WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

оформл. протоколом. Прот. має містити рішення про формування стат.Ф. у звязку з перетвор. а також відомості відпов. до ст.6 Закону У. "Про ЦП та фонд. Б".
Після прийняття вищим орг. рішення про перетв. підпр., заснов. у вигляді ТОВ у ВАТ із збільшенням ст.Ф., чи без збільш., здійсн. реестрац. інформ. про відкр. підписку на акції. Інф. про випуск акцій, що пропон. для відкр. продажу підлягають обовязк. опублік. в орган. преси. До дня скликання устан. зборів АТ, акціонери, які підпис. на акції мають внести не менше 30% номін. варт. акцій, що віднос. до суми збільш. статутного Ф. На рідтв. внеску засновн. видають тимчасові свід. новим акціонерам. Одночасно провод. облік свідотцтв учасн. про внес. вкладу до стат.Ф. підпр. ТОВ на тимчас. свід. ВАТ.
Устан. збори ВАТ підбивають підсумки провед. підписки і засвідч. створ. ВАТ.Затв. у новій редакції устан. док. та вибирають викон. орган та ревіз. комісію. В устан. докум. новоств. внаслідок перетв. підпр. в обовязк. порядку повинно бути зазнач., що воно створ. внаслідок перетв. ТОВ у ВАТ, яке приймає на себе всі права та обовязкиі є його правонаст.
Фін. джерела санації підприємства.
1. Джерела покриття збитків.
2. Санац. із залуч. засобів власників підпр.
3. Участь кред. у фін. оздоровл. підпр.
4. Фін. участь персон. у санац.
5. Внутр. джерела фін. стабіліз.
1. Якщо підпр. в поточн. році одержало збитки, то керівн. повинно бути прийн. рішен. про джер. покриття збитків.
Чиста санація - поляг. у покритті виникл. на підпр. поточних збитків виключно за рах. створ. на підпр. рез. та страх. фондів підпр. Вона передб. санацію баланса. Крім того збитки можуть списувати на рах. 75(розрах. з учасниками), або на рах.70(розрах. по оплаті праці).
При спрямув. на погаш. збитків минулих років цільових внесків засновн.
При направл. на погашення минулих збитків минулих років зас. цільового призн. використов. рах.96 (цільове фін.).
Бух. облік збитків мин. років ведеться на рах. 98 (нерозп. приб. та нерозп. збитки мин. років).
2. Фін. санац. власниками може здійсн. шдяхом зменш. стат. фонду та шляхом збільш. стат. фонду.
Осн. метою зменш. стат. фонду є зрівнов. номін. варт. акцій з їх ринковою ціною, оскільки в пер. фін. кризи може скластися ситуація, коли ринкова ціна буде менша ном. вартості. Залуч. коштів, шляхом додатк. еміс. неможливе. Потрібно зрівн. номін. та ринк. ціну.
В разі випадків доцільно зменш. власн. кап. підпр., для того, щоб та част., що залиш. була сконцентр. в руках активн. власн. разом з відпов. збільш. боргов. зобовяз. -> конверсія власності на борг. Крім того з метою підвищ. платоспром. підпр. може прийм ріш. про продаж свого майна. Це також може бути причиною зменш. стат. фонду.
Методи зменш. стат. фонду:
1. Зменш. номін. варт. акцій.
2. Зменш. кільк. акцій шляхом викупу їх у власн. з метою анулювання.
Рішення АТ про зменш. стат.Ф. акції не подані до анулюван. визнач. недійсними, але не раніше, ніж через 6 міс. після повід. про це всіх акціонерів.
В повід. про заг. збори акціонерів з приводу зменш. ст.Ф. повинно міститися:
a) мотиви, спосіб та мін. розмір збільш. або зменш. ст.Ф.
b) проект змін до статуту, повяз. зі змінами розмірів ст.Ф.
c) дані про кільк. акцій, що випуск. додатково, або вилуч. та їх заг. вартість.
d) права акц. при додатк. випуску акц., або їх вилуч.
