WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Hематеріальні ресурси - Реферат

Hематеріальні ресурси - Реферат

автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (1, ст.1).
ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
У міжнародній практиці існують три головні методи оцінки нематеріальних активів фірми:
- за собівартістю;
- за покупною вартістю;
- за ринковою вартістю.
За собівартістю, як правило оцінюють нематеріальні активи, що створенні самим підприємством, шляхом накопичення всіх витрат, що пов'язані з їх створенням на окремому субрахунку бухгалтерського обліку.
За покупною вартістю оцінюють нематеріальні активи, що купуються в процесі діяльності підприємства. Такі активи оцінюють за їх покупною вартістю на окремих субрахунках бухгалтерського обліку.
Необхідність оцінки ринкової вартості нематеріальних ресурсів виникає у випадку вкладення підприємством нематеріальних активів у статутний фонд іншого підприємства.
Порядок оцінки нематеріальних активів визначається Наказом Фонду державного майна України, Державного комітету з питань науки і технологій "Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів" (11). Згідно цього наказу наведемо
Способи експертної оцінки вартості нематеріальних активів
12. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів може здійснюватися такими способами:
- шляхом визначення сучасної вартості відтворення щодо нематеріальних активів, які взяті на облік в результаті проведеної інвентаризації на дату приватизації;
- шляхом капіталізації прибутків для визначення сумарної вартості нематеріальних активів, що не відображені в бухгалтерському балансі на дату приватизації;
- шляхом поєднання двох способів.
13. Експертна оцінка виявлених при інвентаризації нематеріальних активів при прийнятті їх на облік, на підставі п.17 Положення про інвентарізацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду ( 158-93-п ), здійснюється комісією по інвентаризації об'єкта приватизації відповідно до їх сучасної вартості відтворення.
14. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів, що не відображені в бухгалтерському балансі об'єкта приватизації, здійснюється за формулою:
, де:
Вна вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, млн. крб.;
Пп балансовий прибуток об'єкта приватизації після вирахування податку на прибуток за перше півріччя 1995 року з урахуванням помісячної індексації, млн.крб.;
Ск ставка капіталізації, яка дорівнює 0,12;
Вб вартість цілісного майнового комплексу, що визначається за балансом, складеним на дату приватизації, млн. крб. Врахуванню підлягає лише позитивне значення Вна.
15. Помісячна індексація балансового прибутку об'єкта приватизації за перше півріччя 1995 року проводиться за формулою:
Пп=П1*К1+П2*К2+П3*К3+П4*К4+П5*К5+П6*К6; де:
П1 балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за січень 1995 року;
П2 балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за лютий 1995 року;
П3 балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за березень 1995 року;
П4 балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за квітень 1995 року;
П5 балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за травень 1995 року;
П6 балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за червень 1995 року;
К1 добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до січня 1995 року;
К2 добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до лютого 1995 року;
К3 добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до березня 1995 року;
К4 добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до квітня 1995 року;
К5 добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до травня 1995 року;
К6 добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до червня 1995 року.
16. Визначена експертним шляхом вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, додається до державної частки в статутному фонді акціонерного товариства. У разі, якщо серед нематеріальних активів, перелічених в пунктах 9-11 цього Порядку виявлені активи, що придбані за рахунок власних коштів орендаря, вони підлягають інвентаризації і оцінці відповідно до п.13 цього Порядку.
17. Визначена відповідно до п.14 та п.15 цього Порядку вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, записується в рядок 15.1 акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу та в рядок 20.1 акта оцінки вартості майна орендного підприємства.
18. Подальше врахування в бухгалтерському обліку визначеної вартості нематеріальних активів, що міститься в акті оцінки, здійснюється відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 року N 109 ( 0200-93 ).
19. У випадку прийняття рішення про експертну оцінку нематеріальних активів, дооцінка статутного фонду створюваного акціонерного товариства на суму, що враховує потенційну прибутковість, не проводиться.
4. ПІСЛЯМОВА
В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль повної та достовірної інформації про майно підприємства та прийняття на її базі своєчасних правильних рішень.
В зв'язку з розширенням прав підприємств у галузі постановки та ведення бухгалтерского обліку перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, процесів виробництва та реалізації, розрахунків, капітальних та фінансових вкладень та ін.
5. ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", прийнятий Верховною Радою України 28.12.94.
2. "Економікапідприємства".:Підручник.-В 2т. Т1 /За редакцією С.Ф.Покропивного.- К.: Вид-во "Хвиля-Прес", Донецьк: Мале підприємство "Поиск". Т-во книголюбів, 1995.-400с.
3. "Парижська конвенція з охоронипромислової власності" від 20.3.1883.
4. "Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні", затверджене Указом Президента України від 18.09.92 №479/92.
5. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", прийнятий Верховною Радою України 15.12.93
6. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", прийнятий Верховною Радою України 15.12.93
7. Додаток до "Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані в створенні ядерної зброї", затверджено Кабінетом Міністрів України від 12.03.96 № 302
8. Закон України "Про авторське право та суміжні права", прийнятий Верховною Радою України 23.12.93
9. "Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг", затверджено наказом Госкомвинаходу Ради Міністрів СРСР від 26.01.70 №11.
10. "Инструкция по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков", затверджено головою Госкомвинаходу СРСР 06.03.80.
11. Наказ Фонду державного майна України, Державного комітету з питань науки і технологій "Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів" N 969/97 від 27.07.95, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1995 р. за N 292/828.
12. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.63 зі змінами та доповненнями.

 
 

Цікаве

Загрузка...