WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

податкового зак-ва.
Одним із методів санації за участю кред. є: погашення боргу і мобіл. фін. рес-сів за рах. ціл. банк. кредиту. При цьому, якщо банк надає кред. під-ву, проти якого порушено справу про Б. до моменту укладання кредиторської угоди та інф-ція про це була оприлюднена, то безнад. заборг. за кредити погашається за рах-к власних коштів кредитора.
5. Може здійснюв. у таких формах:
1) Надання працівниками позик під-ву;
2) Купівля співроб. акцій під-ва;
Зак-вом У. детально регламентується форма санації у вип-ку, коли трудов. колектим держ. під-ва вимагає передачі йому під-ва у оренду або у власність, з переписом на себе боргів та угоди на це кредиторів.
Трудовий колектив у даному вип-ку може реалізув. своє право на участь у санації з врахув. вимоги Закону "Про оренду держ. майна" ст. 37 Зак-ну "Про власність" та ст. 14 Зак-ну "Про Б."
Передбачено, що трудов. колектив спочатку повинен залишити певний вид госп. тов-ва - і вже в ційякості пропонувати послуги санатора держ. під-ва, яке зазнало фін. краху. У вип-ку наявності декількох притендентів на участь у санації держ. під-ва госп. тов-во зосноване членами трудю колективу не мають ніяких переваг перед іншими претендентами на участьу проведенні санації, і повинно пройти конкурсний віжбір. Реорганізація держ. під-ва у ін. Ю.О., заснованому на колект. власності здійсн. на підставі угоди між вибраним труд. колективом орг.-правов. формою організації підприємництва та уповноваженим держ. органу.
Фінансова санація КБ
1. Порядок перев. КБ у режим фін. оздоровл.
2. Заходи, щодо забезп. діяльн. банку в режимі санац.
3. Порядок погодж. і викор. стабіліз. позики.
4. Припин. режиму санації та лікв. банку.
1. Режим фін. оздоровл. Б.- це злиття непримус. та примус. заходів, спрямов. на збільш. обсягу капіталудо необх. рівня протягом визнач. НБУ періодом з метою відновл. ліквідності та платоспр. й усунення порушень, які призв. КБ до збитк. діяльності або скрутн. фін. стану, а також насл. цих порушень.
Постанова правл. НБУ про провед. КБ в режим фін. санації
На строк не більше 12 міс. - режим. фін. санац. + 6 міс., якщо сан. успішно йде, але мало часу.
Підст. для перев. у режим фін. санації може бути: відс. необх. капіт. та поруш. заг. встан. норм банк. законод.
Проблемна діяльн. КБ визнач. на підставі звітів, вказівок "Про визнач. критеріїв діяльн." за яким ком. Б. перевод. до категорії проблемних.
2. Залежно від підстав, за якими КБ перевед. на режим фін. оздоровл. Б. зобовяз. передбач. такі заходи, спрям. на поліпш. його фін. стану:
" сформув. всі кошти у відпов. розмірі;
" диверсифікувати А та П в напрямку підвищ. їх лікв.;
" сформ. у неох. розмірах страх. рез.на покр. безнад. кредитів
" ліквід. збиткові філії
" орган. роботу щодо оголош. банкр. боржн. банку, які припин. погаш. позик, або сплату % за корист. позикою
" здлійсн. заходи щодо погашення просроч. дебіт. заборг. з простроч. страками позовн. давності на рез. діяльн. Б.
" визнач. відпов. осіб з управл. фін. ризиків
" вжити заходи щодо створ. та подальш. інтенс. розв. відділів контролінгу та фін. аудиту.
" припинпти нарах. та виплату дивід.
" припин. нарах. та сплату відсотків за депоз. прац. Б. та членів їх родини
" викуп акцій у акціон. банку
" провести аналіз адм.-господ. витрат та провести заходи по їх скороченню
" переорієнтувати діяльн. Б. на проб. види послуг
" провести аналіз витрат, які фін. за рах. бал. прибутку і вжити заходів щодо їх скороч.
КБ на режимі санац. забороняється:
" залуч. вкладів ФО та відкр. нових депоз. рах.
" провед. еміс. ЦП та розшир. кола фіз. та ЮО клієнтів банку з обслуг. їх опер. на ринку з ЦП, у тому числі повяз. з веден. рах. депоз. обліку
" розміщ. коштів у ст.Ф. ін. ЮО
" надання гарантій, поручительств та бланк. кредитів
" провед. нових довірч. операцій за боруч. клієнтів
При перевед. КБ в режим санації НБУ може:
1. Відкликати ліцензію з касового викон. бюдж.
2. ……………………… на провед. б. операц., повяз., з випуском ЦП та обслуговування відпов. операц. клієнтів
Крім того відкликати ліценз. на провед. будь-яких інш. операц.
КБ на режимі санації за наявності в нього …………. регіон. управл. НБУ може бути надана стабіліз. позика (СП)
СП - позика, яка може надаватись НБУ КБ на визнач. строк для операт. забезп. його платоспр. та ліквід. при викон. захадів в рамках фін. санації. СП може надаватися тільки за умови забезп. засп. високолікв. активами КБ або або тід гарант. або поручительство ін. КБ. Позики можна надавати за такими варіантами:
1. Позика надається фін. стаб. Б. за умови цільов. викор. позики й оформл. договору з КБ про заставу високолікв. акт. Б. та за плату на рівні обл. ставки НБУ (82%) з відплв. оформл. договору про перев. боргу банку боржн., що знах. в реж. санації за згодою кредит.
2. Позики надаються КБ, який зверн. з заявою про надан. стабіліз. позики під заст. високолікв. А. та за плату на рівні ставки НБУ.
3. Позики надаються КБ, який звернувся з клопотанням про надання позики під гарантію фін. стаб. банку або ін. ЮО із стаб. фін. станом, в яких достатньо коштів, щоб забезп.поверн. позики. Надан. стабіліз. позики оформл. кредитн. угодою між НБУ та КБ, в якій зазначаються строки надання позики, порядок погаш. та сплати % за корист. позики.
КБ, який переб. в реж. санації і отримав стаб. позику може бути перев. в особл. режим контролю за його діяльністю.
Після закінч. встан. пер. санації КБ рег. упр. НБУ забов. надати департ. банк. нагляду конкр. пропоз. в висновками про подальш. діяльн. цього Б. У разі ефект. заходів пербдач. програмою санац., поліпш. фін. стану та дотрим. економ. нормат. - банк, який був на санації перевод. в заг. реж. роботи.
Ріш. про відміну реж. сан. приймається правл. НБУ за поданням департ. Б. нагляду та оформл. відпов. постан.
Якщо прогр. фін. оздоровл. не викон. протягом встан. строку й інш. показн. діяльності Б. не покращились або навіть погірш., то правл. НБУ прийм. ріш. про відм. реж. санації та про лікв. КБ.
Перед лікв. Б. застос. такі примусові засоби впливу:
1. Усунення керівн. КБ від його управл.
2. Признач. тимчасової адміністр. для управл. КБ
3. Стягнення за ріш. суду штрафів
4. Відкликання ліценз .всіх Б.операцій
Потім склик. ліквід. комісія, склад. лікв. баланс і затв. департ. банк. нагляду - банк виключ. з республ. реестру.
Державна фін. підтримка санації підпр.
Відбувається прямими та непрямими методами.
Прямі - дотації, субс., субвенції, гарантії, поручительства, пільгові кредити.
Непрямі - дозвіл на поруш. антимоном. законод.; фіскальні заходи, держ. участь у капіталі; державна участь у капіталі.

 
 

Цікаве

Загрузка...