WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

впливу , вибрати найбільш пригідні для себе і по мірі можливості оперуватися ними в роботі.
Дослідження факторів , що впливають на прибуток є необхідним для підприємства , оскільки вони дозволяють дати не тільки кількісну оцінку , а і можливість зміни прибутку в майбутньому.
Всю сукупність факторів , які визначають прибуток підприємства , можна згрупувати на дві групи :
- зовнішні
- внутрішні
До зовнішніхфакторів відносять фактори , які не піддаються з боку діяльності підприємства :
1. Державне регулювання цін . Держава регулює споживчий кошик , тому ціни на хлібо-булочні , м'ясні та молочні вироби повинні бути мінімальними і не зростати .
2. Подорожчання послуг інших галузей господарства. Інфляційний тягар , пов'язаний зі зростанням цін на енергоносії впливає на зростання тарифів на паливо-мастильні матеріали , теплову , парову енергію , транспортні послуги , що негативно відбивається на формуванні прибутку і знижує його величину.
3. Система оподаткування.Існує обернена пропорція між прибутком та податками - чим менше податків підприємство сплачує , тим більше прибутку залишається в розпорядженні підприємства.
4. Політика держави по формуванню доходів. Відсутність індексації реальних доходів населення в залежності від темпів інфляції впливає на зниження купівельної спроможності насе-лення , що призводить до зниження обсягів реалізації товарів та зниження прибутку.
Внутрішні фактори - це фактори пов'язані з функціонуванням підприємства і якими підприємство в силі керувати та змінювати :
1. Отримання прибутку від реалізації товарів . Це основний показник , який характеризує діяльність підприємства.Такі показники , як прибуток від продажу іншого майна , прибуток від позареалізаційних операцій , безумовно збільшує прибуток підприємства і є резервом його зростання , але це не є домінантою для підприємства , тому що специфіка діяльності --торговельне підприємство.При цьому підприємство повинно уважно вивчати своїх постачальників , а також слідкувати за виконанням умов договорів , щоб не отримати штрафів , які знижують прибуток.
2. Обсяг діяльності. Розмір прибутку в першу чергу залежить від обсягу діяльності підприємства , чим більша реалізація товарів , тим більше прибутку отримує підприємство. ТП " Казка "в 2001 році значно змінило обсяги реалізації продукції за рахунок зміни асортименту , якості продукції , детального вивчення ринку.
3. Кількість одиниць проданого товару . Чим більше одиниць то-вару продано , тим більший прибуток від реалізації
4. Розмір встановленої націнки . Цей етап пов'язаний з різним ви-дом ризиків.Вивчивши ринок конкурентів , підприємство прий- няло рішення знизити торгову націнку на5% , чим залучило більше покупців і за рахунок цього збільшило об'єм реалізації продукції , в результаті чого підвищилися прибутки від реалізації продукції.
5. Фондоозброєність працівників . Цей фактор важливий тим , що чим вищий рівень технічного розвитку підприємства , тим вища продуктивність праці і як результат - більший обсяг реалізації продукції , а відповідно і вищий розмір прибутку підприємства.
6. Чисельність працюючих. Чим менша чисельність працівників , тим вища продуктивністоь праці , тим менші витрати і збільшується величина прибутку.
За результатами діяльності 2000 року , керівництво підприємства зрозуміло , що потрібно переглянути методи роботи , внести корективи та доповнення .Тому у 2001 році було змінено стиль робо-ти . Насамперед , було переглянуто договора з постачальника .Виб-рали таких постачальників , де були якісніші товари , нижчі ціни при закупівлі великої партії товарів. А якщо товари закуплені по нижчих цінах , то можна відповідно поставити меншу націнку ,а отже привернути споживача . Відповідно товарообіг збільшився майже вдва рази. Обігові кошти почали швидше обертатися , і цим самим зріс прибуток.
Чисельність персоналу було приведено до оптимального варіанту , в результаті цього зменшилися витрати на оплату праці та податки.
Напротязі року було проведено ряд рекламних заходів ,щодо кращого ознайомлення споживачів з продукцією : зроблено великий рекламний щит , вивіску з підсвіткою .
Крім того продовжився регламент роботи підприємства на 2 год., а в передсвяткові дні робота підприємства теж продовжується на 1 год та встановлюються знижки на товари , які мають великий попит.
Керівництво торговельного підприємства працює над вдоскона-ленням методів роботи на підприємстві , покращує умови праці працівників .
За результатами дослідження фінансової діяльності підприємства можна зробити висновок , що підприємство працює над нарощуванням темпів торгівлі для того , щоб отримати більший прибуток та розширювати свою виробничу діяльність.
Але підприємству треба йти весь час в ногу з ринком , досліджувати його потреби , виявляти те , що хоче покупець і тоді працювати над цими питаннями .
Розділ ІІІ Напрямки формування та використання прибутку.
3.1. Формування прибутку підприємства на наступний період.
Загальна стратегія розвитку підприємства пов'язана з діяльністю підприємства в цілому , використання матеріально-технічної бази та виконання його головної цілі - отримання прибутку за рахунок максимального задоволення потреб споживачів.
Стратегія підприємства повинна бути розроблена так , щоб плани були надто гнучкими , щоб при необхідності можна було здійснюва-ти модифікацію та переорієнтацію.
Діяльність підприємства на ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних завдань , які забезпечать ефективну роботу , прибутковість , виживання та конкурентоспроможність на ринку.
В умовах ринкового господарювання ТП " Казка " повинно розро-бити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу перс-пективу , а також дивитися і в майбутнє для того , щоб виконувати свою головну місію. Керівництво підприємства вважає , що правильно вибрана стратегія діяльності - це запорука успіху в майбутньому . Приймаючи обгрунтовані та систематизовані планові рішення , знаючи зовнішнє середовище , яке може вплинути на діяльність підприємства , підприємство зменшує ризик в конкурен-ції на ринку.
Відома прямо-пропорційна залежність прибутку від обсягів реалізації - більший об'єм реалізації - більший прибуток. Такий взаємозв'язок дає змогу враховувати , наскільки конкретно збільшиться прибуток при зростанні обсягу реалізації.
В умовах ринку перед підприємством стоїть завдання : самому визначити оптимальний варіант ціни на продукцію , виходячи з конкретних умов ринку .
В ринковій економіці підприємство не завжди отримує бажаний результат . Результат діяльності може бути негативним , позитивни , нульовим .Збитки розглядаються як негативне значення прибутку. Зарубіжні економісти вважають , що справжній прибуток пов'язаний з невизначеністю , а у невизначеності є

 
 

Цікаве

Загрузка...