WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як суб’єкт господарювання - Реферат

Підприємство як суб’єкт господарювання - Реферат

ефект від зростання масштабів в-ва пов'язаний також із певними управлінськими труднощами.
У деяких випадках різниця між обсягом в-ва, за якого діє позитивний ефект масштабу і обсягом, за якого починає діяти негативний ефект масштабу, може бути доволі значною (див. рис.1 а). У такому разі середні витрати на виготовлення продукту за різних обсягів в-ва будуть однаковими (відрізок Д1, Д2), тобто цей відрізок вказує на постійну віддачу при зростанні масштабів в-ва.
Якщо позитивний ефект масштабу є порівняно тривалим, а негативний - віддаленим, то крива понижується протягом тривалого відрізку горизонтальної осі (рис.1 б).
Якщо позитивний ефект масштабу швидко зникає і змінюється негативним, то мінімальні витрати в-ва одиниці продукції досягаються за порівняно малого обсягу в-ва (рис.1 в).
б) Спеціалізація промислового в-ва - це така форма його організації, за якої виготовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбувається в окремих галузях і на окремих п-вах (в цехах, дільницях).
До спеціалізованих належать п-ва (цехи), які виготовляють однорідну продукцію в оптимальних або близьких до них обсягах. Таким чином, спеціалізація - це є розподіл праці.
Розрізняють 3 форми спеціалізації:
" Предметна: в самостійне в-во виділяється виготовлення закінчених, готових до експлуатації виробів. Така спеціалізація дає змогу доволі повно врахувати вимоги до конструкції машин, умов їхньої експлуатації.
" При подетальній спеціалізації в самостійне в-во виділяється виготовлення окремих деталей, вузлів. Якщо номенклатура продукції, що виготовляється п-вом звужується, підвищується ступінь однорідності в-ва і його ефективність.
" При технологічній спеціалізації в самостійне в-во виділяються стадії технологічного процесу (складальні, штампувальні тощо).
Поряд із спеціалізацією галузей, п-в існує внутрішньозаводська спеціалізація, коли цехи, ділянки спеціалізуються на випуску окремих деталей, готових виробів. Одним із важливих напрямків спеціалізації є функціональна спеціалізація, коли в самостійні виділяються допоміжні і обслуговуючі в-ва: ремонт обладнання, виготовлення інструментів і оснащення.
Переваги спеціалізації:
" Виготовлення однорідної продукції сприяє підвищенню рівня кваліфікації працюючих (інженерів і робітників), а також створює умови для вдосконалення технологічних процесів їх механізації і автоматизації.
" Спеціалізація як постійне виконання одних і тих самих робіт і виготовлення однієї і тієї ж продукції зменшує втрати часу на зміну одного виду робіт іншим.
" Спеціалізація дає можливість кожному регіону виготовляти ті товари, які за його ресурсів можна виготовити найефективніше.
Недоліки спеціалізації:
" Монотонність спеціалізованої праці;
" Спеціалізація тісно пов'язана з кооперацією, а це означає сильну залежність від інших п-в-партнерів.
в) Кооперування в-ва - це система тривалих (договірних) виробничих зв'язків між п-вами, які спільно виготовляють певну продукцію, але зберігають господарську самостійність.
Для характеристики рівня кооперування використовують такі показники:
" Питома вага комплектуючих, деталей, напівфабрикатів і заготовок, отриманих зі сторони в загальному обсязі продукції галузі або в собівартості виробів;
" Кількість п-в, які кооперуються із цим п-вом;
" Середній радіус відстані кооперування.
Причинами кооперування можуть бути:
" Доступ до нових ринків збуту;
" Застосування нових технологій;
" Доступ до нових постачальників;
" Спільне використання ресурсів;
" Покращення позицій у справах закупівлі сировини.
Кооперування може мати коротко- чи довгостроковий характер (кооперація за угодою (контрактом), яка орієнтується тільки на впровадження одного проекту (програми), що проводиться п-вом, причому цей проект може і не бути головним і створення спільного п-ва, яке охоплює багато програм і проектів п-ва).
Основними перевагами кооперування через створення СП є:
" Оптимальне вкладення капіталу;
" Обмеження ризику;
" Використання можливостей всіх партнерів;
" Можливість поетапного входження на новий ринок;
" Зниження бар'єру (порогу) при виході з ринку.
До недоліків цієї форми кооперування належать:
" Необхідність розподілу всіх прибутків;
" Імовірність зміни мотивації партнерів з часом;
" Складності в оперативному управлінні.
3. Виробничий процес - це сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію. Залежно від ролі в процесі виготовлення продукції виробничий процес поділяється на основний, допоміжний і обслуговуючий. Основний виробничий процес - це технологічний процес, в результаті якого змінюється форма, розміри, фізичний чи хімічний склад виробів. Допоміжний виробничий процес - це процес, в результаті якого виготовляється продукція, яка використовується на п-ві для забезпечення основного виробничого процесу. Обслуговуючий процес - це виробничий процес, який забезпечує необхідні умови для протікання основного і допоміжного виробничих процесів.
4. Під структурою п-ва розуміють кількісний склад його підрозділів, взаємозв'язки і співвідношення між ними та їх територіальне розміщення. Визначальним чинником, який впливає на структуру п-ва, є його виробничий процес. У зв'язку з цим розрізняють виробничу і загальну структуру п-ва. Виробнича структура є формою організації виробничого процесу і виражається через розміри п-ва, кількість і склад його підрозділів (дільниць, цехів, філіалів). Загальна структура п-ва включає виробничу і організації по обслуговуванню трудового колективу (жеки, поліклініки, палаци культури, спорткомплекси, дитячі заклади, навчальні комбінати.
Основні цехи на п-ві формуються за технологічним принципом (спеціалізуються на виконанні певної частини технологічного процесу), предметним принципом (спеціалізуються на виготовленні певного виробу) або за змішаним принципом (поєднують технологічний і предметний принцип). Найчастіше п-ва використовують змішаний принцип.
Залежно від того, що лежить в основі виробничої структури п-ва, є цехова, безцехова, корпусна і комбінатська виробничі структури. При корпусній структурі цехи об'єднуються у блоки. При комбінатській структурі кожен комбінат виготовляє певну частину до завершеного виробу.
Первинною ланкою виробничої структури п-ва є робоче місце. Це частина виробничої площі, де робітник чи група виробників виконує окрему операцію по виготовленню виробу, використовуючи обладнання і технологічне оснащення.
Первинним структурним підрозділом п-ва є виробнича дільниця - це сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні операції чи виготовляється однотипна продукція.
Навеликих п-вах дільниці об'єднуються в цехи - виробничі підрозділи, де виготовляється продукція або здійснюється певна стадія в-ва, в результаті якої виготовляється напівфабрикат, який використовується на даному п-ві.

 
 

Цікаве

Загрузка...