WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Персонал п-ва і продуктивність праці - Реферат

Персонал п-ва і продуктивність праці - Реферат

робітника на в-ві. До факторів, які визначають умови праці, належать: температура, вологість, освітлення, запорошеність, вібрації тощо.
7. підготовка і підвищення кваліфікації кадрів (може відбуватися з відривом і без відриву від в-ва).
8. зміцнення трудової дисципліни. В понятті "дисципліна" розрізняють державну, виробничу, технологічну і трудову дисципліну. Державна дисципліна виконується через виконання державних завдань. Виробнича дисципліна характеризує ступінь дотримання правил експлуатації основних фондів, норм витрат оборотних засобів, правил охорони праці, ритмічності (через дотримання графіків в-ва) і обслуговування робочих місць. Технологічна дисципліна - це непорушення правил протікання технологічних процесів. Трудова дисципліна - це дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку праці і відпочинку. Сукупність державної, виробничої, технологічної і трудової дисциплін становить дисципліну праці.
Нормування праці - це процес встановлення витрат праці, необхідних для виконання певних робіт або окремих функцій. Розрізняють такі норми праці:
" норма часу
" норма виробітку
" норма чисельності
" норма обслуговування
Оскільки вимірником праці є робочий час, то всі норми є похідними від норми часу - це кількість робочого часу, яка необхідна для виконання певної роботи в найбільш раціональних для даного п-ва організаційно-технічних умовах із врахуванням передового виробничого досвіду. Склад норми часу в умовах серійного і масового в-ва такий:
Тшт - норма часу
Т - час
Тшт=Топер.+Тобслуг.+Твідпоч.
Топер.=tосн.+tдопоміж.
Оперативний час - це час, протягом якого робітник впливає на предмети праці.
Основний час - це час, що витрачається безпосередньо на зміну розміру, форми, фізичного чи хімічного складу виробу.
Допоміжний час - це час, який витрачається на виконання робіт, що забезпечують можливість протікання основного процесу.
Час обслуговування поділяється на час технічного і часорганізаційного обслуговування.
В умовах одиничного або дрібносерійного в-ва норма часу визначається через штучно-калькуляційний час:
Тшт.-к.=(Тпідгот.-закл. ? n)+Тшт
час підготовчо-заключний кількість деталей у партії
Підготовчо-заключний час - це час, що витрачається на дії, пов'язані із початком і закінченням роботи.
Норма виробітку - це обсяг роботи в натуральному виразі, який повинен бути виконаний за одиницю часу. Це обернена величина до норми часу:
Нв=1?Тшт
Нв=Тз?Тшт (норма виробітку змінна)
тривалість зміни
Норма чисельності - це величина сукупних витрат праці, виражених через необхідну для виконання певної операції чисельність персоналу.
Норма обслуговування - це встановлена кількість одиниць обладнання, які обслуговуються одним робітником або бригадою на протязі зміни.
Існують 2 методи нормування праці:
1. досвідно-статистичний (сумарний): норми встановлюються на основі досвіду роботи майстра (начальника) і ґрунтуються на досягнутому рівні в-ва. Цей метод не стимулює підвищення продуктивності праці.
2. аналітичний, який поділяється на аналітично-розрахунковий і аналітично-дослідницький. Аналітично-розрахунковий метод передбачає встановлення норм на основі використання попередньо розроблених збірників норм і нормативів. Аналітично-дослідницький метод полягає у встановленні норми часу на основі результатів спостережень і досліджень витрат (норм) часу методом хронометражу. Він передбачає визначення норм часу на основі проведення досліджень фактичних витрат часу на виконання певних елементів операції для встановлення технічно обґрунтованих норм праці. Процес хронометражу поділяється на 3 етапи:
" підготовка до хронометражу: проводиться ознайомлення з обладнанням, організацією робочого місця, робітником, операцією, розщеплення її на елементи і вибір фіксажних точок. Потім визначаються фактори, які впливають на хід технологічного процесу і на тривалість виконання операції. Після цього відбувається вибір кількості спостережень. Кількість спостережень залежить від типу в-ва: масове, серійне чи дрібносерійне.
" спостереження і вимірювання часу. Заміри витрат часу можна проводити двома методами: а) за поточним часом (не виключаючи секундоміра) і б) окремими відліками. Заміри записуються нормувальником (майстром) у лист спостережень.
№ п?п Елемент операції Фіксажні точки Заміри
? Кількість
замірів Середня
тривалість, хв
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Встанов.
деталь 2(доторк.
до деталі
і відклав
ключ) 10 15 12 43 5 11 13 14 75 6 12,5
" обробка одержаних даних. Якщо спостереження проводилися за біжучим часом, то необхідно визначити тривалість кожного елементу операції. Одержуємо хроноряд (записані значення). Визначаємо коефіцієнт стійкості хроноряду:
Кст.=tmax ? tmin
тривалість максимальна тривалість мінімальна
Потім цей коефіцієнт порівнюють із нормативним коефіцієнтом стійкості (він залежить від типу в-ва): Кст?Кст.норм. Якщо ця умова не виконується, то відкидають максимальну або мінімальну тривалість. Такі дії називаються чисткою хроноряду.
4. Чисельність основних робітників на п-ві залежить від сумарної трудоємкості випуску продукції (виробничої програми):
Чос.=Тє ? (Фд*Кв.н.)
сумарна трудоємкість дійсний фонд робочого коефіцієнт виконання
часу 1-го робітника норм
Чисельність допоміжних робітників:
Чд.р.=Nобл. ? Нобсл.
кількість встановлених одиниць обладнання норма обслуговування
Чд.р.=(Ср.м.*S*Кн) ? Нобсл.
кількість робочих місць кількість робочих змін коефіцієнт невиходів
За робочими місцями чисельність допоміжних робітників розраховується:
Чд.р.=Ср.м.*S*Кн* Ч - чисельність допоміжних робітників, які обслуговують одне робоче місце.
Чисельність керівників, спеціалістів і службовців на п-ві встановлюється на основі штатного розкладу.

 
 

Цікаве

Загрузка...