WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інвестиції - Реферат

Інвестиції - Реферат

Тема: Інвестиції.
1. Поняття і класифікація інвестицій.
2. Поняття і структура реальних інвестицій (капітальних вкладень).
3. Планування і фінансування капітальних вкладень.
4. Економічна ефективність інвестицій:
а) загальна (економічна) ефективність;
б) порівняльна (відносна) ефективність;
в) економічна ефективність реконструкції;
г) врахування фактору часу в підвищенні ефективності капітальних вкладень;
д) визначення ефективності інвестицій методом розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій (ROI) і за періодом окупності (РР).
1. В умовах ринкового способу господарювання забезпечення ефективної діяльності п-в визначається їх виваженою інвестиційною діяльністю. Інвесторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Інвестиції (І) - це довгострокове вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.
Інвестиції класифікують на:
1. за об'єктом вкладення:
реальні І
капітальні вкладення інновації нематеріальні активи
фінансові І
депозити облігації акції
2. за характером участі в інвестуванні:
" прямі І
" непрямі І
3. за періодом інвестування:
" короткотермінові
" довготермінові
4. за формою власності:
" державні
" приватні
5. за місцем розташування:
" всередині країни
" за межами країни
6. за причиною виникнення:
" первинні
" похідні
7. за функціональною спрямованістю і значенням в інвестиційному процесі:
" валові
" чисті
Фінансові І передбачають вкладення капіталу для придбання цінних паперів, що випускаються державою чи п-вами (акції, облігації) з метою одержання прибутку.
Акції можуть бути іменними і на пред'явника. Акції на пред'явника вільно продаються на фондовому ринку, і будь-які бажаючі можуть їх придбати. За іменними акціями дані про їх власника вносяться у книгу реєстрації акціонерних товариств, що значно ускладнює можливості їх продажу. Акції також є звичайні (розмір дивіденду, який виплачується по цих акціях, залежить від ефективності діяльності п-ва (прибутку) і привілейовані (дивіденд по них є фіксованим і не залежить від прибутку п-ва).
Облігацією є цінний папір, який засвідчує внесення її власником певної суми грошових коштів і підтверджує зобов'язання емітента повернути власнику облігації в певний термін її номінальну вартість з виплатою фіксованого %.
Депозит - це грошові або інші види активів, розміщені на збереження у фінансово-кредитних закладах.
Реальні (або виробничі) І - це вкладення капіталу з метою забезпечення відтворення ОФ (нове будівництво, реконструкція, розширення і технічне переоснащення п-в). Ці І ще називають капітальними вкладеннями (КВ).
Прямі І передбачають вкладення капіталу за кордоном, величина яких не менша 10% вартості проекту.
Портфельні І - це вкладення капіталу за кордоном величиною до 10% вартості проекту.
Пряме інвестування здійснюють інвестори, які беруть безпосередню участь у виборі об'єктів інвестування та вкладанні в них коштів (майна, активів). Непрямі І здійснюють інвестиційні чи фінансові посередники.
Причинами виникнення первинних І є зовнішні фактори (досягнення НТП, розширення зовнішніх ринків, демографічні зміни, пов'язані із приростом населення, політичні катаклізми). Похідні І - це створення капіталу внаслідок збільшення рівня споживацьких витрат.
Валові І - це загальний обсяг інвестування в даному періоді.
Чисті І - це сума валових І без суми амортизаційних відрахувань у певному періоді.
2. Капітальні вкладення (КВ) - це вкладення на просте (капітальний ремонт) і розширене відтворення (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення ОФ п-в).
Розрізняють валові і чисті КВ. Валові - це засоби, які направляються на просте і розширене відтворення виробничих фондів п-в. Чисті - це засоби, які направляються лише на розширене відтворення ОФ п-в.
Структура КВ - це співвідношення між КВ, що направляються на різні цілі. Є такі види структури КВ:
1. технологічна
2. відтворювальна
3. галузева
4. регіональна.
Всі витрати капіталу на відтворення виробничих фондів поділяються на:
1. витрати на будівельно-монтажні роботи
2. витрати на придбання обладнання
3. інші витрати (на проектно-пошукові роботи, утримання дирекції, підготовку кадрів…)
Співвідношення між цими видами витрат характеризує технологічну структуру КВ - це співвідношення між КВ, які направляються за різними призначеннями: будівельно-монтажні роботи - приблизно 40%, придбання обладнання - 50%, інші витрати - 10%.
Прогресивнішою є така технологічна структура, в якій частка витрат на придбання обладнання зростає.
Відтворювальна структура КВ включає їх розподіл на просте і розширене відтворення, а також співвідношення КВ між формами розширеного відтворення.
При простому відтворенні відтворюються лише паспортні характеристики ОФ. Прогресивною вважається така відтворювальна структура, яка забезпечує співвідношення між простим і розширеним відтворенням 1:4 (20%:80%).
Враховуючи той факт, що реконструкцію і технічне переозброєння здійснюють швидше, ніж нове будівництво, прогресивною слід вважати таку відтворювальну структуру, яка передбачає співвідношення КВ у реконструкції до вкладень у нове будівництво як 2:1, тобто витрати на нове будівництво і розширення, реконструкцію і технічне переоснащення співвідносяться таким чином: нове будівництво - 1/3, все решту - 2/3.
Галузева структура КВ відображає співвідношення між КВ, що направляються в різні галузі. Прогресивною галузевою структурою слід вважати таку, яка забезпечує належний розвиток економіки в цілому, направлення КВ в галузі, які визначають науково-технічний розвиток (машинобудування, енергетика…).
Регіональна структура КВ відображає співвідношення між КВ, які направляються в різні економічні райони країни.
3. Планування КВ здійснюється в 2 етапи:
1. розраховується необхідний обсяг КВ на розрахунковий період;
2. визначаються конкретні джерела фінансування даного проекту.
Обчислення необхідного обсягу КВ залежить від ситуації на ринку та п-ві. Якщо попит на продукцію, яка виготовляється п-вом повністю задоволений, то збільшення обсягів в-ва є

 
 

Цікаве

Загрузка...