
собівартість річного випуску продукції
Різниця приведених витрат по 2-ох варіантах КВ характеризує величину економії, яку одержить НГ в результаті вибору більш ефективного варіанту будівництва. Цей ефект одержується в основному за рахунок нижчої собівартості продукції в більш ефективному варіанті. Це зниження собівартості досягається додатковими КВ.
Термін окупності додаткових КВ можна визначити:
Ток=(КВ2 - КВ1)/(С1 - С2) - по 1-му і 2-му варіанту
в) При вирішенні завдання збільшення випуску продукції вирішується питання, що вигідніше: проектувати нове будівництво чи проводити реконструкцію діючого п-ва. Проведення реконструкції має ряд переваг:
1. істотно скорочується термін окупності КВ;
2. знижується трудомісткість в-ва нової продукції;
3. коротші терміни освоєння.
При розрахунку ефективності слід пам'ятати, що можливо:
1. КВ в реконструкцію > КВ в нове будівництво, а собівартість одиниці продукції на

 
 

Цікаве

Загрузка...