WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка галузі, менеджмент та маркетинг - Реферат

Економіка галузі, менеджмент та маркетинг - Реферат

реконструкції
Рл2=102*2,6*1,08/173=2 (робітника)
Для розрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП за нормативами береться:
а) 1 інженер;
б) 1 старший електромеханік;
в) 4 електромеханіки;
г)електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки;
тобто 7 працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП - 14 працівників.
При впроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державного комітету зв'язку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на пів обслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3 працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП.
Штат по обслуговуванню НРП, береться з розрахунку 20 НРП на одного працівника, розраховуємо за формулою:
РНРП1=1,08*NНРП/20=1,08*3/20=1 (робітник) (2)
де NНРП - кількість НРП, одиниць;
20 - штатний норматив на одного електромеханіка, одиниць.
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
6
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
Після впровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується, так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся на комп'ютері, а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними комп'ютера проводиться персоналом ОРП.
РНРП2=0 (робітників)
Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток зв'язків, кросування і переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації, введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативів обслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну систему за формулою:
РЛАЦ КП=2*1,08*N*Hшт/173 (3)
РЛАЦ КП=2*1,08*20*8/173=2 (робітника)
де Ншт - штатний норматив на 1 СП = 20
N - кількість обладнання (систем передач), одиниць;
2 - кількість ЛАЦ КП.
Крім того, для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КП потрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одного змінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦ КП - 10 чоловік.
Для розрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю 2. Таблиця 2
Найменування показників Кількість штатних одиниць
До реконструкції Після реконструкції
Лінія передач 3 2
ОРП 14 6
НРП 1 0
ЛАЦ КП 1 2 12
Разом 30 20
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
7
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
3. Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв'язку
Експлуатаційні витрати - це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії зв'язку. Загальна сума витрат по експлуатації засобів зв'язку складається з витрат по слідуючи статтях:
" Витрати на оплату праці;
" Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд;
" Амортизаційні витрати;
" Витрати на запасні частини та матеріали;
" Витрати на електроенергію для виробничих потреб;
" Інші витрати.
Витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд, амортизаційні витрати визначаються прямим рахунком, матеріальні та інші витрати визначаються на підставі структури експлуатаційних витрат. За даними ЦПМ-6 питома вага цих витрат складає 14,75% від загальної суми витрат.
Витрати на оплату праці штату основної діяльності визначаємо за формулою:
Фоп=12*Р*Зсер (4)
де Р - чисельність працівників, роб.;
Зсер - середня заробітна плата одного працівника з врахуванням премій та інших витрат, яка приймається рівною 455 грн. (за даними ЦПМ-6);
12 - кількість місяців у році.
до реконструкції
Фоп1=12*30*455=163,8 (тис. грн.)
після реконструкції
Фоп2=12*20*455=109,2 (тис. грн.)
Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд становить 37,5% від фонду оплати праці:
ССПФ=37,5*Фоп/100 (5)
де Фоп - фонд оплати праці, тис. грн.;
37,5 - норматив відрахувань на соціальне страхування та пенсійний фонд, %/грн.
до реконструкції
ССПФ1= 37,5*163,8/100=61,425 (тис. грн.)
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
8
Зм. Лист № докум. Підпис Дата
після реконструкції
ССПФ2= 37,5*109,2/100=40,95 (тис. грн.)
Річна сума амортизаційних відрахувань визначається, на підставі кожного виду основних виробничих фондів і відповідних норм амортизації, за формулою:
А=Фосн*На/100 (6)
де Фосн - вартість кожного виду основних виробничих фондів, тис. грн.;
На - норма амортизації, %.
Для визначення суми амортизаційних відрахувань вартість кожного виду основних фондів, яка чисельно дорівнює капітальним вкладенням по даному виду фондів, збільшуємо на 12% для врахування інших витрат.
При визначенні амортизаційних відрахувань враховуємо, що вартість обладнання НРП становить 66% від вартості НРП.
Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.
Таблиця 3
Вид основних
фондів Вартість основних фондів, тис. грн. Вартість основних фондів з врахуванням інших витрат, тис. грн. Норма-
тизація
% Річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.
До реконструк. Після реконструк. До реконструк. Після реконструк. До реконструк. Після реконструк.
- лінійні споруди без вартості НРП 705,8 828,6 790,5 928 3,9 308 36,2
- контейнери НРП 3,7 35,7 4,1 39,9 3,9 0,2 1,5
- обладнання НРП 7,3 69,4 8,2 77,8 5,7 0,5 4,4
- станційні споруди без вартості електроживильних установок та дизельної електростанції 821,8 1160 920,4 1299,3 5,7 52,5 74,1
- електроживильні установки 228 292 255,4 327 9,1 2,3 29,7
- дизельні електроустановки 440 440 492,8 492,8 10,2 50,3 50,3
- будинки 989 1087 1212,9 22 22 24,4 26,7
Разом 3195,6 3908,7 3579,1 4377,7 - 161 222,9
Матеріальні та інші витрати визначаються за формулою:
Вмі=14,75*(ССПФ+А+Фоп)/82,25 (7)
до реконструкції
Вмі1=14,75*(163,8+61,425+161)/85,25 (тис. грн.)
після реконструкції
Вмі2=14,75*(109,2+40,95+222,9)/85,25 (тис. грн.)
ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.
9
Зм. № докум. Підпис Дата
Результати розрахунків витрат по експлуатації засобів зв'язку зводимо в таблицю 4.
Таблиця 4
Статті витрат Сума витрат, тис. грн.
До реконструкції Після реконструкції
- витрати на оплату праці 163,8 109,2
- витрати на соціальні заходи 61,425 40,95
- амортизаційні

 
 

Цікаве

Загрузка...