WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

однаковій величині доходів підприємство може мати різний розмір прибутку , що залежить від величини витрат обігу. Витрати обігу формуються під впливом таких факторів :
- обсяг товарообігу
- склад та асортимент товарів
- джерела надходження товарів
- рівень продуктивності праці на підприємстві
- ступінь використання ресурсів
- структура капіталу
1.2. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства
Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підпри-ємства , удосконаленням його матеріально-технічної бази. Вся діяльність підприємства спрямованан на те , щоб забезпечити зростання прибутку або принаймі стабілізувати його на певному рівні. Процес накопичення прибутку відбувається під впливом фак-торів внутрішнього та зовнішнього характеру.
Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори , які залежать від діяльності підприємства :
- обсяг діяльності підприємства
- стан та ефективність використання ресурсів підприємства
- рівень доходів
- рівень витрат
- ефективність цінової та асортиментної політики
Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори , які не залежать від діяльності підприємства :
- державне регулювання цін в сучасних умовах на товари , які входять до споживчого кошика ( хлібобулочні вироби , м'ясні та молочні продукти )
- подорожчання послуг інших галузей народного господарства- зростання цін на електроенергію , тарифів на паливо-мастильні матеріали , теплову , парову енергію ,транспортні послуги , послуги зв'язку , що приводить до збільшення поточних витрат
- система оподаткування - залежність між прибутком та податками обернено-пропорційна - чим менше податків заплптить підприємство , тим більше прибутку залишиться в його розпорядженні
- зміна нормативних документів по кредитуванню , збільшення облікової ставки за користування кредитними ресурсами - збільшує поточні витрати та негативно впливає на формування прибутку
- політика держави по формуванню доходів , відсутність індексації доходів населення залежно від темпів інфляції впли-ває на зниження купівельної спроможності населення , що приводить до зниження обсягів реалізації продукції , а отже зниження прибутків
Розмір прибутку залежить від взаємовпливаючих факторів . До них відноситься :
1. Кількість проданих товарів . Кожна одиниця товару при продажі приносить певний прибуток , тому чим більше товару реалізовано , тим більше прибутку отримує підприємство від реалізації товарів.
2. Розмір встановленої націнки . Встановлення граничного рівня націнки на регулбовані ціни не дозволяє встановити більш високий рівень. По вільних цінах націнка залежить від попиту та пропозицій на товар та від цін підприємств-конкурентів.
3. Цінова політика . При заключенні торговельних угод підприємство повинно користуватися золотим правилом бізнесу - закупити товар по більш низькій ціні , а продати його - по більш високій ціні . Такого результату можна добитися шляхом скорочення посередників при закупівлі товарів. Збільшення бартерних угод сприяє привигідному співвідношенні рівня цін , отримати товар по нижчих цінах , ніж у посередників.
4. Обсяг діяльності. Розмір прибутку залежить від обсягу вироб-ничої діяльності по реалізації товарів . Збільшити прибуток можна шляхом вивчення попиту на ринку на даний товар , розширення асортименту за рахунок взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів , надання додаткових платних послуг.
5. Валові витрати . Залежність між прибутком та валовими витратами обернено-пропорційна . По-перше , чим менший рівень комерційних витрат , тим більший прибуток може отри-мати підприємство при реалізації товарів. По-друге , чим менша сума витрат обігу , тим більше зниження витрат. Зниження витрат обігу можливе при :
- виборі найбільш оптимального місцезнаходження підприємства
- зниження тарифів на транспортні послуги
- посилення режиму економії
- ефективне використання трудових ресурсів
- ефективне використання матеріальних ресурсів
6. Оборотність обігових активів .Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти за місяць , тим швидше вивільняються грошові кошти і тим самим збільшується товарообіг та прибуток .
7. Склад капіталу . Співвідношення між власними та позиковими коштами на різних етапах діяльності підприємства змінюється , але треба завжди пам'ятами , що позикові кошти мають бути нижчі від власного капіталу.
8. Фондоозброєність працівників. Чим вищий технічний розвиток підприємства , тим вища продуктивність праці і відповідно більший обсяг реалізації , тим вищий розмір прибутку.
9. Чисельність працівників. Чим більше працюючих в штатному розписі підприємства , більші витрати на оплату праці , більші витрати , а лтже , нижчі прибутки.
10. Податкомісткість. Чим більший фонд оплти праці , тим вищий розмір податків , які нараховуються на фонд оплати праці . А це в свою чергу приводить до збільшення витрат , а отже зниження рівня прибутку.
11. Затрати , що фінансуються з прибутку. Розмір чистого прибутку залежить від розміру економічних санкцій , пов'язаних з порушенням чинного податкового законодавства , цінової політики , санітарного режиму , техніки безпеки та охорони праці.
Своєчасне дослідження та аналіз даних факторів на розмір прибутку, виявлення позитивних та негативних причин зміни прибутку , доз-воляє підприємству скоригувати розмір прибутку та відповідно управляти ним в майбутньому періоді.
Розділ ІІ. Дослідження формування та використання прибутку
торговельного підприємства " Казка ".
2.1. Аналіз формування прибутку торговельного підприємства
" Казка ".
Торговельне підприємство " Казка " було створене 15.12.1999р та зареєстроване в органах місцевого самоврядування у відповідності з чинним законодавством України. Власником підприємства є трудовий колектив . При створенні підприємства , керівництво керувалося такими законами України :
1. Закон України " Про підприємства в Україні".
2. Закон України " Про підприємництво"
3. Закон України " Про власність"
Підприємство діє на основі статуту , є юридичною особою , має розрахункові рахунки в банку , круглу печатку , веде самостійний баланс. Підприємство самостійно веде фінансово-господарську діяльність , визначає самостійно стратегії та основні напрямки своєї діяльності та розвитку.
Основним видом діяльності торговельного підприємства " Казка " є реалізація продукції продовольчої групи , забезпечення потреб споживачів та отримання прибутку.
В сучасних умовах , споживчий ринок насичений аналогічною продукцією , яка реалізується на даному підприємстві. Через неста-більність економіки , рівень платоспроможності покупців дуже низький . Тому конкуренція на реалізацію товарів дуже висока. В таких умовах необхідно вижити ,

 
 

Цікаве

Загрузка...