WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

реал-ції яких залуч. іноземн. інв-ції від 19.12.94р.
- Бізнес-план, постанова КМУ від 19.09.94р. №645.
- Постанова КМУ від 19.02.96р. №222
- Постанова КМУ №1 від 4.01.98р. "Програма реструктуризації Укртелеком і Укрпошта".
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) під-ва проводиться з дотриманням вимог антимоноп-го закон-ва за рішенням власника.
За ріш-ням власника та за участю труд-го колективу, або органу уповноваженого створювати такі під-ва, або за рішенням АС.
Осн. зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статут. ф-ду даної ЮО.
Реструктур-ція під-в - це проведення організ.-економ.-правових, виробн.-техн. заходів спрям назміну ст-ри підпр., його урпавл., форм власн., орган.-прав. форм, які здатні прив. підпр. до фін. оздоровлення, збереж. випуску конкурентоспр. прод.
Перед здійсн. санаційної реструкт. підпр. провод. поглиблений аналіз фін. госп. стану підпр. На сон. рез. аналізу робиться висн. про лікв. підпр. чи доцільн. його реорг. Якщо прийняте ріш. про рестр., то необх. розр. план рестр., який вимагає :
1) екон. обгр. необхідн. првед. рестр.;
2) пропоз. відносно форм та методів рестр.
3) затр. на пров. рестр. та джерела іх фін.
4) заходи, спрямовані на реал. плану.
Рестр. підпр. можуть забезп. орган. екон. заходи:
заміна кер. підпр.
часткова або повна приват.
часткове закриття
пров. процедури банкр.
поділ велик. підпр. на частини.
відокр. від підпр. структ. підрозділів
звільн. підпр. від обєктів соц. культ. побуту
продаж активів, які не в повній мірі викор., або не потрібні для досягн. страт. цілей
конверсія та диверсиф.
підвищ. ефект. маркет.
зменш. витрат на виробн.
зменш. чисельн. зайнятих
призупинення кап. будівництва та продаж обєктів незав. буд.
продаж зайвого устатк.
відстр. або спис. боргу.
Розрізняють реєс-цію під-ва, як 100
реєс-цію активів
реєс-цію пасивів
Антимон-м закон-м передбач., що в окремих випадках з метою запобіг-я монополії ринків такі види як злиття, поглинання, приєднання м.б. здійснені лише за умови од-ня згоди на це Антим-го комітету.
Злиття - здійсн. шляхом обєдн. підпр., яке знах. в фін. кризі з інш. фін. стійкими підпр. При злитті підпр. усі майнові права та обов. кожного з них перех. до підпр., яке вин. в рез. злиття.
Бух. балансиобох підпр. консолід. Акт. і пис. підпр., що реорг. в повному обсязі перед. підпр. правонаст. за перед. балансом.
Перед. баланс - бал. підпр., що реорг. на день припин. його діяльн. Пер. бал. має силу акта прийн. передачі. Він підпис. директор. та гол. бух. підпр., що реорган., та підпр. правонаст.
Але цьому перед. прийняття таких заходів:
а) прийн. рішення вищими органами підпр., що реорг. про обратн. шлях реорганізації.
б) перевірка фін. госп. діяльності ревіз. комісією та аудит. організ.
в) підгот. уставн. докум. правонаступника в яких має бути враховано, що він. створ. шляхом злиття і приймав на себе всі права та обовязки реорган. підпр.
г) уклад. угоди між підпр., що реорган. та засновн. правонаступника про умови проведення реорган. Ця угода є осн. докум. який визн. права та обовязки сторін щодо провед. реорган. та має забез. операт. її проведення та безпер. роботу підпр.
Угода має регламентувати такі питання:
1. признач. комісій для проведення реорган. у складі підпр. що реорган. та засновників правонаступників.
2. повний перелік та обсяг активів і пас. балансів підпр., що реорган. які підляг. прийманню-передачі.
3. перелік док. аналіт. та синтет. обліку які підляг. прийманню-передачі.
4. строки провед. перед. осн. зас. з оформл. відпов. актів, підпис. матер. відпов. особами.
5. строки перед. та оформлення відпов. актами незакінчених діловодством справ, бланків сувор. звітності, архівів.
6. строки обліку акцій (свідоцтв про внесення вкладу до статут. ф.), акціонерів (учасн. під-ва), що реорг-ся на акції чи свідоцтва про внесення вкладу до статут. ф. під-ва правонаступника, порядок продажу акцій, часток акціонерами чи учасниками та інші організаційні питання, повязані з формуванням статут. ф.
При приєднанні одного під-ва до іншого до оснаннього перех-ть усі права і обов-ки приєдна-го під-ва. В рез-ті приєд-ня під-во боржник виключ. з держ. реєстру та втрачає статус ЮО.
Поглинання здій-ся шляхом придбання фін. неспроможного під-ва під-вом санатором.
Розрізн. горизонтальне злиття, приєднання, поглинання та вертикальне.
Завдяки горизонт. злиттям, які суттєво не впливають на рівень позик-її(?) під-ва можуть позитивно викон-ти ефект маштабу, одержати доступ до окремих ринків.
Поділ - до нових під-в, які виникли в результаті цього поділу за роздільним балансом переходять у відносн. частинах майнові права та обовязки реорганіз-го під-ва.
Роздільний баланс - це баланс під-ва, що реорг-ся на день припин-ня його діяльності, в якому відобр. розподіл активів та пасивів між під-м, що реор-ся та під-ми правонаступни-ми. Він має силу акта приймання-передачі.
Цим процесам передує:
" в рішенні вищого органу під-ва, що реорг-ся обовязк. має бути розподіл між правонаст-ми суми його сатут., рез-го та інших фондів, що скл-ть капітал під-ва;
" при підготовці уствновлених док-тів кожного новоствореного під-ва м.б. враховано, що воно ств-ся шляхом поділу і приймає на себе у відповід. частині майнові права та обов-ки цього реорг-го під-ва.
Угода про реорг-ю має містити:
" повний перелік та обсяг активів та пасивів балансу, що підлягають передачі кожному правонаст-ку;
" строк складання роздільного балансу з розшифроками кожної статті цього балансу;
" розшифроки статей балансумають бути підписаними уповноваж. особами членами комісії, що проводять реорг-ю.
" Решта пунктів ті ж самі, що і при злитті.
Рішення про примусовий розділ у випадку зловживанням монопольного становища не застосовуєтся:
а) при неможливості організаційного або територіального відокр. підпр.;
б) наявності тісного технологічного звязку підпр., структ. підрозділів чи одиниць підпр. монополіста.
2.Виділення. - при виділенні з підпр. одного або кількох підпр. до кожного з них за розд. балансом перех. у відпов. частині майнові права та обовязки реорг. підпр.
При виділ. частина А та П передається одному або кільком правонаст., а частина залиш. у підпр., що реорганіз.
3.Перетворення - передб. зміну виду тов. у вигляді якого було створ. підпр. При перетв. одного підпр. в інше до підпр., яке щойно виникло перех. всі майнові права та обовязки колишн. підпр. При перетв. ТОВ у ВАТ реорган. здійснюється шляхом реестрац. випуску акцій у порядку, передб. законод. з одночасн. внесен. відпов. змін до статуту.
Вищий орган підпр. приймає рішення про перетвор., яке

 
 

Цікаве

Загрузка...