WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота

Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:"Управління формуванням асортименту
товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу"
(на матеріалах ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич)
З М І С Т
Вступ 3
1. Місце та роль маркетингу в підприємницькій діяльності
торговельних підприємств 9
1.1 Значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних
підприємств 9
1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування 19
2. Аналіз і оцінка комерційної діяльності приватної
виробничо-комерційної фірми "БМВ-Імпекс" 27
2.1. Організація господарських зв'язків з постачальниками 27
2.2. Організація проведення асортиментної політики 37
2.3. Організація проведення і стимулювання збуту товарів 46
3. Шляхи підвищення ефективності управління формуванням
асортименту товарів на приватній виробничо-комерційній
фірмі "БМВ - Імпекс" 53
3.1. Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури
роздрібного товарообороту 53
3.2. Основні напрямки підвищення ефективності управління
формуванням асортименту товарів 68
Висновки та пропозиції 72
Список використаної літератури 76
В С Т У П
Протягом багатьох рокiв наша країна знаходилася за своєрiдною завiсою, iм'я якiй "адмiнiстративно-командна система", що охоплювала всi сфери життєдiяльностi суспiльства i кожної людини. Самий яскравий вiдбиток даного явища, знайшовся в економiцi держави, оскiльки поряд iз полiтикою i правом вона визначає основи державного i громадського життя. В цiй трiадi виявляються найбiльш чiткi протирiччя i закономiрностi розвитку суспiльства.
В роки незалежностi Україна вступила в новий перiод свого розвитку, пов'язаний з переходом до ринкових вiдносин, удосконаленням законодавства України, розширенням можливостей повноцiнної господарської дiяльностi пiдприємств торгiвлi i сфери послуг. Юридична i господарська самостiйнiсть пiдприємств, їхня економiчна свобода i рiвноправнiсть як суб'єктiв ринку, надають пiдприємствам широкий простiр комерцiйнiй iнiцiативi, самостiйностi в прийняттi рiшень iз питань комерцiйних зв'язкiв, використання фiнансово-кредитного механiзму.
Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехiд вiд централiзованого розподiлу товарних ресурсiв до вiльного їхнього продажу. Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організація та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов'язаними і основними у комерційній роботі торгового підприємства.
Тому, на мій погляд, дослідження вищеперечислених питань є найбільш важливими для торговельних підприємств, а обрана мною тема дипломної роботи являється актуальною.
Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні знань з питань управління формуванням асортименту товарів в процесі маркетингової діяльності, розробці перспективних шляхів асортиментної політики ПВКФ "БМВ-Імпекс", направлених на корінні зміни в організації і управлінні маркетингової діяльності підприємства.
Предметом дослідження є процес управління формуванням асортименту товарів в підприємстві.
Об'єктом дослідження вибрано ПВКФ "БМВ-Імпекс" м.Галич.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі завдання:
встановлено значення та цілі маркетингу в діяльності торговельних підприємств;
визначено сучасну концепцію маркетингу та її практичне застосування;
проведено аналіз і дана оцінка комерційної діяльності підприємства;
зроблено висновки і запропоновані рекомендації по удосконаленню процесу управління формуванням асортименту товарів в підприємстві.
Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ПВКФ "БМВ-Імпекс".
Головним змістом роботи є обгрунтування та захист розроблених шляхів удосконалення процесу управління формуванням асортименту товарів в ПВКФ "БМВ-Імпекс".
В першій главі відображаються значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних підприємств. Приводиться практичне застосування сучасної концепції маркетингу.
В другій главі глибоко аналізуються і оцінюються організація господарських зв'язків досліджуємого підприємства з постачальниками, проведення ним асортиментної політики, стимулювання збуту товарів.
В третій главі визначається динаміка обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту, основні розрахунки якої проводились із застосуванням ПЕОМ. Вказуються основні напрямки підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів.
В заключенні зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції, направлені на удосконалення процесу управління формуванням асортименту товарів в ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич на основі маркетингу.
Приватна виробничо-комерційна фірма "БМВ-Імпекс" м.Галич (надалі фірма "БМВ-Імпекс") зареєстрована 30 грудня 1991 року, рішенням виконкому Галицької районної Ради народних депутатів згідно Законів України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність".
Фірма заснована на приватній власності громадян Бродович В. Ф. та Бродович М. Ф. і керується у своій діяльності Статутом, приведеним в додатку 1.
Предметом діяльності фірми є:
виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;
здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;
створення магазинів, об'єктів громадського харчування;
проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультацйної діяльності;
виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;
надання кваліфікованих медичних послуг населенню;
надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;
проведення лізінгових операцій;
здійснення зовнішньо-економічної діяльності.
Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок N 467608 в АПБ "Україна" м. Галич, МФО 336031, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак, який приводиться в додатку 2.
Управління фірмою здійснюють засновники: Бродович В.Ф. та Бродович М.Ф. до їх компетенції входить:
внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;
контроль за фінансовою діяльністю;
призначення директора фірми та інших посадових осіб;
затвердження річних результатів діяльності фірми;
визначення умов оплати праці

 
 

Цікаве

Загрузка...