WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

зросте товарообіг та прибуток.
2. Фінансування приросту власних обігових коштів , авансування оборотного капіталу. Потреба визначається , виходячи з власних обігових коштів та коштів , які необхідні для росту товарообігу.
3. Фінансовий резерв обо фонд ризику ( фонд регулювання цін ). Потреба в формуванні резервного фонду передбачається статутом підприємства , згідно чинного Законодавства України.
4. Кошти , спрямовані на погашення кредитів банку.Торговельне підприємство не може обійтися без кредитів , як короткострокових , так і довгоспрокових. Кошти , які спрямовуються на виплату відсотків за користування кредитом тапогашення самого кредиту має здійснюватися у точно визначені терміни .
5. Кошти на соціальний розвиток та заохочення трудового колективу визначається рішенням загальних зборів . Такі фінансування дають змогу покращити умови праці та відпочинку працівників трудового колективу , заохотити та спонукати їх до ефективної та високопродуктивної роботи .
Згідно з планами , ТП "Казка " планує використовувати прибуток за призначенням згідно статуту та рішення трудового колективу .
В перспективі підприємство буде використовувати прибуток на :
- матеріальне заохочення працівників ( додаткове заохочення за ріст об'ємів товарообігу по відділах , зниження витрат )
- удосконалення виробничого фонду ( розширення сфери діяльності , розширення торговельних площ ,використання сучасних прилавків та вітрин )
- формування та підтримка іміджу підприємства
- рекламна діяльність
- створення ефективних форм розрахунку за товари
- запровадження післяпродажного сервісу
Підприємство зробило багато , але на досягнутому не потрібно зупинятися.Необхідно весь час вивчати ринок , потреби та бажання споживачів , умови праці та відпочинку працівників , вдосконалення методів торгівлі.
В наступних періодах , керівництво планує здійснити ряд нововедень для збільшення обсягу продажу та оптимізації витрат.
Так як підприємство працює тільки три роки , основним завданням є завоювання ринку тастовренняіміджу для підприємства.
Тому плануючи напрямки використання прибутку треба вибирати найкращі варіанти , а витрати повинні бути не найнижчі , а опти-мальні.
Висновок.
Торговельна діяльність підприємства важлива галузь економіки , яказаключає всобі багато аспектів та факторів , котрі впливають на його функціонування.
Дослідження діяльності підприємства дає можливість реально оцінити його шанси в сфері торгівлі.
Аналізуючи основні дані роботи торговельного підприємства "Казка"по окремих сферах діяльності можна зробити висновок , що вся діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку та рентабельності.
Порівнюючи дані 2000-2001 року , реально видно , що підприємство зробили значний крок і вийшло із збиткового в 2000році - 20 тис.грн. збитків , до прибуткового в 2001 році - 5.3 тис.грн. прибутків.
Проаналізувавши причини такої зміни , випливають основні фактори , а саме :
- нарощування темпів товарообігу
- зменшення витрат на 1 грн. реалізації продукції
- розширення асортиментної групи товарів
- покращення умов праці працівників підприємства
та другорядні фактори , асаме :
- постачальники
- конкуренти
- рівень цін на товари
- розташування магазину
Керівництво , знаючи , що людський фактор відіграє головну роль в роботі торговельного підприємства , прийшло до висновку , що покращення умов праці та матеріальний стимул , повинні бути на першому плані , а тоді буде і добра робота , і добра віддача , і при-бутки.
Оновлюючи виробничі фонди , полегшуючи умови праці , оновлю-ючи асортимент можна бачити плоди нормальної фінансово-економічної діяльності підприємства - підвищився попит на товари , а отже зросли обсяги товарообігу і в свою чергу прибуток.
Враховуючи помилки 2000 року , підприємство змогло змінити організацію роботи на підприємстві і із збиткового вийти на рівень прибуткового.
На підприємстві велика увага приділяється внутрішнім факторам впливу на фінансово-господарську діяльність та зокрема на величину отримання прибутку.Аналізуючи та вивчаючи вплив кожного фактора , робляться відповідні висновки та приймаються радикальні міри по покращенню роботи.
На підприємстві використовуються передові методи торгівлі , постійно впроваджуються інновації , змінюється стиль роботи та керівництва. Всі питання виробничого таневиробничого характеру вирішуються колективно.
На підприємстві вже склалися певні принципи роботи. До уваги приймаються побажання клієнтів , а також рахуються з думкою колективу.
Велика увага приділяється вивченню ринку та конкурентів. Крім того аналізуються договора та розрахунки з постачальниками та вибираються найоптимальніші варіанти.
На підприємстві ще є маса питань , які потребують вирішення і над якими працює керівництво . Звичайно , що неможлива робота без непередбачених ризиків та наслідків , але керівництво старається гнучко реагувати на такі неполадки і покращувати дані питання.
ТП "Казка " працює на перспективу , правильно планує свою стратегію та тактику , намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі - і це їм вдається.
Діяльність підприємства та плани на майбутнє є реальними . Але зупинятися на досягнених показниках не потрібно. Щоб добре працювати та отримувати бажаний результат треба завжди бути на передньому рубежі .
Список використаної літератури :
1. Про власність . Закон України // Нові закони - К. ,1993
2. Про підприємництво . Закон України // Нові закони - К., 1991
3. Про зовнішньоекономічну діяльність , Закон України // Нові закони - К . , 1991
4. Про оподаткування прибутку підприємств . Закон України // Нові закони - К ., 1995
5. Бланк І.О.Управління торговельним підприємством. Підр.- М., "Тандер" , 1998
6. Бланк И.А. Управление прибылью - К., "Ника - центр " , 1998
7. Бойчук І.М., Харів М.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В. Економіка підприємства . Навч.пос. - К., 2001
8. Валевич Р.П. Давыдова Г.А. Экономика торгового предприятия Учеб.пос. - Мн.,'' Высшая школа'' ,1996
9. Василенко Л.П.,Головатчук Т.І., Мороз Л.В. , Полянко В.В. Економіка торговельного підприємства . Навч.пос. - ЧФ КДТЕУ , 1998
10. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства : діагностика ,страте-гія ,ефективність. - К.,Вища школа , 1995
11. Економіка торговельного підприємства .Навч.пос.КДТЕУ , 1998
12. Економіка торговельного підприємства / Під ред. Проф. Ушакової Н.М. - К. "Хрещатик" 1999
13. Лігоненко Л.О. , Чумак І.М. Управління товарним забезпе-ченням торговельного підприємства Навч.пос. -К., 1999
14. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О.,Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства . Підр.- К."Хрещатик"1999

 
 

Цікаве

Загрузка...