WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Структура суспільного в-ва - Реферат

Структура суспільного в-ва - Реферат

Тема: Структура суспільного в-ва.
1. Розподіл праці і формування галузей.
2. Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру.
3. Класифікація галузей промисловості.
4. Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв'язки.
1. Поява промисловості як самостійної галузі і її диференціація пов'язана із суспільним поділом праці, який проявляється в наступних формах: загальний, одиничний, частковий. В результаті загального поділу праці все народне господарство розділилося на 2 великі сфери: промисловість відокремилася від сільського господарства. Подальший прогрес промисловості пов'язаний із частковим поділом праці, в результаті якого в промисловості з'явилися нові галузі. Одиничний поділ праці призводить до розподілу галузей між п-вами. Між цими видами поділу праці існує взаємозв'язок.
Для того, щоб утворилась окрема галузь промисловості, необхідне виконання техніко-економічних умов:
1. велика кількість п-в, які б виготовляли певну продукцію;
2. ці п-ва повинні мати взаємозв'язки між собою та іншими галузями промисловості чи сільського господарства;
3. повинен бути специфічний характер праці, особлива організація і технологія в-ва, які б вимагали створення єдиного органу управління;
4. всі ці п-ва повинні характеризуватися певними ознаками, які б давали можливість об'єднати їх у галузь. До цих ознак належать:
а) єдність економічного призначення продукції;
б) однорідність споживаної сиривини;
в) спільність техніко-технологічної бази;
г) специфічний склад кадрів, які володіють певними фаховими можливостями.
Галузь промисловості - це сукупність п-в, які характеризуються (див. ознаки а, б, в, г).
2. Під галузевою структурою розуміють ступінь диференціації промисловості на галузі, кількісні співвідношення і взаємозв'язки між ними.
До показників, що характеризують галузеву структуру, належать:
1. показники, які характеризують кількісні спіівідношення між галузями: це питома вага галузі у промисловості. Вона може визначатися по обсягу випуску, по чисельності працюючих, по основних фондах.
2. показники, які характеризують структурні зрушення:
це різниця питомих ваг: ?П=Ппл-Пб
темп росту галузі: Тр= (Ппл?Пб)*100%
галузевий коефіцієнт випередження: Квип=(Трг/Трпр)*100%
Ппл = Пб* Квип
3. показники, які характеризують структурні зрушення: це коефіцієнти внутрігалузевого і міжгалузевого споживання:
Квг=Qв/Qзаг; Км= Qм/Qзаг
До факторів, які визначають галузеву структуру, належать: НТП і ступінь впровадження її у в-во, рівень суспільного поділу праці, ріст матеріального і культурного рівня людей, наявність природних ресурсів в країні, суспільно-історичні умови, в яких іде розвиток даної галузі.
3. Галузі промисловості поділяються за:
1. економічним призначенням продукції (група А - засоби в-ва, група Б - предмети споживання);
2. характером функціонування продукції в процесі в-ва (галузі, які виготовляють знаряддя і предмети праці);
3. характером дії на предмет праці (добувні і обробні);
4. структурою витрат (трудо-, матеріало-, фондо-, енерго-, капіталомісткі);
5. тривалістю виробничого процесу (із неперервним і перервним або дискретним в-вом);
6. часом роботи на протязі року (сезонні і цілорічні);
7. тривалістю технологічного процесу (з коротким циклом - в-во електроенергії, із середнім циклом - машинобудування, з довгим циклом - кораблебудування).
4. Господарство будь-якої країни характеризується наявністю міжгалузевих зв'язків. Міжгалузевий баланс складається із чоторьох квадрантів:
1. тут відображається проміжний продукт, що характеризує поточне споживання галузей матеріального в-ва і показано, як продукція певної галузі розподіляється на внутрігалузеве і міжгалузеве споживання.
Проміжний продукт - це та частина продукції галузі, яка надходить у виробниче споживання галузей матеріального в-ва.
2. відображає кінцевий продукт- це та частина валової продукції галузі, яка не йде в подальшу переробку, але використовується для відшкодування зношення основних фондів, формування фондів споживання і нагромадження.
3. відображає амортизацію основних виробничих фондів, доходи працівників виробничої сфери і держави. Сума по стовпчиках утворює умовно чисту продукцію (це чиста продукція+амортизація).
4. відображає доходи працівників невиробничої сфери.

 
 

Цікаве

Загрузка...