WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Курсова робота

поєднувати економічні інтереси держави , підприємства , як господарюючого суб'єкта ,робітників та власників підприємства. Вирішення цих завдань пов'язане з пропорціями в розподілі та використанні прибутку.
Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку , яка виплачується у виді податків та обов'язкових платежів , Економічний інтерес прибутків з точки зору підприємства - це прибуток , що залишається в його розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань розвитку.
Економічний інтерес робітників підприємства пов'язаний з розміром прибутку , який буде спрямовано на матеріальне заохочення , соціальні виплати , соціальний розвиток.
Власника підприємства цікавить розмір прибутку , який направляється на виплату дивідендів та на виробничий розвиток підприємства.
Прибуток є якісним показником , тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу , доход підприємства , рівень використання ресурсів , величина витрат обертання . Таким чином , прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства .
Для оцінки величини прибутку , в залежності від функцій , які вони виконують та в процесі управління прибутком , існують певні його види . Відповідно до класифікаційних ознак є такі видів прибутку
( таблиця № 1.1. )
Таблиця № 1.1.
Класифікація видів прибутку підприємства
Класифікаційна ознака Види прибутку підприємства
Від виду діяльності - прибуток від торговельної діяльності
- прибуток від інших видів діяльності
- прибуток від реалізації майна
- прибуток від позареалізаційних операцій
Від порядку визначення - балансовий прибуток
- оподаткований прибуток
- чистий прибуток
Від методики оцінки - номінальний прибуток
- реальний прибуток
Від мети визначення - бухгалтерський прибуток
- економічний прибуток
Від розмірів - мінімальний прибуток
- цільовий прибуток
- максимальний прибуток
Залежно від виду діяльності , виділяють :
- прибуток від торговельної діяльності - це прибуток отриманий від реалізації товарів та платних торговельних послуг
- прибуток від інших видів діяльності - це прибуток від неторгової діяльності - виробничої , транспортної , посеред-ницької
- прибуток від реалізації майна - це прибуток від продажу основних фондів , нематеріальних активів
- прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від інвестиційної діяльності , здачі майна в оренду , пайової участі в інших підприємствах і т.п.
Обсяг прибутку за кожним видом діяльності формується як сальдо доходів та витрат на проведення.
Залежно від порядку визначення розрізняють :
- балансовий прибуток - це прибуток , який характеризує кінцевий результат проведення всіх видів діяльності .Обсяг балансового прибутку визначається за даними бухгалтерського обліку
- оподаткований прибуток - це обсяг прибутку , який визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами підприємства - платника податку на прибуток , зменшений на суму амортизаційних відрахувань
- чистий прибуток - це прибуток , що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток та інших податків , обов'язкових платежів та зборів , що сплачуються за рахунок прибутку
Залежно від методики оцінки виділяють :
- номінальний прибуток - це фактично отримана величина прибутку
- реальний прибуток - це номінальний прибуток , перерахований з огляду на інфляцію
Залежно від мети визначення розрізняють :
- бухгалтерський прибуток - це прибуток , який відповідає балансовому
- економічний прибуток - це прибуток , який являє собою різницю між виручкою від реалізації та всіма витратами підприємства , в тому числі витратами втрачених можливостей
Витратами втрачених можливостей прийнято вважати втрати на споживання якогось ресурсу , які виміряні з точки зору вигоди , через те , що не було використання ресурсу найкращим альтернативним варіантом.
Залежно від розмірів підприємства прибуток характеризується :
- мінімальний прибуток - це прибуток , розмір якого після сплати податків задовільняє власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал , тобто кількісно мінімальний рівень рентабельності відповідає рівню середньої потенційної ставки банків по депозитах
- цільовий прибуток - це прибуток , який визначає цільову функцію діяльності підприємства та залежить від обраної стратегії . Він може бути нормальним --тобто прибуток який відповідає нормі прибутку на капітал , що склався на ринку. Також необхідним - тобто та необхідна сума прибутку , яка відповідає потребам підприємства в коштах на виробничий та соціальний розвиток
- максимальний прибуток - це прибуток , який пов'язаний з реалізацією продукції - максимальний прибуток підприємство отримує при такому обсязі діяльності , коли граничні доходи дорівнюють граничним витратам , тобто граничні доходи ( ви-трати ) ростуть відповідно до рості обсягів виробництва.
Прибуток торговельного підприємства , як результативний показник його діяльності залежить від співвідношення між розміром доходів торговельного підприємства і витратами на здійснення торговельно-фінансової діяльності .
Важливим фактором , який впливає на величину прибутку є рівень ціни закупівлі товарів.Підприємство при здійсненні комерційних угод мусить намагатися закупити товар за найнижчими цінами. Цього можна досягти шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі товарів , використання цінових знижок при узгоджен-ні ціни товару . Якщо підприємство займається зовнішньо-еконо-мічною діяльністю , то зниженню ціни закупівлі товару може сприяти придбання товарів у іноземних партнерів (при сприятливо-му співвідношенні курсів національної та іноземної валюти ) або здійснення прямих товарообмінних ( бартерних ) операцій ( при сприятливому співвідношенні рівня цін на обмінні товари ).
Зростання розмірів одержання прибутку пов'язане із збільшенням рівня цін продажу товарів. Управління цінами реалізації залежить від обгрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку , використання сприятливої торговельної кон'юктури в окремі періоди року .
Збільшення ціни реалізації товарів сприяє розширенню продажу сезонних товарів перед початком сезону ( коли ціни найвищі ). Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства , кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової діяльності шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих товарів , надання споживчого кредиту при реалізації товарів , розширення системи додаткових торговельних послуг пов'язаних з реалізацією товарів , здійснення ефективних рекламних заходів . Для оптової торгівлі важливе значення в розширенні продажу має регіональна диверсифікація збуту.
При

 
 

Цікаве

Загрузка...