WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

рік
Показники Квартали Разом
2001
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІУ кв.
1. Виручка від реалі-зації продукції т.грн. 150.4 158.1 186.5 188.0 683.0
2. Собівартість реалі-зованої продукції т.грн. 110.8 117.5 129.5 123.3 481.1
3. Сума балансового прибутку т.грн. 1.2 1.1 2.8 2.5 7.6
4. Рівень рентабельнос-тібалансового прибут-ку % 1.08 0.94 2.16 2.03 1.58
5. Сума чистого при-бутку т.грн. 0.8 0.7 2.02 1.8 5.3
6. Рівень рентабель-ності чистого прибутку % 0.72 0.6 1.54 1.46 1.1
Рівень рентабельності БП
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
І ІІ ІІІ ІУ
Рівень рентабельності ЧП
1.6
1.2
0.8
0.6
0.2
І ІІ ІІІ ІУ
Мал. 5 Динаміка рівня рентабельності за 2001 рік поквартально
Як бачимо , напротязі року величина прибутку коливалася , але підприємство кожен квартал було прибутком і в цілому за рік рівень рентвбельності підприємства за балансовим прибутком становить 1.58 %., а по чистому прибутку 1.1 %
Для кращого аналізу впливу собівартості на чистий прибуток , розрахуємо такий фактор , як собівартість на 1 грн. реалізованої про-дукції , тобто обчислимо скільки витрат припадає на 1 грн реалізованої продукції.
Таблиця 2.4.
Вплив собівартості на 1 грн. реалізованої продукції
по ТП " Казка " за 2001 рік в поквартальному розрізі
Показники І кв ІІ кв ІІІ кв ІУ кв Разом
за рік
1. Собівартість продукції в тис.грн 110.8 117.5 129.5 123.3 481.1
2. Виручка від реалізації продукції в тис.грн. 150.4 158.0 186.5 188.0 683.0
3. Собівартість на 1 грн ре-алізованої продукції в грн 0.74 0.74 0.69 0.66 0.70
Виходячи з даних таблиці , можна зробити висновок , що витрати на одну гривню реалізації продукції зменшуються з кожним кварталом, та в середньому за рік становлять 0.70 грн. , тобто підприємству залишається 0.30грн.
Фінансове становище підприємства непогане. Підприємство в 2001 році отримало певну суму прибутку 5.3.тис.грн. , заборгованості по заробітній платі немає , простроченої заборгованості по платежах до бюджету - немає. Отже , підприємство зробило свій старт . Але на досягнутому зупинятися неможна .
Керівництво підприємства планує для кращої роботи та покращення фінансового стану підприємства :
- розширити торговельні площі за рахунок складських приміщень
- створити спеціалізовані відділи для малозабезпечених
- збільшити асортимент продукції
- ввести передову форму обслуговування - самообслуговування
- підтримувати ціни на рівні конкурентів , а на деякі види товарів знижувати
- реклама товарів
- стимулюючі заходи.
Значить підприємство вибрало правильну стратегію своєї діяльності, а це дасть можливість і надалі працювати такими ж темпами.
2.2. Аналіз використання прибутку.
Використання прибутку на підприємстві таке ж важливе , як і його накопичення. Використання грошових коштів відбувається згідно з чинним законодавством України .
Головним у підприємницькій діяльності любого суб'єкта господарювання є те , що одержаний прибуток після сплати всіх податків , залишається в розпорядженні підприємства та використовується згідно чинного законодавства самостійно .
Управління грошовими коштами підприємства є одним з важливих напрямків , оскільки одержані прибутки є не тільки стимулом для працівників , але і стимулом для розвитку підприємства.
Управління грошовими коштами складається з послідовних етапів :
- аналіз
- планування
- контроль
- регулювання
Кожен з етапів відіграє важливу роль , оскільки гроші для підприємства - це закуплені товари , заробітна плата працівників , платоспроможність , уникнення кризи та банкутства.
Економікою закладено жорсткий закон для підприємців : " Для того , що існувати , треба працювати ". І тому кожне підприємство повин-но виживати , діяти , спостерігати , вивчати самостійно , не чекаючи ніякої допомого на свій страх та риск.
Прибуток підприємство розподіляє самостійно . Схема розподілу прибутку зображена на мал.
Мал.6 Розподіл чистого прибутку ТП " Казка"
Схематично розподіл чистого прибутку на підприємстві зображено на малюнку. Вивчаючи стан підприємства , його особливості , керів-ництво прийшло до висновку , що прибуток буде спрямовано відповідно до потреб.
У зв'язку з тим , що 2000 рік не приніс підприємству прибутку , а тільки збитки , які необхідно було перекрити у наступному році , при розподілі прибутку у 2001 році було звернуто увагу на те , що обладнання на підприємстві потребує заміни , приміщення підпри-ємства потребує ремонту , працівники пасивно відносяться до роботи , тому прибуток розподілили наступним чином
Таблиця 2.5.
Напрямки використання чистого прибутку ТП " Казка "
за 2001рік
Показники Сума
тис.грн Питома вага %
1. Фонд виробничого розвитку 3.7 70.0
2. Фонд соціального розвитку 0.53 10.0
3. Фонд заохочення ( стимулювання ) 0.80 15.0
4. Резервний фонд 0.27 5.0
Разом 5.30 100.0
В таблиці наведено дані використання чистого прибутку на підпри-ємстві за 2001 рік . Найбільше чистого прибутку використано на фонд виробничого розвитку - 70% та фонд матеріального стимулю-вання - 15 % . З допомогою діаграми зображено відсоткову долю чистого прибутку , який направляється на утворення фондів.
Мал. 7 Розподіл чистого прибутку підприємства
Розподіл прибутку поквартально не здійснюється , тому що суми коштів досить малі в розрізі кварталів , а по результатах роботи за рік ці суми значно більші і їх можна спрямувати на потреби підприємства. Перед тим як затвердити річний план використання прибутку , керівництво торговельного підприємства "Казка "збирає збори трудового колективу, на яких даний план затверджується , тому що підприємство є колективним і всі питання організаційного характеру , грошових коштів вирішуються колективно.
Стратегія та тактика підприємства досить реальна , тому керів-ництво надіється на майбутнє процвітання підприємства і ще більші прибутки.
Ознайомившись з документацією підприємства можна зробити наступні висновки :
1. Підприємству слід нарощувати темпи розвитку.
2. Розробляти перспективні плани , враховуючи непередбачувані зміни та швидко на них реагувати.
3. Плани розподілу прибутку повинні бути реальними і добре прорахованими.
4. Потрібно зважувати всі "за" і "проти" при прийнятті певних рішень .
5. Досліджувати економічні зміни в державі та слідкувати за прийняттям законів , їх змін та доповнень.
2.3.Фактори , які впливають на динаміку зміни прибутку
ТП " Казка"
Прибуток - це сутність діяльності підприємства. Зміна прибутку - це закон торгівлі , і він не підлягає контролю. Але підприємство в силі дослідити фактори

 
 

Цікаве

Загрузка...