WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

переведення економіки на ринкові відносини та розвитку маркетингової діяльності.
Однією з найважливіших економічних умов становлення ринкових відносин і розвитку маркетингу є реформування відносин власності, які почалися в Україні саме з процесів роздержавлення та приватизації. Необхідність цих процесів існує об'єктивно і обгрунтовується: кризовим станом економіки та суспільства в цілому, об'єктивною необхідністю переходу до ринку, розумінням природженої економічної активності приватного власника, визначенням того положення, що приватна власність - це основа свободи особи підприємця.
Роздержавлення пов'язане з денаціоналізацією, демонополізацією, децентралізацією та приватизацієюекономіки, а також з їх складовими елементами: орендизацією, корпоратизацією (акціонуванням), комерціалізацією, кредитизацією, персоніфікацією (індивідуалізацією) власності, тобто з практичним звільненням держави від функцій безпосереднього господарського управління виробництвом. Роздержавлення і приватизація мають привести до співіснування і конкуренції різних форм власності.
Реформування відносин власності передбачає у кінцевому підсумку створення потужного приватного сектора економіки як економічного базису наступних кардинальних перетворень. У цьому зв'язку зазначимо, що особливе значення для переходу до ринку має розвиток на основі трансформації державної власності підприємницької діяльності (бізнесу), головними видами якої є:
дрібний бізнес, заснований на приватній власності або на оренді;
спільне підприємництво та партнерство, яке грунтується на спільній (колективній) власності;
корпоративне підприємництво, засноване на акціонерній власності;
державне підприємництво у деяких сферах діяльності.
Становленню ринкових відносин також сприяє прискорення інституціональних перетворень - здійснення радикальних змін у відносинах власності, формування конкурентного середовища, ринкової інфраструктури та ринкових механізмів саморегулювання економічних процесів.
Прискорена цінова лібералізація економіки, поряд із здійсненням інших глибинних перетворень, повинна сприяти ринковій трансформації економіки, йти в ногу з прискореним роздержавленням, приватизацією та демонополізацією.
Торговельна політика держави також повинна за своєю логікою та принципами не лише відповідати курсу на прискорену ринкову трансформацію економічної системи країни, а й бути її провідною ланкою, стимулюючим фактором. При цьому стратегічна мета цієї політики повинна здійснюватися у формуванні реального власника і господаря, соціально-економічній розбудові, вирішенні продовольчої проблеми, виведенні торговельного сектора економіки України на світовий рівень розвитку.
Становлення ринкових відносин та розвиток маркетингу є неможливим без глибинних змін у зовнішньоекономічній політиці держави, суттєвого підвищення її ефективності, якісної перебудови на принципах демократизації, демонополізації та деідеологізації.
Особливості зовнішньоекономічної політики в умовах ринку полягають у забезпеченні переходу до активної експортноорієнтованої стратегії економічного розвитку на базі цілеспрямованого формування та ефективної реалізації експортного потенціалу України у пріоритетних галузях економіки та в органічному поєднанні заходів щодо послідовної лібералізації сфери зовнішньоекономічних зв'язків, створення справді рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності різних форм власності. Такий підхід передбачає активне використання валютних, податкових, кредитних, страхових та інших ринкових важелів регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринку.
Соціальна політика має зосереджуватися на тому, аби у відповідності до наявних фінансових можливостей забезпечити органічне поєднання ринкової трансформації економіки із соціальною спрямованістю.
Перш за все, комплекс заходів соціальної політики повинен спрямовуватися на збереження та відтворення трудового потенціалу народу, стимулювання необхідної мотивації продукуючої праці, запобігання масовому безробіттю та прогресуючому розпаду соціальної сфери - охорони здоров'я, освіти, культури, інших галузей сфери соціальної інфраструктури.
Важливою умовою впровадження і розвитку маркетингової діяльності є перетворення психології та господарського мислення вітчизняних підприємців. Непідготовленість їх до підприємницької діяльності внаслідок несприймання у минулому товарно-грошових відносин знижувала результативність їхньої праці та негативно впливала на ефективність суспільного виробництва.
Усвідомлення об'єктивної необхідності становлення ринкових відносин зумовлює й необхідність навчання керівників і фахівців усіх галузей головним принципам та методам сучасного маркетингу, глибокому знанню законів маркетингу, економічної кон'юнктури, основ стратегічного тестування, комплексу заходів щодо вивчення поведінки споживачів, ефективного впливу на позиції конкурентів та інших проблем в умовах ринку.
Сучасна концепція маркетингу - це філософія бізнесу, котра сьогодні визначає всю стратегію і тактику підприємця в умовах ринкових відносин.
Маркетинг широко використовується підприємцями, насамперед тому, що надає їм змогу реалізувати найбільш раціональним способом свої можливості та досягати своєї кінцевої мети в умовах жорсткої ринкової конкуренції. І якщо ми хочемо створити в країні цивілізований, а не "дикий" ринок, то без маркетингу це зробити неможливо, бо це - перевірений людством шлях до вдосконалення економіки. Сучасна концепція маркетингу містить і опосередковує економічні відносини соціального спрямування, оскільки висуває на перший план, насамперед, соціально-економічні аспекти розвитку суспільства.
2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОЇ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ "БМВ-ІМПЕКС"
2.1.Організація господарських зв'язків з постачальниками
Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. По своїй економічній природі закупки представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, що здійснюється торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого перепродажу закуплених товарів.
Правильно організовані гуртові закупки дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення в роздрібній торговій мережі.
На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управління економікою, системі централізованого прикріплення покупців до постачальників, державних цін, нерівності господарюючих об'єктів, жорсткої регламентації поставок товарів, відсутності самостійності, ініціативи, підприємливості комерційних працівників, прийшла ера вільних ринкових відносин, які характеризуються:
волею у виборі партнера по закупці товарів;
великою чисельністю джерел закупок;
рівноправністю партнерів;
підвищенням ролі

 
 

Цікаве

Загрузка...