WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

ліквід. поклад. обовязки проведеня процедури задов. вимог кредиторів.
Для прискор. процесу ліквід. підпр. банкрута лікв. коміс. може залучити до викон. своїх функц. юр. або фіз. особу, яка діє за доруч. ліквід. комісії та під її контролем. Фахівці з питань банкр. (розпор. майна та ліквід.) є субєктами підпр. діяльн., і діють на підставі ліценз. видан. агенством з питань банкр.
За викон. функц. розпор. майна боржн. та ліквід.майна банкрута отрим. винагорода, розмір якої визнач. кредиторами, але не може перевищувати 5% суми задовол. боргів.
Функції ліквідаційної комісії :
- управління майном банкрута;
- інвент. та оцінка цього майна;
- визнач. ліквід. маси та розпор. нею;
- стягнення дебіт. заборгов.;
- реаліз. майна банкрута;
- інші заходи, спрям. на задов. вимог кредит.
Ліквід. комісія за погодж. із зборами кредит. приймає ріш. про продаж майна. Через ЗМІ робиться повідомлення про порядок продажу майна, склад майна, умови та строки його придбання.
Якщо після даного оголошення виявл. тільки одна пропозиція про придбання даного майна, то його реаліз. здійснюється шляхом викупу, у випадку 2 і більше пропозицій признач. конкурс або аукціон. Лікв. коміс. доручає провед. аукціону органу приват., якщо банкр. є держ. підпр.
Якщо банкр. є недерж .ф. власн., то лікв. комісія може безпос. провести аукц. сама, або доруч. його провед. спеціал. підпр. Всі форми продажу майна банкр. оговор. договорами куплі-продажу між лікв. комісією від імені банкрута та покупцем.
При недост. майна банкр. для задов. всіх вимог кредиторів, майнові активи особ, які відпов. за його зобов. реаліз. в порядку …. майна банкрута.
Якщо субєкт банкрутства є засновн. чи учасн. госп. тов. і є власн. в стат. фонді іншого підпр., то його доля підляг. викупу іншими учасниками або вилуч. із статутного фонду шляхом його зменш., а одерж. кошти вилуч. в ліквід. массу. За розм. ліквід. маси склад. ліквід. баланс.
6. З метою оцінки майна банкр. викон. методика оцінки вартості майна під час приват. підпр. (від 22.07.98 Ур. курєр №32 від 6 серпня 1998 р.)
Майно банкр. на яке зверт. стягнення оцін. ліквід. коміс. Для майна, яке прод. на аукц. оціночна вартість є початк.
Оцінка варт. майна вимагає :
- провед. інвент. майна;
- провед. аудитн. перев. фін. звітності підпр.;
- склад. акта обстеж. та техн. стану( відом. про місце обєкта, підїзні шляхи, наявність комунікацій та ін.)
- склад. акта оцінки варт. майна або звіту про його експ. оцінку та висновки експерта про оціночну (ліквід.) вартість майна.
Лікв. вартість майна - вирогідна ціна, за яку майно м.б. продано на ринку на дату оцінки, з урахув. терміну продажу, визнач. ліквід. комісією.
Визнач. початк. варт. майна, що підл. продажу на аукц. здійсн. на підст. даних бух. обліку або за результ. провед. експертн. оцінки. При продажу на аукц. майна за даними бухобліку повністю зношеного прийм рішен. прийм. рішен. про встан. початк. ціни у розмірі 30% первісної варт. або залиш. експерт для визнач. оціночної вартості.
Оцінка варт. цілісного майнового комплексу розробл. т.ч.:
+ балансова варт ОФ (первісна-знос);
+ залишк. варт. немат. актитів;
+ віднов. вартість незавершен. КБ;
+віднов. варт. устаткув.;
+ вартість довгостр. фін. вкладень;
+ вартість запасів і затрат, які включ. у валюту балансу;
+ вартість фін. активів;
- кредиторська заборгованість.
Віднов. вартість майна визнач. шляхом множ. вартості обладн. за цінами на коеф. індексації, встан. держкомітетом.
Якщо відпов. вартість устатк. занадто висока (внаслідок неврахування морального зносу) то цявартість м.б. зменшена на коеф. придатності устатк. до експлуат.
Коеф. придатн. визнач. на основі експертної оцінки техн. стану. Вартість обор. зас. визнач. виходячи з вартості їх придбання.
7. Кошти, вилуч. від прод. майна банкрута спрям. на задов. претензій кредит., при цьому в першочерг. порядку покрив. витрати, повяз. з веден. справи про банкр. в АС та робото лікв. коміс.
Затрати по веденню справи :
- на оплату послуг аудит., експертів, затрати підпр. на публік. оголош. про початок провед. справи про банкрю і порядок продажу майна.
- витрати розпорю майна.
В другу чергу задовольняються вимоги кредиторів забезпечені заставою .Майно банкрута яке є предметом застави вкл-ся в склад ліквід-ї маси,але викор-ся виключно для позачергового задов-ня вимог заставодержателя.
Якщо в рез-ті реаліз-ї предмета застави виявиться ,що виручена сума перевищує розмір забезп-х цією заставою вимог ,то ця різниця викор-ся для задов-ня вимог незабезп-х кред-рів.Якщо менша недостача в пор-ку заг.черги.Далі - вик-ся зобовьязання перед працівниками під-ва -банкрута (по зп і по інших виплатах)
В наступну чергу зад-ся вимоги по держ.і місц-х податках та неподат-х платежех до бюджету і вимоги органів держ-соц.страхування і соц. забезп-ня .
В наступну чергу задов-ся вимоги кред-в,не забезпечені заставою.
в останню чергу - інших осіб ( акціонерів,власників,які пізно подали вимоги )
Вимоги кожної наступної черги задов-ся після певного задов- ня попередньої.У разі недос-ті майна для повного задов-ня усіх вимог однієї черги претензії задовільняються пропорційно кожному кредиторові сумі.
Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встан-го для їх заяви задов-ся з майна підпр-ва, що залишилось після задоволення першочергових претензій.
Ця черговість встановлена Зак.Укр.''Про банки'' хоча в Зак .''Про підпр-ва '' інша черговість але на практиці викор-ся перший.
Претензії не задоволені за браком майна вваж-ся погашеними. Погашеними вваж-ся також претензії, які не визначені ліквід-ою комісією ,а також за умови, якщо кредитори протягом місячного строку від дня одержання повідомлення про повне або часткове невизначення претензії не подадуть позови до суду про задоволення їх вимог.
8. За рез. своєї роботи лікв. коміс. склад. та подає в арбітр. суд ліквід. баланс. Суд після заслух. членів лікв. коміс. і зборів кредит. виносить ухвалу про затвердж. лікв. балансу, або про признач. нових ліквідаторів.
Якщо за результ. лікв. балансу після задовол. вимог кредит. майна не залишилося - арбітр. суд виносить ухвалу про ліквід. ЮО - банкрута.
1. Після провед. ліквід. процедур у ліквід. балансі, якщо підпр. вело прибутк. підпр. діяльність, повинно залашитись майно, грошові запаси, дебіт. заборгов. та інші А., а в П - заборгов. перед засновн. та фондами.
2. Якщо підпр. вело збиткову діяльність, то суми всіх його А навіть за умови повної їх реаліз. може не вистачити для провед. повних розрах. з кредиторами. У балансі по формі 1997 року в А - нічого, а в 1 ст. пасивів - збиток з "-", який буде дорівн. непогаш. заборгованості.
При ліквід. підпр. бух.

 
 

Цікаве

Загрузка...