WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

в ринкових умовах управляти підприємством на основі попередніх принципів неможливо, починається переорієнтація діяльності підприємства на використання сучасної концепції маркетингу як філософії і сукупності практичних прийомів управління підприємством в умовах ринкових відносин.
Призначення сучасної концепції маркетингу - пов'язати наукові, дослідно-конструкторські, фінансові, виробничі, сировинні та наукові ресурси, а також потенційні можливості організації збуту в чітко скоординовану та керовану систему. Використання у нашому економічному життіпринципів маркетингу допоможе використати вирішення таких серйозних проблем, як монополізація виробництва, старіння технології, низький рівень продуктивності праці, відсутність мотивації праці, допоможе подолати консервативне економічне мислення тощо.
Сьогодні концепцію маркетингу в Україні можна подати у такому вигляді:
розробка та виготовлення продукції, першою чергою необхідної споживачеві;
встановлення на товари та послуги цін, вигідних як для покупців, так і для підприємств, аби забезпечити їм достатній рівень прибутку;
налагодження виробництва необхідної кількості товарів та надання послуг на базі їх якісного використання;
широкий розвиток оптової та роздрібної торгівлі;
активне розповсюдження різних товарів та послуг на відділені регіональні ринки;
залучення іноземного капіталу, перш за все у вигляді новітніх технологій та сучасних виробництв;
створення продукції, конкурентноспроможної на світовому ринку.
Теорія та особливо практика маркетингу в Україні розвинуті недостатньо. Враховуючи певні особливості, притаманні українській економіці, навряд можна очікувати, що просте копіювання світового досвіду науки про створення ринку матиме успіх. Найкращі досягнення у цій сфері необхідно принципово обмірковувати, пристосовувати до нашої господарської ситуації, доповнити їх якісно новими положеннями, сформулювати власні цільові функції.
Головними функціями маркетингу можуть бути: дослідження існуючих ринків та зовнішнього середовища; визначення потенційних покупців; вивчення діяльності можливих конкурентів; планування цін та визначення можливостей насичення споживчих ринків товарами; забезпечення прожиткового мінімуму тощо. Відповідальність за виконання маркетингових функцій покладається на основні суб'єкти маркетингу у країні, серед яких - виробники сировини, комплектучих виробів та кінцевого товару, працівники оптової та роздрібної торгівлі, споживачі, представники державних і суспільних організацій, вчені та політики, іноземні підприємці та ін. Взаємодія між ними повинна регулюватися розвиненою системою законодавства у галузі економічної діяльності.
В умовах зародження конкуренції, нерозвиненої оптової торгівлі, дефіциту, економічного хаосу, політичної нестабільності, маркетинг - це єдиний шлях забезпечення прибутковості виробництва та розвитку підприємств, насичення ринку необхідними споживачеві товарами та послугами, залучення до цього іноземного капіталу та максимальної мобілізації національних ресурсів.
Цілі створення в Україні систем в умовах ринку представлені на рисунку 1.2.1.
Доступність товару Стабільність якості Надійність постачальника
Оперативність постачання товару ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ Ефективність виробництва
Зниження цін Економія природних ресурсів
Підвищення життєвого рівня населення Задоволення попиту споживачів Конвертованість грошової одиниці
Рис. 1.2.1. Цілі створення в Україні маркетингових систем в умовах ринку
Процес реалізації сучасної концепції маркетингу на підприємствах України необхідно здійснювати поступово. Можна уявити схему процесу у вигляді "маркетингової драбини", піднімаючись сходинками якої організації (підприємства) відчують досить глибокі еволюційні зміни. "Маркетингова драбина" містить 8 етапів.
Перший етап - це досить добре продумана політика цін. Значення ціни як одного з економічних інструментів управління виробництвом, матеріальної зацікавленості та відповідальності сьогодні особливо зростає.
Другим обов'язковим етапом має бути вивчення управлінським персоналом організації теорії та практики маркетингу, а також можливість звернутися до консультаційних фірм з метою адаптації світового досвіду у сфері бізнесу до умов нашої економіки.
Наступним етапом є удосконалення умов ринкової реалізації продукції завдяки інформації потенційних споживачів про можливості задоволення їх потреб (створення мережі фірмової торгівлі, розподільчої системи, широка реклама тощо).
Важливий етап "маркетингової драбини" - виробництво якісного товару, що задовільняв би споживача. На жаль, сьогодні наше господарство перебуває у стані деформованого "ринку продавця" (пріоритетне становище виробника відносно споживача), ускладненого хронічним дефіцитом та безправністю споживачів.
Далі підприємству необхідно посісти вигідне місце на ринку. Для досягнення цієї мети слід вивчити ринкові можливості, тобто зробити спробу виділення на фоні аналогічної продукції інших підприємств і заповнити конкретні сегменти ринку. Практично це є найважливішим етапом "маркетингової драбини", зміст якого - дослідження ринків та аналіз конкурентної боротьби.
Останні сходинки "маркетингової драбини" мають на меті збільшення обсягів виробництва необхідної споживачеві продукції та забезпечення на цій базі довготривалого доходу та стійкого стабільного становища підприємства на ринку. Досягнення таких результатів позитивно вплине на "ринок продавця", який сьогодні в Україні є однією з головних перешкод на шляху науково-технічного прогресу, оновлення виробництва та виникнення принципово нових, високоякісних товарів та послуг.
Діяльність підприємства за схемою "маркетингової драбини" створив змогу всі технічні, комерційні та збутові операції розглядати комплексно, систематично, враховувачи зворотній зв'язок зі споживачем, надає можливість регулювати якість і кількість виробленої продукції за мінімальних витрат.
Роль сучасної концепції маркетингу в перехідній економіці є подвійною. З одного боку, маркетинг, як елемент ринку є необхідним для здійснення економічних реформ в країні. Створити ефективно працююче підприємство всередині країни чи успішно вийти на звнішній світовий ринок в умовах сучасності неможливо без використання маркетингу. Крім того, він сприяє не тільки розв'язанню економічних проблем перехідного періоду, але й поліпшенню соціально-політичної обстановки у нашому суспільстві.
З другого боку, об'єктивною основою розвитку сучасної концепції маркетнгу є реформування економіки, переведення її на ринкові відносини. Тільки ринкове середовище і вільна конкуренція здатні створювати нову мотивацію підприємництва та спонукати підприємців до впровадження принципів маркетингу. Тому держава повинна створювати відповідні економічні та інституційні умови для

 
 

Цікаве

Загрузка...