WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз чистого прибутку - Реферат

Аналіз чистого прибутку - Реферат

реалізації товарної продукції
1. Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному вираженні:
(-2000) o 15 грн. = - 30 000 грн.
або
2. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:
- (+5 грн.) o 8000 = -40 000 грн.
3. Вплив зміни цін:
+15 грн. o 8000 = +120 000 грн.
_______________________________________________________________
Разом +50 000грн.
Негативний вплив на прибуток з боку собівартості реалізованої продукції може бути повністю або частково пов'язаний з таким незалежним від роботи даного підприємства чинником як інфляція. В нашому прикладі непередбачене в плані зростання ціни на продукцію підприємства становило 17,6% (15 : 85 o 100), а собівартості одиниці реалізованої продукції 7,1 % (5 : 70 o 100).
Два фактори негативно впливали на суму прибутку і разом зменшили його на 70 тис. грн., але резерв - лише 30 тис. грн.
Аналіз інших доходів і витрат
До складу цих фінансових результатів належать численні суми, пов'язані з загальним управлінням підприємством, фінансовими та інвестиційними операціями, а також сумами, що стосуються надзвичайних подій.
Під час аналізу доходів і витрат від операційної діяльності необхідно зіставляти фактичні дані з планом (кошторисом) або аналогічними сумами за попередній період. Далі визначають причини їх появи або відхилень. Особливу увагу слід приділити аналізу незапланованих збитків. У більшості випадків ці суми доцільно включати до складу резервів зростання прибутку підприємства.
Передусім слід дослідити суми адміністративних витрат і витрат на збут та проаналізувати їх вплив на фінансові результати, що стосуються операційної діяльності підприємства (табл. 5).
Таблиця 5.
Інші операційні доходи і витрати підприємства, тис. грн.
Показник
Минулий рік Звітний рік Відхилення фактичних даних
За рисом Фактично від минулого року від кошторису
сума % сума %
1. Інші операційні доходи 17 10 36 + 19 +111,8 +26 +260
2. Адміністративні витрати
179
175
173
-6
-3,4
-2
-1,1
3. Витрати на збут 50 48 55 +5 +10,0 +7 +14,6
4. Інші операційні
40
20
12
47
-
15
48
16
-
+8
-4
-12
+20,0
-20
-100
+1
+ 16
-15
+2,1
X
-100
витрати із них:
- визнані штрафи, пені, неустойки
- витрати на
дослідження і розробки
Разом
[1 - (2 + 3 + 4)] -252 -260 -240 +12 +4,8 +20 +7,7
Примітка: Суми в пунктах 2, З і 4 виключаються з валового прибутку підприємства і тому мають знак (-) при складанні результатів.
Проаналізувавши дані табл. 5, можна зробити такі висновки. По-перше, в цілому інші операційні доходи і витрати знаходяться в межах кошторису і навіть є економія 20 тис. грн.
Позитивна також їх динаміка в порівняні з минулим роком. По-друге, головною причиною такого результату є суттєве зростання інших операційних доходів (в порівнянні з кошторисом на 26 тис. грн., або 2,6 рази, і на 19 тис. грн. в порівнянні з минулим роком, або на 111,8 %). Одночасно слід констатувати певне неблагополучие становище з витратами на збут та іншими операційними витратами.
По-третє, деталізація інших операційних витрат розкриває суттєві недоліки в роботі підприємства. Це стосується сплати значних штрафних санкцій (в минулому році - 20 тис. грн., а в поточному - 16 тис. грн.).
На жаль повністю припинено фінансування досліджень і науково-конструкторських розробок, хоч в кошторисі передбачалось для цього 15 тис. грн.
Таким чином резерви зростання фінансових результатів від операційної діяльності за даними табл. 9.5 становлять 23 тис. грн. (16 + 7).
Скористаємося даними табл. 6.
Ми уже знаємо про перевитрати коштів на збут продукції на суму 7 тис. грн. Дані табл. 6 переконливо свідчать, що головною причиною цього є збільшення майже втричі в порівнянні з кошторисом витрат на транспортування продукції. Серед інших відхилень найбільш суттєві у витратах на тару і оплату праці служби маркетингу (+1,6 і 2,4 тис. грн., відповідно). З цими перевитратами слід більш детально розібратися.
Одночасно насторожує той факт, що на підприємстві відсутні такі елементи сучасного маркетингу, як реклама і страхування товарних операцій. Очевидно, в першу чергу, ще результат кошторисних обмежень. Адже, повертаючись до даних табл. 5, можно побачити, що фактичні витрати на збут складають 32 % від сум адміністративних витрат (55:173 o 100), а на 1 грн. реалізованої продукції за іншим розрахунком приходиться лише 4,4 коп. витрат на збут (55 : 1243 o 100). Згадаємо також, що на підприємстві резерви зростання обсягу реалізації визначені в сумі майже 190 тис. грн., або 15,3 % від фактичної виручки від реалізації. Враховуючи існуючі проблеми реалізації продукції на підприємстві (план недовиконаний на 3,6 %), а також потенційні можливості її зростання слід, на нашу думку, збільшити фінансу-вання маркетингової служби найближчим часом в 1,5-2 рази з відповідними структурними змінами витрат у кошторисі.
Таблиця 6.
Дані про витрати на збут продукції у звітному році, тис. грн.
Показник За кошторисом Фак-тично Відхилення %
1. Витрати пакувальних матеріалів, тари
5,0 6,6 + 1,6 132,0
2. Оплата праці та комісійні винагороди торговим агентам 18,0 20,4 +2,4 1133,0
3. Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) 1,0 _ -1,0 -
4. Витрати на попередпродажну підготовку товарів _ 0,8 +0,8 _
5. Витрати на утримання складів 17,0 15,2 -1,8 89,4
6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції в т. ч. витрати на страхування
4,0
-
11,1
-
+7,1
-
277,5
-
7. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування - - - -
8. Інші витрати 3,0 1,7 -1,3 56,7
Разом 48,0 55,0 +7,0 114,6
Наприкінці вивчають результати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, та доходи і витрати від назвичайних подій.
Аналізуючи фінансові результати, пов'язані з надзвичайними сітуаціями (збитки), необхідно чітко розрізняти, де були справжні стихійні сили, а де - звичайна безгосподарність, яка маскується під природні катаклізми (наприклад, пожежу, яка виникла внаслідок грубих порушень правил пожежної безпеки).
Аналіз рентабельності продукції
Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує

 
 

Цікаве

Загрузка...