WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

свій ризик .
В системі управління підприємством основна увага приділяється прибутку і для того , щоб управляти ним , треба визначити взаємо-зв'язок обсягу продажу , витрат , та прибутку.
Тому так важливо вибирати правильну та обгрунтовану стратегію та тактику для виконання своїх завдань.Планування дає можливість створити єдність загальної цілі всередині підприємства.
Стратегічне планування на сьогоднішньому ринковому етапі господарювання - стає правилом , а не вийнятком.
Виходячи з місії підприємства " Казка " можна визначити такіцілі його діяльності :
1. Головна ціль - збільшення об'єму прибутку .
Практика країн з розвиненою економікою показує , що головною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку , що відображає ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства. Саме прибуток визначає економічний результат ведення господарської діяльності і вимірюється співставленням результатів з витратами.
2. Специфічні цілі - відображають систему цілей , які є умовою досягнення головної цілі підприємства :
- життєво-необхідна ціль підприємства - це отримання мінімального прибутку , який забезпечить збереження статут-ного фонду підприємства
- перспективна ціль -це досягнення максимально можливого прибутку
- поточна ціль - це отримання необхідного прибутку для забезпечення задовільного фінансового стану підприємства
- ціль торгівлі - це збільшення обсягів продажу , ефективна асортиментна політика
- ціль комерційної діяльності - це збільшення обсягів реалізації за рахунок ефективних постачальницьких зв'язків , стабі-лізація цін ,зменшення витрат обігу.
- соціальна ціль - це створення умов праці , що сприяють високопродуктивній праці , забезпечують соціальний розвиток колективу , створюють ефективну оплату праці
- інноваційна ціль - це запровадження нових передових технологій , модернізація та реконструкція потужностей підприємства , впровадження нових видів високоефективного обладнання
На малюнку8 схематично зображено головну та специфічні цілі підприємства та їх взаємозалежність , а також залежність прибутку від діяльності підприємства.
Мал. 8 Стратегія формування діяльності та прибутку ТП " Казка "
Величина прибутку залежить з одного боку від об'єму реалізації , а з іншого боку - від розміру витрат обігу. Послідовність обгрунтування стратегії управління прибутком ТП "Казка"показано на малюнку
ні 8. Перевірка відповідності
отриманої суми прибутку ні
цільовому розміру
так
Мал.9 Послідовність обгрунтування стратегії управління
прибутком підприємства ТП "Казка"
Величина прибутку , як цільової функції діяльності підприємства залежить від обраної стратегії. При прогнозування величини капіталу необхідно враховувати склад і розмір джерел його збільшення.
Розробка стратегії управління прибутком передбачає дев'ять етапів, зображених на малюнку 9 :
- на першому етапі визначається цільова сума прибутку підприємства , величина якого залежить від стадії життєвого циклу підприємства , стратегічних завдань , які ставить перед собою керівництво підприємства на майбутнє та їх вирішення.
- на другому етапі розробляється стратегія товарообігу , який реально відповідає попиту населення на товар
- на третьому етапі розробляється асортиментна політика підприємства , яка повинна відповідати товарно-груповій структурі , бути оптимальною і потрібною споживачц
- на четвертому етапі відбувається обгрунтування цінової політики , тобто визначається оптимальна ціна товару , при якій досягається оптимальний товаробіг та максимальний прибуток
- на п'ятому етапі здійснюється формування ресурсної полі-тики , тобто залучення товарів для реалізації, які забезпечують досягнення необхідного обсягу діяльності з найменшими затратами
- на шостому етапі проходить вирішення завдань пов'язаних з управлінням валовими доходами
- на сьомому етапі проходить вирішення завдань , які пов'язані з валовими витратами , які повинні бути мінімальними
- на восьмому етапі можливий обсяг отриманого прибутку порівнюють з його цільовим розміром - якщо можливий прибуток більший або рівний цільовому , то дана стратегія приймається до виконання
- дев'ятий етап - це контроль за ходом реалізації плану
На підприємстві ТП "Казка " робота на перспективу планується , що видно із таблиці
Таблиця 3.1.
Очікувані показники діяльності на перспективу по ТП "Казка"
Показники 2002р 2003р 2004р 2005р 2006р
1. Товарообіг тис.грн. 790 850 900 980 1000
2. Очікуваний прибуток тис.грн. 6.3 6.8 7.8 8.5 9.0
3.Коефіцієнт прибут-ковості 0.79 0.8 0.87 0.87 0.9
1.0
0.9
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.8
0.79
2002 2003 2004 2005 2006
Мал.10 Динаміка росту коефіцієнта прибутковості по ТП "Казка"
Отже , як бачимо , ТП "Казка " добре планує свою діяльність на перспективу з метою отримання прибутку , враховуючи всі фактори, які можуть вплинути , як зовнішні , так і внутрішні.
Добре розроблена стратегія - це запорука успіху підприємства.
3.2.Основні напрямки використання прибутку підприємства на наступний період.
У фінансовій та економічній діяльності підприємства важливе місце відводиться розподілу та використанню одержаного прибутку , як основного джерела фінансування потреб і задоволення економічних інтересів власників.
Прибуток , що залишається в розпорядженні підприємства після оплати всіх податків , використовується згідно їз статутом підприємства та зі згоди трудового колективу.
Відповідно до головних напрямків використання , цей прибуток може бути використаний :
- на розподілений прибуток , що спрямовується за межі підприємства на виплату матеріального заохочення та дивідендів , на благодійний фонд
- на нерозподілений прибуток , що залишається на виробничий та соціальний розвиток підприємства та на страховий фонд
Основною метою планування прибутку є оптимізація пропорції між розподіленим та нерозподіленим прибутком.Доля кожної частини на підприємстві вирішується колегіально , тобто враховуються всі позитивні та негативні сторони діяльності підприємства і створюється певний оптимальний варіант .
Основні напрямки використання прибутку залежать від його потреб.А потреби в свою чергу базуються на ефективності діяльності .
Напрямки використання прибутку :
1. Фінансування розвитку матеріально-технічної бази підприємства ( виробничий фонд ) , авансування основного капіталу. Потреба визначається на основі реального стану основних фондів підприємства ,їх ліквідність та пригідність до експлуатації . Чим краще оснащений магазин , тим більше споживачів можна обслужити , а відповідно

 
 

Цікаве

Загрузка...