WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Якість продукції та її оцінка - Реферат

Якість продукції та її оцінка - Реферат

довідку, переконується, що підприємство не змінило технічні умови випуску продукції, що комплекція та ж сама тощо... А тим часом через рік підприємства знову повинні за декілька тисяч доларів проходити ту ж процедуру.
Якою логікою можна пояснити щорічну повторну сертифікацію?
Огляд виробництва "коштує" $4-9 тис., атестація - стільки ж, сертифікація системи якості - $6-20 тис. Коли такі суми сплачує SONY, BMW або Philips, це ще можна зрозуміти. Якщо ж такий рахунок виставляють вітчизняним підприємствам, особливо дрібним, вони автоматично опиняються перед загрозою фінансового краху або ж тікають у "тінь". Додайте сюди й податкові платежі, збитки, пов'язані з поставниками, дорожнечею пально-мастильних матеріалів, і отримаєте ще одну мертву або напівлегальну фірму. Такий шлях означає "дорогу в нікуди", фактичну смерть підприємства після першої ж сертифікації, коли папір, буде останнім документом, підшитим до "особової справи"....
І досі не зрозуміло, чому в Україні вважають добрим тоном, коли Держстандарт виступає верховним арбітром з питань не тільки безпеки, а й якості продукції. Тимчасом у всьому світі оцінка якості - сфера впливу громадських організацій захисту справ споживачів.
?
Групи показників Окремі показники груп
Перелік Суттєва характеристика
Призначення Характеризують корисну роботу (виконану функцію) " Продуктивність
" Потужність
" Міцність
" Вміст корисних речовин
" Калорійність
Надійність, довговічності і безпеки Відокремлюють ступінь забезпечення довго тривалості використання і безпечних умов праці та життєдіяльності людини " Безвідмовність роботи
" Можливий термін використання
" Технічний ресурс
" Термін безаварійної роботи
" Граничний термін зберігання
Екологічні Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров'я людини та оточуюче довкілля " Токсичність виробів
" Вміст шкідливих речовин
" Обсяг шкідливих викидів у довкілля в одиницю часу
Економічні Відображають ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання споживачем " Ціна одиниці виробу
" Прибуток з одиниці виробу
" Рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів
Ергономічні Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів вибору антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача) " Ступінь легкості керування робочими органами
" Можливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних показників
" Величина наявного шуму, вібрації тощо
Естетичні Визначають естетичні властивості (дизайн) виробу " Виразність і оригінальність форми
" Кольорове оформлення
" Ступінь естетичності тари (упаковки)
Патентно-правові Відображають ступінь використання винаходів при проектуванні виробів " Коефіцієнт патентного захисту
" Коефіцієнт патентної частини
Табл.1. Одиничні показники якості продукції
?
Мал.3. Багатоспрямований вплив підвищення якості продукції на виробництво
та імідж підприємства.
?
Висновок:
Світовим досвідом економічного розвитку країн доведено, що головна його рушійна сила - ринок, вільна конкуренція. У ринкових господарствах вільна конкуренція веде до пріоритету якості продукції, тому що насиченість розвинутого ринку примушує виробників пропонувати товари високої якості. Зниження цін за умов стабільності функціонування ринку практикується не дуже часто, і конкурують на ньому приблизно однакові за якістю (конкурентноспроможні) товари.
Якість товарів та послуг - це складний соціально-економічний феномен, в якому фокусується перехрещення інтересів споживача та виробника. На успіх на ринкові, тобто на успіх у споживача можуть розраховувати тільки ті виробники, які спроможні оперативно задовольняти різні і досить нестабільні потреби споживачів. Виграш конкретному виробникові забезпечують переваги його системи управління якістю. Через це в розвинутих регіонах світу протягом декількох десятків років економічну конкуренцію поступово заступала конкуренція стратегій розвитку виробництва та конкуренція систем забезпечення якості продукції та послуг. Тривалість цього процесу свідчить про те, що від усвідомлення проблеми до фактичного розв'язання її довелося пройти не легкий шлях. Його наслідком є той факт, що системи забезпечення якості продукції в наш час сприймаються підприємствами, що конкурують, як активна складова їхнього виробничого потенціалу. Дійсно, якщо ці системи функціонують ефективно, то вони забезпечують скорочення виробничих витрат за рахунок їх зниження за такими позиціями, як відходи виробництва, усування браку, гарантійний ремонт виробів, доробка технічної документації, створення страхових запасів, відмови клієнту. А витрати ці надто великі в усіх країнах.
Головна перевага ефективної системи забезпечення якості полягає в тому, що вона гарантує портфель замовлення виробникові, тобто його виживання в умовах ринкових відносин та конкурентної боротьби. Неабияке значення для виживання має також зниження обсягу та питомої ваги прихованого виробництва, пов'язаного з переробкою продукції, та лагодження браку, тобто підвищення загальної ефективності діяльності підприємства. Ось чому центр ваги конкурентної боротьби за ринок збуту явно переміщується у бік якості продукції та послуг, особливо - засобів виробництва. У розвитку суспільного виробництва промислово розвинутих країн поряд із законом підвищення продуктивності праці дієтенденція випередження у підвищенні якості засобів виробництва. Стійкість цієї тенденції пов'язана з існуванням прямої залежності між прибутком на інвестиційний капітал та якістю продукції: високоякісна продукція дає приблизно на 40% більше прибутку, ніж продукція низької якості.
Тобто виробництво високоякісної продукції дає потрійний зиск: зниження виробничих витрат, підвищення чистого доходу, розширення вітчизняних ринків збуту та вихід на міжнародний ринок.
Тому доки підприємці не зрозуміють справжньої необхідності у забезпеченні якості своєї продукції вони будуть продовжувати втрачати свої можливі доходи.
І доки Держстандарт України не візьме під контроль ціну на стандартизацію та сертифікацію продукції, тобто не зробить її доступною для кожного виробничого підприємства, то все більше буде виникати підприємств які хотіли б бути легальними, але за даними витратами на сертифікацію своєї продукції - змушені іти в "тінь".
Список використаної літератури
1. Щедріна Т. "Оптимальні механізми стандартизації і сертифікації продукції в умовах ринкової економіки" Журн. Розбудова держави - 1997 - w10 с.35-41
2. Онищенко Н. "Сертифікація по-українськи: платять усі" Газ. Галицькі контракти - 1998 - листоп (л44) с.30-32
3. Кайфман Ю.І. "Управління якістю і забезпечення якості" Довідник. - К.-1995
4. Белик Ю.А. "Краткий економический словарь" - М.: Политиздат, 1987
5. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства" Т2. - К. - 1995
6. Шаповал М.І. "Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації" - К. - 2000
7. Фейгенбаум А. "Контроль качества продукции" - М. - 1986
8. Леонов И.Г. Аристов О.В. "Управление качеством продукции" - М. - 1990
9. Держстандарт України "Державна система стандартизації" - К. - 1994

 
 

Цікаве

Загрузка...