WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

договорів на поставку товарів;
вільним ціноутворенням;
конкурентністю постачальників і покупців;
економічною відповідальністю сторін.
Комерційна робота по гуртовим закупкам товарів у фірмі "БМВ-Імпекс" базується на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати покупці; про ціни, які споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах попит на дані товари фірми найбільш високий; де збут або закупка товарів може принести найбільший прибуток.
Вивчення і прогнозування споживчого попиту являється необхідною маркетинговою умовою для проведення успішної комерційної роботи по закупці товарів у фірмі. Тому гуртові закупки вона починає з вивчення попиту, потреб покупців на товари, намірів та інших факторів, якіформують її попит. Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на великих і середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби, одною із основних функцій яких є вивчення як загального об'єму попиту, так і внутрішньогрупової структури попиту на товари, які закуповуються..
Однак в даний час фірма "БМВ-Імпекс" немає маркетингової служби
або окремих відповідальних працівників, які б займались питаннями конкретного вивчення попиту споживачів на її товари. Дана робота носить у фірмі не чіткий і не систематичний характер. В основному вона полягається на статистичні матеріали звітів про хід реалізації товарів або дані журналу обліку надходження і реалізації товарів, які ведуться завідуючими відділами.
Постачальників товарів фірми можна розділити на дві категорії:
постачальників-виробників;
постачальників-посередників.
До постачальників - виробників належать виробничі підприємства, фірми, організації, заклади, які постачають фірму необхідними для неї товарами, які вони виробляють. Інформація про постачальників - виробників приведена в таблиці 2.1.1.
Таблиця 2.1.1.
Основні постачальники-виробники ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич
у 1997-1998 роках
тис.грн.
№ п/п Найменування постачальника Найменування товару Сума надходжень Примітка
1997 1998
1 Івано-Франківське обласне дер-жавне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисло-вості лікеро-горілчані вироби 2,3 2,4 Якісні товари, ціни помірні, постачання ритмічне
2 Галицький хлібзавод хлібо-булочні вироби 3,6 3,4 Вироби відмінної якості, користуються попитом у на-селення. Поставки згідно графіка завозу.
3 АТ "Макас" м. Галич молоко та молочна продукція 3,3 3,2 Якість забезпечує закордон-не обладнання, ціни помірні.
Постачальниками-посередниками можуть бути:
гуртові підприємства національного і регіонального рівня, різного товарного асортименту, які складають основу системи гуртової структури на споживчому ринку:
гуртові посередники (дистриб'ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, ділери);
організатори гуртового обігу (гуртові ярмарки, аукціони, товарні біржі, гуртові і дрібногуртові ринки, магазини-склади).
В таблиці 2.1.2. згруповані постачальники - посередники і подана інформація, для порівняння, за два роки про суму поставок, умови постачання, якість тощо.
Таблиця 2.1.2.
Основні постачальники-посередники ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич
у 1997-1998 роках
тис.грн.
№ п/п Найменування постачальника Найменування товару Сума надходжень Примітка
1997 1998
1 ТзОВ "Світ-Дистрибуція"
м. Львів продовольчі товари 150,4 146,3 Товари відомих українських товаровиробників. Якість гарантована.
2 Підприємство "Українська Дистриб'юторська Організація" м. Львів товари побутової хімії 66,2 64,6 Товари відомої у світі компа-нії "Прокер енд Гембл". Якість світова. Пройдені українську сертифікацію.
3 Гуртова база "Берест-продторг" м. Івано-Франківськ продовольчі товари 51,2 50,7 Широкий товарний асорти-мент. Товари відомих то-варних марок. Діє гнучка система знижок.
4 "Кока-Кола Аматіл Україна ЛТД" м. Івано-Франківськ безалкогольні напої 23,3 21,8 Добре відомі якісні напої компанії "Кока-Кола".
Дане підприємство приймає участь у рекламних кампа-ніях.
5 Приватна фірма "ХГІ"
м. Львів вино-горілчані та тютюнові вироби - 2,7 Відомі вина Півдня. Широ-кий асортимент тютюнових виробів відомих торгових марок.
6 Приватне підприємство "Доміс" м. Галич господарські товари 4,2 3,3 Асортимент вузький. Попит невеликий через високі ціни.
7 Приватний підприємець Сухомлин Л. О. 0,9 0,7 Формується асортимент на основі заказу. Товари ви-робників Польщі. Низькі ціни.
У 1998 роцi постачальники поставили товарiв на суму 299,1 тис.грн., що є меньшим на 6,3 тис.грн. в порівнянні з надходженням товарів у 1997 році. Доля поставок, рiзними постачальниками, наочно наведено дiаграмою на рисунку 2.1.1.
У 1998 році найбільше надійшло товарів від товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Дистрибуція", сума яких складає 146,3 тис.грн. На суму 64,6 тис.грн. було завезено товарів підприємством "Українська Дистриб'юторська організація". Вищеперечислені постачальники
представники м. Львова. Івано-Франківська гуртова база "Берест-Продторг" завезла у цьому ж році товарів на суму 50,7 тис.грн, а доля постачання, в загальному об'ємі поставок, Івано-Франківського представництва підприємства "Кока-Кола Аматіл Україна ЛТД" та інших постачальників є незначною, відповідно 21,8 і 15,7 тис.грн.
Організація обліку та контролю за гуртовими закупками - важлива частина комерційної роботи. Даній роботі на фірмі приділяється велика увага, яка починається з вивчення джерел закупок. Комерційні працівники фірми складають на кожного постачальника спеціальні карточки, які групують по місцевих, міжобласних, міжреспубліканських постачальниках. В карточках вказують дані про виробничу потужність підприємства, кількість товарів у асортименті, умови постачання товарів.
Ціллю оперативного обліку і контролю гуртових закупок на фірмі є здійснення повсякденного нагляду за виконанням постачальниками договорів поставок для забезпечення своєчасного і безперебійного поступання товарів в узгодженому асортименті, належної якості і кількості. Облік виконання договорів постачання здійснюється в фірмі в спеціальних журналах, де фіксуються дані про фактичну відгрузку і надходження товарів, про випадки порушення постачальниками договорів. Все це необхідно для своєчасного пред'явлення претензій постачальникам. Дана робота є дуже трудомісткою, тому актуальною задачею для фірми являється механізація і автоматизація обліку поставок з допомогою ЕОМ і іншої комп'ютерної техніки. Робочі місця працівників фірми слід обладнати персональними комп'ютерами, створити автоматизовані робочі місця, які забезпечать безперервний щоденний контроль за постачанням товарів по кожній позиції асортименту і кожному

 
 

Цікаве

Загрузка...