WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

зміни обсягу товарообігу (-16,7 тис.грн.) негативно вплинули два фактори: зниження продуктивності праці працівників (на 105,52 тис.грн.), зменшення чисельності працівників (на 88,82 тис.грн.).
Таблиця 3.1.7
Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів використання трудових ресурсів
(чисельності працюючих і продуктивності праці)
по ПВКФ "БМВ-Імпекс"
тис.грн.
Роки Чисельність працюючих, чол Товарообіг по підприємству Продуктивність праці Зміна обсягу роздрібного товарообігу
загальний в т. ч. за рахунок
чисельності працюючих продуктивності
праці
1996 20 238,70 11,94 --- --- ---
1997 19 337,50 17,76 98,80 -11,94 110,74
1998 24 320,80 13,37 -16,70 88,82 -105,52
Про вплив на загальний обсяг товарообігу величини торгової площі та обсягу товарообігу на 1 м2 торговельної площі по фірмі "БМВ-Імпекс" свідчать дані таблиці 3.1.8.
У зв'язку з тим, що площа магазину за 1996-1998 роки змінилася на
110 м2, приріст товарообігу був отриманий лише у 1997 році за рахунок зміни торгової площі (218,4 тис.грн.), у 1998 році тенденція змінилася у сторону погіршення. За рахунок зниження товарообігу на 1 м2 торгової площі на 0,08 тис.грн. спостерігається спад загального обсягу товарообігу за рахунок зниження товарообігу на 1м2 торгової площі на 16,7 тис.грн.
Підводячи підсумки проведеного дослідження можна зробити такі узагальнюючі тенденції по ПВКФ "БМВ-Імпекс":
1. зниження в динаміці товарообігу склало 82,1 тис.грн.;
2. нерівномірне виконання плану товарообігу у розрізі кварталів 1997-1998 років;
3. невикористання плану надходжень в цілому по підприємству, так і по більшості товарних груп;
4. аналіз забезпеченості торгового підприємства товарними ресурсами свідчить про те, що по більшості товарних груп план товарообігунедовиконано за рахунок недопоставок товарів і незаповнення нормативу товарних запасів на початок року; перевищення нормативу товарних запасів на кінець 1998 року позитивно вплинуло на виконання плану товарообігу;
5. аналіз впливу на обсяг товарообігу чисельності працюючих та їх продуктивності праці показав, що у 1996-1997 рр. на відхилення товарообігу вплинули два фактори: позитивно - зростання продуктивності праці, а негативно - скорочення чисельності працюючих; у 1997-1998 рр. тенденція змінилася: за рахунок скорочення чисельності товарообіг зріс на 88,82 тис.грн., а за рахунок зниження продуктивності праці товарообіг знизився на
105,52 тис.грн.;
Таблиця 3.1.8
Аналіз впливу на обсяг товарообігу величини торгової площі
та обсягу товарообігу на 1 м2 торгівельної площі
по ПВКФ "БМВ-Імпекс"
тис.грн.
Роки Торгова площа, кв.м. Т/об на 1м2 торгової площі Т/об по структурному підрозділу, всього Приріст товарообороту
загальний в т.ч. за рахунок зміни
торгової площі обсягу т/о
на 1 м2
1996 120 1,99 238,70 --- --- ---
1997 230 1,47 337,50 98,80 218,40 -119,60
1998 230 1,39 320,80 -16,70 0,00 -16,70
6. дослідження ефективності використання торгової площі дозволило встановити, що весь приріст товарообігу у 1997 році отримано за рахунок зміни торгової площі, у 1998 році ситуація змінилася - товарообіг знизився на 16,7 тис.грн., що пов'язане з зменшенням обсягу товарообігу на 1 м2 торгової площі.
Таким чином, результати проведеного аналізу динаміки показників обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту свідчать про те, що підприємство з року в рік збільшує штат працюючих, виробничі потужності, однак ці всі заходи не дозволяють йому добиватися нарощування обсягів роздрібного товарообороту. Тому необхідно запропонувати ряд напрямків покращення маркетингової діяльності, які дозволять збільшувати обсяги продажу. Про це йтиме мова у наступному розділі роботи.
3.2. Основні напрямки підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів
Становлення ринкових відносин в економічній системі України вимагає використання сучасних концепцій управління формуванням асортименту товарів на підприємствах торгівлі. Якщо в силу відомих причин виробники не змогли активно застосувати їх у виробництві, то в сфері торгівлі вони використовуються більш ширше. Насамперед, це стосується впровадження маркетингових програм в комерційну діяльність торговельних підприємств. Застосування конкуренції на внутрішньому ринку вимагає від керівників підприємств реального вивчення організації господарських зв'язків з постачальниками, проведення ефективної асортиментної політики, активного просування збуту товарів. Такі умови передбачають визначення суттєвості ділового ринку, який має бути необхідною частиною в організації діяльності торговельного підприємства.
Діяльність приватної виробничо комерційної фірми "БМВ-Імпекс"
м. Галич в умовах ринку пов'язана в основному, з трьома групами ризику: забезпеченням пропорції рівня попиту, тобто необхідністю закупки тільки тих товарів, на які буде попит і які будуть продані; оптимізацією товарних запасів (забезпеченням задоволення попиту через мінімальні товарні запаси); діяльністю конкурентів (досягнення переваг, які дозволяють підтримувати і розширювати частку ринку, завоювати нові сегменти ринку).
Впровадження маркетингових досліджень в діяльність фірми "БМВ-Імпекс" пов'язано насамперед з використанням маркетингової інформації, що є основою для ефективного управління формуванням асортименту товарів. Успішно реалізувати цю проблему дозволяє створення товарних систем на основі автоматизації операцій торгово-технологічного процесу.
Автоматизована товарна система охоплює розрахунки з покупцями: аналіз руху товарів (включаючи закупку і реалізацію); ринкові дослідження кон'юктури ринку, товарів та покупців; оцінку роботи персоналу та їх продуктивності. Ця система може також включати і виробництво, оскільки працює на зворотній зв'язок з виробництвом товарів.
Велике значення для підвищення ефективності управління асортименту товарів фірми "БМВ-Імпекс" має об'єктивна оцінка ринкової ситуації, старанне вивчення нового товару, реакції на нього потенційних покупців. Цього підвищення ефективності можна досягти за рахунок визначення оптимального ринкового сегмента, розробки ефективного комплексу маркетинга. Комерційний успіх фірми буде залежати від того, яку частину асортименту будуть складати товари, що користуються постійним високим попитом. Для збільшення долі цих товарів необхідно: проведення рекламних кампаній, вивчення попиту покупців, узагальнення досвіду тих продавців, які безпосередньо займаються реалізацією певних товарів.
Істотними резервами росту ефективності управління формуванням асортименту товарів досліджуваної фірми є також застосування нових організаційних форм господарювання, що дають змогу самостійно визначати працівниками напрямки використання прибутку, вільно маневрувати

 
 

Цікаве

Загрузка...