WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення - Реферат

підприємства Стратегічне положення
Документи бух. звітності:
- баланс дідпр. за 2-3 попер. періоди;
- звіт про витрати на виробництво
- розрахунок нормативу власн. обор. коштів;
- розшифровка деб. та кред. заборгованості;
- звіт профін.-майновий стан;
- звіт про наявність та рух осн. фондів та амортиз.
- дані про наявність та рух коштів на банк. рах., в т.ч. валют;
- висновки попер. аудит. перевірок та акти перев. підпр. держ. контр. органами;
- звіт про рез. інвентаризації;
- дані про кадровий склад та рівень з/пл.;
- дані про наявність на балансі п-ва обєктів соц. інфраструкт.;
- аналіз викон. фін. планів;
- звіт про фін. результати та їх використання; - дані про операт. стан підпр.
- бізнесплан;
- фінансові плани;
- аналіз ринків збуту та конкурентоспром.;
- галузевий стан;
- звітні дані а також прогнози про розвиток н/г вцілому;
- оцінка впливу виробн. діяльності на екон. ситуац. та зайнятість в регіоні;
- матер. маркетингове дослідж.;
- законопроекти ВР та проекти норм. актів уряду Укр.;
- описова інформ. засобів масової інф.
II етап
Розрахунок та аналіз фін.-госп. стану неплатоспром. п-ва
Блоки фінансового стану
Аналіз динаміки валюти балансу
- порівн. заг. вартості майна підпр. за ряд періодів;
- виявлення статей, які свідчать про незадовільну роботу п-ва;
- розшифровка та детальний аналіз цих статей.
Аналіз джерел власних коштів п-ва
- фін. незалежність;
- фін. стійкість;
- фін. ліверідж;
- забезп. власними коштами.
Аніліз ст-ри кредит. заборгованості
- розшифровка кред. заборг.;
- цільове викор. кредитів;
- правильність списання;
- штрафні санкц., оплачені за поруш. строків розрах.;
- відносиин між під-вом та кредит.
Аналіз стр-ри активів
- платоспроможність / К. покриття;
- аналіз структури оборотних засобів;
- оборотність засобів;
- дебіт. заборгованість;
- абс. ліквідність.
Аналіз витрат на в-во, формування та розподіл прибутку
- фактори, що впливають на зміну витрат;
- фактори, що впливають на прибутковість.
Виробничо-господарська сфера
Загальна характер. виробництва
- наліз вир. ст-ри;
- техніко-економ. показн. окремих підрозд.;
- аналіз можлив. реструктиризації;
- види продукції, обсяги та структура;
- технологія, ноу-хау, відходи, норми
Аналіз стану використання осн. фондів та охор. навкол. середов.
- ефект. використ. (фондовіддача);
- знос (моральний, фізичний);
- нематеріальні активи.
Аналіз використання трудових ресурсів
- причини втрати роб. часу;
- відсутність замовлень, сировини;
- втрата ринків збуту;
- висока ціна;
- незадов. робота обладнання;
- висновок про відповідність (невідповідність) чисельності працівників потребам виробництва.
Аналіз незаверш. виробн. та обєктів соцкультпобуту
- перспективи подальшого використання;
- передача місцевим органам влади;
- витрати, повяз. з їх утриманням;
- розмір доходів від їх використання.
Конкурентне середовище та маркетинг
- конкурентоспроможність товарів;
- інноваційна діяльність;
- прогнозування попиту.
При аналізі ст-ри кред. заборгованості слід враховувати, що штрафи, пені, неустойки, визнані боржн, або щодо яких прийнято рішен. арбвтр. судом щодо їх стягнення, віднос. на рез. фін.-госп. діяльності і до їх одержання чи сплати відобр. у звітності одержувачем та платником відповідно в статтях дебіторів і кредиторів.
Кред. заборгов. відносно якої строк позивн. давності минув перед держ. підпр.підлягає перерах. дебітором у відпов. бюджет не пізніше 10 числа наступного після закінч. строку позивн. давності місяця.
За несвоєч. перерахув. заборгованості стягується пеня в розм. 0,3% за кожен день просрочки.
Якщо кред. заборгов. по підпр. не держ. форми власн., то віднос. на фін. рез. підпр.
Дебіторська заборгованість , відносно якої строк позовн. давності минув і підпр. зверталося з позивом в арб. суд за ріш. керівн. підпр. списується на валові витрати або погаш. за рах. страх. резерву.
Списання боргу внасл. неплатоспр. платника не явл. підставою для відміни заборг. Ця заборг. повинна відобр. в балансі не менше 5 років з моменту списання для виявлення можливостей стягнення у вип. зміни фін. стану боржника.
Якщо дебітор повністю, або частково погашає безнад. заборгов., яка належним чином була списана, кредит. збільшує валовий доход на суму компенсації, яка одержана від дебітора в под. період, протягом якого було здійснено поверн. заборгованості.
Якщо дебітор не погасив заборг. або кредит. не зверн. в арбітр. суд з позовом про стягнення такої заборгов. вал. доходи і дебітора збільшується на суми вказаної заборгов.
III етап
Аналіз причин та симптомів фінансової кризи та виявлення "слабких місць".
Симптоми кризи :
- рівень ліквідності;
- рівень прибутковості;
- величина Cash-Flow;
- якість менеджменту;
- відносини із споживачами, вир. партнерами та Д. органами;
- відносини з засновниками;
- відносини із банками.
Ідентифікація "слабких місць :
- дефіцит ліквідності;
- високий рівень заборгованості;
- високий рівень собів. в порівнянні з конкурентами;
- прорахунки в інвестиц. сфері;
- відсутність контролінгу;
- низька якість маркетингу.
IV етап
Прийняття рішення про санацію чи ліквідацію.
Інтегральна оцінка інвестиц. привабливості (ксерокс).
Cash-Flow - осн. базовий показн., що викор. для розрахунку тих коштів, що має в своєму розпор. підприємство.
Якщо бруто Cash-Flow - беруться результ. до сплати податку
Показники:
характеризує спроможн. погасити всю заборг. за рах. результатів фін.-госп. діяльн.
характер. спром. погасити короткостр. заборгов. за рах..
4. Методи прогнозування банкрутства
Розрізняють 2 основних методи:
- модель Альтмана;
- модель Спрінгейта.
Модель Альтмана розроблено в 1968 році. має назву розрах. 2-показника. Це 5-факторна модель, де факторами виступають окремі показники фін. стану підпр.
Модель Альтмана - відношення робочого капіталу до заг. вартості активів.
Z= 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0 E
Значення показника Z Ймовірність банкрутства
до 1,8
1,81-2,7
2,71-2,99
3 і вище дуже висока
висока
можлива
дуже низька
Правдивість цієї моделі 95%
Чому на Укр. ці показники не справжуються:
- інфляція (деякі показники можуть бути штучно занижені);
- монополізація екон.;
- галузеві відмінності в прибутковості.
Модель Спрінгейта
Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4Д
Побудована на основі дослідж. впливу тенденцій 19 фін. показників.
Це 4-факторна модель.
Якщо Z п-во є потенційним

 
 

Цікаве

Загрузка...