WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

товарними запасами, вибирати шляхи комерційної діяльності, встановлювати фонд заробітної плати та матеріального заохочення.
Одним з напрямків підвищення ефективності управління є раціональне використання торгових площ фірми, по пов'язано з впровадженням сучасних схем торгово-технологічних процесів, використанням найновішого торгового обладнання і устаткування, оформленням інтер'єру згідно вимог часу.
Основним критерієм комерційного успіху фірми "БМВ-Імпекс" є те, що товари, які вона пропонує, задовільняють різноманітні потреби споживачів. Комерційна угода є доцільною, якщо вона забезпечує чистий прибуток не менше 25-30% від витрат (грошової виручки). Така жорстка вимога зумовлена високим рівнем ризику, характерною для торговельного підприємства. Успішна реалізація передбачає гнучкий розвиток асортименту товарів, які відповідають товарному ринку на якому працює фірма.
Фірма зможе забезпечити собі оптимальний рівень доходу, якщо асортиментні лінії реалізуються у визначеному поєднанні, яке сприяє одержанню максимального прибутку. Це завдання повинно стати фундаментом товарної стратегії ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич.
Підвищення ефективності формуванням асортименту товарів фірми і заохочення її колективу у вищих кінцевих результатах може бути вирішене також через надання фірмі повної комерційної свободи, права вільної закупівлі необхідних їй товарів на ринку, що підвищить вплив на постачальників товарів з метою розширення товарного асортименту і покращення якості товарів. Поряд з цим слід надати фірмі більше свободи у здійсненні своєї господарської діяльності, надати їй право встановлювати собі бажаний рівень самостійності.
За умов ринку, що народжуються в Україні, досяги сталого успіху зовсім не просто. Покупцеві пропонується лише те, що відносно легко може придбати фірма. Товарний асортимент при цьому досить вузький. При створенні повного асортименту товарів необхідно приділити увагу його обсягу. Комплексне вирішення цихпроблем допоможе фірмі підвищити свою ефективність. Тому пошук шляхів підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів у фірмі ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич повинен проводитися по всіх її елементах. Насамперед:
вивчення ринку, торговельної кон'юнктури, прогнозування попиту на товари;
вивчення і пошук можливих джерел закупки товарів;
використання власних можливостей або створення додаткових джерел для поновлення товарних ресурсів;
здійснення товарообмінних операцій;
закупка товарів на біржах;
організація закупівельної роботи з підприємствами малого бізнесу та індивідуальними;
проведення політики тактичного ціноутворення, яке залежить від попиту та пропозиції товарів;
проведення рекламних заходів;
застосування прогресивних форм продажу товарів;
сервісне обслуговування покупців;
використання кредитних ресурсів для розширення комерційної діяльності тощо.
У міру переходу до вільного ринку, орієнтації на споживача, людські інтереси, різноманітні форми виробництва товарів і торгівлі будуть ускладнюватися, поповнюватися новим змістом і в цьому закономірна діалектика розвитку управління формуванням асортименту товарів ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич в умовах становлення ринкових відносин.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Перехід економіки до ринкових відносин веде до створення нової системи управління формуванням асортименту товарів підприємств торгівлі, діяльність якої буде здійснюватись в умовах економічного коливання та зміцнення смаків клієнтів, дії конкурентів, зміні цін, попиту, змінення ділової активності на ринку. Це створює атмосферу потреби у розвитку товарного асортименту, росту ініціативи підприємства, передбачає пошук неординарних творчих рішень виникаючих проблем. Великі резерви підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів пов'язані з комплексним використанням маркетингу, впровадженням нових форм торгівлі, застосуванням сучасних методів господарювання. Саме таким цілям і відповідає діяльність приватної виробничо-комерційної фірми "БМВ-Імпекс" м. Галич.
Фірма створена учасниками шляхом об'єднання власних коштів громадян Бродович В.Ф. та Бродович М.Ф. відповідно до Законів України "Про власність", "Про підприємництво". Фірма керується у своїй діяльності Статутом, має право юридичної особи, діє на засадах повного госпрозрахунку та самофінансування.
Матеріально-технічна база фірми забезпечує безперебійну її діяльність, однак окремі ланки торгово-технологічного процесу потребують перебудови у відповідності з вимогами часу.
Проведений аналіз процесу управління формуванням асортименту товарів у фірмі "БМВ-Імпекс", дає можливість зробити висновки і внести слідуючі пропозиції.
Процес управління формуванням асортименту товарів фірма здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів і в межах повноважень, передбачених статутом.
Організація господарських зв'язків з постачальниками відповідно до ринкових вимог потребує у фірмі досвіду та використання нових підходів в маркетинговій діяльності. Ретельний вибір постачальників пов'язаний з вивченням споживчих характеристик товарів, цін, ритмічності поставок, надійності фірми.
Організація проведення асортиментної політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту, підвищенню відповідальності фірми за постійну наявність в продажі необхіних споживачам товарів.
Для раціонального проведення асортиментної політики фірмі необхідно вивчати і прогнозувати попит. Прогнозування умов розвитку фірми дасть змогу вчасно спрогнозувати інфляцію, безробіття, тенденцію до збільшення чи зменшення доходів, перспективи розвитку інвестицій у різні сфери. Орієнтуючись на певні спрогнозовані умови, фірма зможе більш ефективно здійснювати прогноз своєї діяльності. На жаль, робота по організації вивчення попиту в фірмі "БМВ-Імпекс" носить не чіткий і не систематичний характер.
Фірма підтримує постійний контакт з потенційними споживачами, які дають їй виключно важливу інформацію про зміни в товарній, ціновій і збутовій політиці, дозволяють пристосувати комерційну діяльність до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються.
Організація просування і стимулювання збуту товарів дозволяє фірмі з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої - справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багаточислених каналів.
Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту свідчить про те, що фірма недостатньо використовує наявні матеріальні, трудові і фінансові ресурси з метою вирішення завдань, направлених на максимізацію прибутку і задоволення попиту споживачів у необхідних товарах.
Для підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів фірмі "БМВ-Імпекс" потрібно:
проводити

 
 

Цікаве

Загрузка...