e) дата поч. і закінч. підписки на акц., що додатк. випуч., або їх вилучення.
Ріш. про мніни стат. фонду прийм. більшістю -> у ? голосів акц., які беруть участь у зборах.
Заг. збори визнач. дійсними, якщо в них беруть участь акціон., що в сумі мають більше 60% голосів. АТ має право викуп. у акціон. оплач. акції для їх наступного перепрод., анулювання, або розміщщ. серед своїх працівн. у строк не більше 1 року.
Протягом цього року розпод. приб. а також голос. і визнач. кворуму на заг. зборах акц. провод. без врахув. придбан. підпр. власн. акцій.
Методи збільшення ст. фонду :
1) випуск нових акц.;
2) обмін облігацій на акції
3) збільш. номін. варт. акцій.
Закон. передбач., що про збільш. ст.Ф. акціон. корист. переважн. правом на купівлю випущ. акцій.
Кільк. прав на покупку залежить від кільк. старих акцій у даного акціон. Права на придб. нових акцій підкріпл. дивід. попитом, який показ. в оголош. купівлі права. Права продаються на біржі протягом 2 неділь після початку підписки на акц. нової підписки. Старі акц. та перев. права на покупку нових продаються окремо. Якщо акціон. поступається своїми правами на нових акцій, то воруче ні від цього кошти повинні компенсувати зміну курсу акц.
Метод збільш. стат. фонду шляхом обміну облігацій на акц., повяз. з обліг. конверс. займу. Даний метод залуч. капіт., повяз. з випуском підпр. іменн. обліг., які через певн. пром. часу можна обміняти на акц. підпр. Конв. облігації дають можлив. зацікавити інв. в наданні фін. пес., якщо він не ризик. придбати звич. акції.
Вклад. гроші в конверс. облігац. інвестор досягає подвійної мети - з одного боку відповідність безпеки вкладень, з іншого боку - збільш. капіталу, які дають звич. акції. В даному вип. інвестори дають згоду на одерж. нижчого %, властивого конв. облігац., заради можлив. обміняти їх на прості акц.в майбутньому.
Конв. облігації - як прав. випуск. крупн. підпр. на строк від 5 ло 10 років. Ринкова ціна конв. обліг. визнач. їх інвест. варт. за ціною звич. акцій, обраних для конверсії. В повід. про еміс. конверс. обліг. слід вказати:
- пропорції обміну (коеф. конверсії);
- строки конверсії;
- необх., порядок та розм. доплат;
Доплати відобр. рівень підв. тимчасової ціни акц. та стимул. до провед. більш ранньої конверсії. Конв. екон. виправдана тоді, коли курс конверсії нижчебірж. курсу акцій. Еміс. конв. обліг. не повинна перев. 25% розм. оплач. стат.Ф. підпр.
3/4. Участь кредит. шляхом:
1) пролонг. та реструкт. існуючої заборг.;
2) повної або част. відмови від існ. вимог;
3) через надання додатк. кред. рес.
У випадку, якщо баланси підпр. боржн. та кредит. обтяжені непрац. кредит. заборг., то доцільно провод. операц. типу СВОП - борг на власність : Передача акц. у рах. погаш. заборгованості, та конверт. заборг. у власність.
Податкові аспекти стягн. дебіт. заборг. (поточна діяльн.)
Мирна угода може укладатися на б.я етапі провадження справи про банкрутство і вступає в силу тільки після її затвердження арбітражним судом. при подачі заяви про затв. мирної угоди неспром. боржн. представ. проект угоди, баланса під-ва, список всіх кредиторів з зазнач. сум заборг.
Якщо неспром. боржн. буде оголош. Б. до викон мирної угоди, то відстрочені претензії кредиторів відновл. в повному обсязі. Мирна угода щодо відстрочки сплати платежів у бюдж. та позабюдж. ціл. фонди проводяться за вимогами

 
 

Цікаве

Загрузка...