WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Що таке підприємництво - Реферат

Що таке підприємництво - Реферат

організаційно-правових формах.
Поняття "організаційна форма" відображає окремі форми об'єднання людей для здійснення їх спільної діяльності у межах певної структури. Такими організаційними формами називають одноосібне господарство, партнерство і корпорацію.
Одноосібне господарство - така форма організації підприємства і підприємництва, коли вся власність належить одній особі, яка одноосібне управляє виробництвом і власністю, привласнює весь прибуток і несе особисту відповідальність за всі зобов'язання підприємства.
Перевагами одноосібного господарства є:
" відносна простота заснування, незначні витрати на організацію виробництва;
" повна самостійність, свобода і оперативність підприємницьких дій;
" привласнення всього прибутку та можливість вільно розпоряджатися ним (крім сплати частини податків);
" наявність на цій основі високоефективних стимулів до праці;
" досить простий механізм оподаткування;
" забезпечення конфіденційності діяльності, збереження комерційної таємниці.
Водночас одноосібному господарству властиві певні недоліки:
" мають місце труднощі із залученням великих капіталів, а власних фінансових ресурсів одноосібного підприємця здебільшого не вистачає для розвитку свого діла;
" значно більші можливості збанкрутувати;
" відсутність спеціалізованого менеджменту, що негативно позначається на ефективності підприємницької діяльності, адже одноосібний власник сам виконує всі управлінські функції;
" більша тривалість робочого дня, вища інтенсивність праці та гірша техніка безпеки;
" відповідальність власника підприємства за зобов'язання не лише активами підприємства, а й своїм особистим майном.
Ця форма організації підприємств та підприємництва є найбільш адекватною для малих підприємств.
Більше розвиненою організаційною формою підприємств та підприємницької діяльності є партнерство.
Партнерство - форма організації підприємства, за якої дві або більше осіб об'єднують своє майно, стають співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом і власністю, розподіляють прибуток і несуть спільну відповідальність за свої зобов'язання.
Окремими особами у партнерстві можуть виступати й юридичні особи, що як співвласники діють на основі укладеного договору, який регулює всі права та обов'язки партнерів.
Залежно від обсягу відповідальності розрізняють:
" партнерства з обмеженою відповідальністю - їх учасники відповідають за зобов'язання партнерства у межах внесених ними вкладів, що передбачає відповідний механізм розподілу прибутків тощо;
" звичайні партнерства - їх учасники несуть повну відповідальність за зобов'язання підприємства - як розмірами свого внеску, так і особистим майном.
Як і одноосібні господарства, партнерства мають певні позитивні сторони та недоліки. До позитивних сторін належать:
" більші можливості розширення виробництва (внаслідок злиття капіталів декількох осіб);
" кращий доступ до кредитних ресурсів (банки більше довіряють партнерствам, ніж одноосібним господарствам);
" вдосконалення процесу управління виробництвом і власністю (внаслідок спеціалізації учасників на виконанні окремих управлінських функцій);
" можливість збереження простого та пільгового механізму оподаткування.
Негативними сторонами діяльності партнерських підприємств є:
" ускладнення процесу вироблення і прийняття управлінських рішень (внаслідок необхідності узгодження його між учасниками);
" необхідність відповідальності окремих осіб за неправильні рішення, від яких партнерство не застраховане;
" внаслідок заборони учасникам товариств з обмеженою відповідальністю продажу їх вкладів (паїв) на відкритому ринку в разі виходу одного з них з партнерства інші учасники або треті особи зобов'язані викупити його частку.
Партнерства найбільш поширені у сфері малого і середнього бізнесу, а також при наданні послуг.
Корпорація - найдосконаліша форма організації підприємств, що існує переважно у вигляді відкритого акціонерного товариства, засновники якого формують акціонерний капітал шляхом об'єднання власних ресурсів через механізм випуску і продажу цінних паперів (передусім акцій), а співвласники несуть обмежену відповідальність.
Згідно з чинним законодавством корпорація - це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
Основними позитивними сторонами корпорацій є:
" можливість збільшити джерела фінансування для розширення виробництва (за рахунок продажу цінних паперів), а отже отримати більший прибуток, частина якого (нерозподілений прибуток) йде на розширення обсягів виробництва;
" кращий (порівняно з партнерствами) доступ до кредитів банків;
" внаслідок наведених переваг - отримання можливості впроваджувати у виробництво передові досягнення науки і техніки, що зумовлює зростання продуктивності праці й зниження собівартості товарів і послуг;
" обмежена відповідальність акціонерів за зобов'язання корпорації, а отже відсутність відповідальності власним майном;
" залучення до управління виробництвом професійних управляючих (менеджерів), що сприяє вдосконаленню процесу вироблення управлінських рішень;
" здійснення внутрікорпораційного планування на поточний та віддалений період (5-10 років), комплексне вивчення ринку, формування потреб споживачів тощо і, завдяки цьому, отримання переваги над конкурентами.
Основними недоліками корпорацій є:
" значне знецінення акцій корпорацій під час погіршення економічної кон'юнктури, внаслідок чого дрібні акціонери можуть втратити їх;
" недосконалий механізм оподаткування в окремих країнах (так, в Україні оподатковуються і прибуток корпорацій, і доходи на акції, що особливо несправедливо для дрібних акціонерів);
" перетворення дрібних акціонерів, внаслідок їх великої чисельності, на формальних власників, неспроможних впливати на вибір керівництва, розподіл прибутків і прийняття управлінських рішень у більшості крупних корпорацій на основі кількості акцій;
" внаслідок зосередження контрольного пакета акцій у руках небагатьох акціонерів встановлення їх контролю над заощадженнями більшості дрібних акціонерів.
Корпорації є найадекватнішою формою організації крупних та середніх підприємств.
Таким чином, кожна з організаційних форм підприємницької діяльності має як відповідні фінансово-економічні переваги і соціальну привабливість, так і певні недоліки і проблеми. Її вибір залежить від багатьох чинників: обсягу відповідальності, механізму оподаткування, потреби у фінансових коштах, управлінських здібностей підприємця, передбачуваної тривалостііснування фірми, можливості зміни власника тощо.
Партнерські товариства і корпорації обов'язково створюються як юридичні особи, а підприємницьку діяльність в формі одноосібного господарства можуть здійснювати і юридичні, і фізичні особи. Тому треба оцінити переваги і недоліки підприємництва зі створенням і без створення юридичної особи.

 
 

Цікаве

Загрузка...