WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

цілеспрямовану асортиментну політику, яка допоможе фірмі визначити конкурентоздатність її товарів на даному продовольчому ринку області, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків. Для цього керівництву фірми потрібно формувати асортиментну політику так, щоб від кожного виду товару отримувати максимальний ефект як в грошовому вираженні, так і в плані задоволення потреб своїх покупців;
підтримувати постійний контакт з потенційними споживачами. З даною метою пропоную управлінському персоналу фірми розробити і використати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних;
розширювати пошук можливих джерел закупки товарів, створювати додаткові джерела для поповнення товарних ресурсів. З цією ціллю фірмі слід здавати в оренду вільні площі складських приміщень, надавати юридичним та фізичним особам послуги консультаційного та транспортного характеру;
активізувати проведення рекламної діяльності фірми, націленої на інформацію потенційних покупців про якість і властивості товарів, місце торгівлі ними, що особливо стосується реалізації товарів за межами міста. Для підтримання даної пропозиції, пропоную ввести посаду маркетолога, який би постійно організовував і підтримував нові аспекти рекламної діяльності, своєчасно розробляв і надсилав рекламні об'яви, повідомлення в місцеву пресу та телебачення;
налагодити у фірмі використання прогресивних форм і методів вивчення попиту. Проводити різноманітні види виставок, купівельні конференції, тестування товарів, анкетування покупців з метою ознайомлення покупців з товарами-новинками фірми, вияснення думки про них в потенційних покупців;
провести переспеціалізацію кожного магазину фірми, створивши в ньому спеціальні відділи з розширеним асортиментом груп товарів, що збільшить конкурентоспроможність фірми на ринку спеціалізованих підприємств торгівлі;
удосконалити роботу працівників фірми з бухгалтерсько-статистичної звітності, запровадивши використання ПЕОМ, які дають змогу зменшити витрати на їх проведення, збільшить товарообіг тазменшить завантаженість роботи;
розширити діяльність фірми в межах передбачених статутом, зокрема:
- організувати виїздну торгівлю громадського харчування на місця проведення народних свят, в кемпінги, в парки;
- організувати гуртову торгівлю, використовуючи вільні торгові площі фірми;
- здійснювати лізінгові операції та проводити зовнішньо-економічну діяльність.
Грамотне управління формуванням асортименту в приватній виробничо-комерційній фірмі "БМВ-Імпекс" дозволить вирішити керівництву проблеми покращення фінансового стану та активізувати свою діяльність на конкурентних ринках м. Галича.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України -К.: Україна, 1996.
2. Про власність: Закон України // Урядовий кур'єр. -1991. -7 лютого.
3. Про підприємництво: Закон України // Урядовий кур'єр. -1991. -7 лютого.
4. Про підприємства в Україні: Закон України // Голос України. -1991.
-27 березня.
5. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України // Урядовий кур'єр. -1991. -16 квітня.
6. Про захист прав споживачів: Закон України // Урядовий кур'єр. -1994.
-27 січня.
7. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України// Урядовий кур'єр. -1995. -21 лютого.
8. Про рекламу: Закон України // Урядовий кур'єр. -1996. -26 липня.
9. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. -М.: Финансы и статистика. 1994.
10. Бланк И.А. Торговый менеджмент. -К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.
11. Бадзел Р.Д., Кока Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. -Финстатинформ. 1993.
12. Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. -М.: Перспектива, 1995.
13. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и комерция. -М.: Экономика, 1990.
14. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. -М.: Финансы и статистика, 1994.
15. Герасимчук В.Г. Маркетинг. -К.: Вища школа, 1994.
16. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М.: Экономика, 1993.
17. Голошубова Н.С., Фесюк В.А. Навчальний посібник. Ч. 2. Організація роздрібного продажу товарів. -К.: КДТЕУ, 1994.
18. Гінгстон Пітер. Найкраща книга про збут і маркетинг. Пер. з англ. -Львів: Світло, 1996.
19. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Пер. с англ. -Ярославль: Елень, 1993.
20. Котлер Ф. Основы маркетинга. -М.: Прогресс, 1990.
21. Коммерческий портфель. Книга коммерческого менеджера. -М.: Соминтек, 1995.
22. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. -М.: АО "Финстатинформ", 1994.
23. Корольков І.І., Головко В.А. Навчально-наочний посібник. Організація товаропостачання, перевезення товарного господарства у торгівлі. -К.: КДТЕУ, 1994.
24. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. -М.:Центр экономики и маркетинга, 1996.
25. Маня И.Б. Система маркетинговый коммуникаций: Формирование спроса и стимулирования сбыта и продажи. -М.: ВАВТ МВЕС РФ, 1992.
26. Маккей Х. Как уцелеть среди акул. Пер. с англ. -М.: Экономика, 1992.
27. Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова./ -М.: Банки и биржи, 1995.
28. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. -М.: Финансы и статистика, 1991.
29. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. -К.: Вища школа, 1994.
30. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. -М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.
31. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. -М.: "Ось-89", 1997.
32. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе. Пер. с англ. /Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
33. Современный маркетинг /Под ред. В.Е. Хруцкого./ -М.: Финансы и статистика, 1991.
34. Стюарт Г. Успешный менеджмент торговли. Минск: Амолфея, 1996.
35. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Управління прибутком торговельного підприємства. Конспект лекцій. -К.: КТЕІ, 1993.
36. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. -К.: КТЭИ, 1993.
37. Финансовый анализ деятельности фирмы. -М.: СП "Крокус Интернейшл", 1992.
38. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Евтухова Е.Э. Современный маркетинг. -М.: Финансы и статистика, 1991.
39. Шандезон Э., Лансестр А. Методы продажи. -М.: АО издательская группа "Прогресс", "Универс", 1993.
40. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер. с нем. -М.: Республика, 1995.
10 травня 1999 року
СТУДЕНТ ________________В.Б.МИРОНЯК
НАУКОВИЙ
КЕРІВНИК ________________В.Є.ЛОШЕНЮК

 
 

Цікаве

Загрузка...