WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

продовжувати діяльність та вдос-коналювати методи торгівлі.
Для досконалого вивчення аналізу реалізації продукції і відповідного аналізу формування прибутку , необхідно дослідити динаміку прибутку , оцінити фактори , що обумовлюють його величину та визначити достатність прибутку для вирішення завданьвиробничого та соціального розвитку підприємства.
Основні документи , які дають інформацію для аналізу та вивчення формування прибутку є наступні джерела інформації :
- форма № 1 " Баланс"
- форма № 2 " Звіт про фінансові результати роботи"
- форма 1-торг " Звіт про товарообіг "
Формування прибутку на торговельному підприємстві " Казка " можна можна зобразити у вигляді схеми ( мал. 3 )
Мал. 3 . Схема формування прибутку ТП "Казка"
Прибуток ТП "Казка" є одним з основних показників підприємства в ринкових умовах господарювання та виступає стратегічною метою підприємства , реалізація якої є обов'язковою для забезпечення нормальних умов функціонування підприємства.
Досягнення певної величини прибутку на підприємстві дає можливість вирішувати виробничі та соціальні завдання , забез-печувати фінансову стійкість та платоспроможність підприємства , створювати фонди матеріального заохочення та бути конкуренто-здатним для ринку.
Аналіз формування прибутку проводиться поетапно. На кожному етапі розглядається певний фактор впливу на накопичення прибутку.
Для кращого аналізу формування прибутку розглянемо детальний аналіз фінансових результатів на ТП "Казка" за 2000-2001р.
Таблиця 2.1.
Аналіз фінансових результатів та їх використання
по ТП "Казка" за 2000 - 2001 рік
Показники діяльності 2000 рік 2001 рік Відхилення
(+ - )
сума т.грн сума т.грн
1.Виручка від реалізації 354.8 683.0 + 328.2
2.Товарообіг 354.8 683.0 + 328.3
3.Непрямі податки 59.1 113.8 + 54.7
4.Доход 295.7 569.2 + 273.5
5.Собівартість 274.2 481.1 + 206.9
6.Інші витрати 41.5 80.5 + 39.0
7.Балансовий прибуток - 20.0 7.6 + 27.6
8.Податок на прибуток - 2.3 + 2.3
9. Чистий прибуток - 20.0 5.3 + 25.3
Проаналізувавши дані таблиці бачимо , що рівень прибутку в 2001 році на підприємстві збільшився. Якщо в 2000 році підприємство було збиткове , то в 2001 році досягло прибутків 5.3 тис.грн.
Причинами таких різких змін стало збільшення товарообігу на підприємстві. За даними - товарообіг збільшився майже в два рази.
Результатом таких зрушень була правильна організація роботи на підприємстві і нормальне його функціонування. Насамперед , було заключено договори з постачальникаами , ціни на продукцію яких помірні .А при закупці великої партії товару , робилися відсоткові знижки .
Збільшується товарообіг ТП " Казка" , торгова виручка стає біль-шою, що призводить для росту обороту торгівлі .
Важливу роль у отриманні прибутку , зіграла стратегія цінової політики . Керівництвом підприємства було прийнято рішення про зниження цін на товари першої необхідності . У зв'язку з тим , що підприємство має біля 25 % товарів першої необхідності , це дало позитивні результати. За рахунок зниження цін ( нижче , ніж у кон-курентів ) зросла реалізація даних товарів , тобто за рахунок під-вищення об'ємів , зріс прибуток. Швидше реалізовувались товари , збільшувалася закупка , витрати різко не зростали - а наслідок , отимання прибутку та привернення споживача. А для любого торго-вельного підприємства - це головне.
На мал.4 зображено діяльність підприємства напротязі 2000-2001 р.
Товарообіг Непрямі податки
700
120
600
100
500
80
400
60
300
2000 2001 2000 2001
Балансовий прибуток Інші витрати
10
80
5
60
0
40
-10
20
-20
2000 2001 2000 2001
Собівартість Чистий прибуток
500
10
400
5
300 0
-10
200
-20
100
2000 2001 2000 2001
Мал . 4 Діяльність ТП " Казка " за 2000-2001 р
Як видно з таблиці та діяаграм , робота підприємства значно покращилася. У зв'зку з покращенням організаційної роботи , під- приємство наростило обсяги реалізації товарів , що дало змогу із збиткового підприємства перетворитися у прибуткове .
Щоб всебічно побачити формування прибутку , необхідно проаналізувати його по ступені формування.
Для аналізу балансового прибутку необхідно :
- охарактеризувати формування прибутку
- проаналізувати балакнсовий прибуток підприємства
- проаналізувати обсяг товарообігу
Таблиця 2.2.
Аналіз формування балансового прибутку ТП " Казка "
Показники 2000 рік
тис.грн. 2001 рік
тис.грн Відхилення
+ -
1.Доход від реалізації товарної продукції 354.8 683.0 + 328.2
2.Непрямі податки та інші вирахування з доходу 54.1 113.8 + 54.7
3.Собівартість реалізованої продукції 274.2 481.1 + 206.9
4.Інші звичайні :
- доходи
- витрати
-
41.5
-
7.6
-
- 39.0
5. Балансовий прибуток - 20.0 7.6 + 27.6
Як видно з таблиці , балансовий прибуток у 2001р становить 7.6тис.грн , порівнюючи з поперднім 2000 роком , в якому було 20.0тис.грн. збитків , можна сказати , що підприємство дуже добре попрацювало.
У 2000 році збитки були отримані за рахунок великої суми інших витрат , які в певній мірі були пов'язані з організаційною роботою , тому що підприємство організувалося в кінці попереднього року і початок 2000 року був стартом для роботи.
На формування прибутку в основному вплинули внутрішні фактори, які залежать віддіяльності підприємства.До цих факторів можна віднести :
- обсяг реалізації товару - товарообіг
- собівартість продукції
- рентабельність
- цінова політика підприємства
- інші
Для кращого дослідження величини та динаміки прибутку, доцільно проаналізувати отримання прибутку та рентабельність підприємства поквартально за 2001 рік.
Таблиця 2.3.
Показники прибутку та рентабельності ТП "Казка"
в поквартальному розрізі за 2001

 
 

Цікаве

Загрузка...