WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку - Дипломна робота

Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку - Дипломна робота

маркетингу, не вироблена загальна стратегія збуту, товарна політика і не проводиться рекламна компанія.
При проведенні аналізу рентабельності роздрібної мережі було виявлено, що Золотоніська дільниця роздрібу є нерентабельною і за І квартал 1998 року організація мала збитків на суму 1197 грн. від утримання даної дільниці.
В організації існує проблема перевитрат на утримання виробничого персоналу в загальних витратах становить 35,1%. Саме через значні перевитрати в даній сфері вартість додана управлінням є від'ємною величиною і становить 10207 грн., тому рентабельність управління становить -132,9%, що свідчить про неефективне управління трудовими ресурсами, а отже низьку продуктивність праці управлінців.
На основі даних висновків автором було запропоновано вдосконалення організаційної структури управління Центру ''Інформпреса'' за рахунок її спрощення. Його необхідно проводити шляхом перетворення лінійних структур в більш плоскі через скорочення штату по відділам, де існують посади в яких організація не має початкової потреби на сьогодні:
- в торговому відділі необхідно скоротити посаду інструктора по експлуатації, виробничо технічним та організаційним питанням на який за списком знаходиться два чоловіки з місячним фондом заробітної плати в 280 грн.;
- в дільниці експедирування преси і товарів необхідно скороти посаду інкасатора з місячним фондом заробітної плати в 106 грн.;
- в структурі управління організації існує група технології та якості, до якої входить два організатора роздрібної торгівлі які виконують такі ж функції ревізорів по місту Прикарпат, як і організатори, що належать до торгового відділу. Скорочення даної групи знизить витрати організації на 295 грн. щомісячно;
- також необхідно скоротити робітників адміністративно - господарчого відділу, які зайняті на ремонтно будівельних роботах. В даний час організація не проводить будівництва і не має великої кількості технічних засобів для проведення ремонтних робіт, а їх функції виконуються електромеханіком. Таке скорочення знизить витрати на 636 грн. щомісячно.
Також потребує розформування Золотоніська дільниця роздрібу, якщо її ліквідувати і залишити тільки чотири роздрібні точки, то організація зекономить 1690 грн. за квартал.
Загальна економія за квартал склала 7486 грн, це 85,7% від прибутку за І квартал 1998 року. При цьому операційні витрати за І квартал знизяться і становитимуть 87705 грн., тоді вартість додана управлінням хоча і залишиться від'ємною величиною, але підвищитися до -2727 грн., а отже і рентабельність управління становитиме - 35,5%.
Також до штатного розкладу необхідно включити посаду маркетолога та менеджера для проведення маркетингової стратегії, пошуку постачальників унікальних товарів і виконання функцій заступника директора.
В результаті проведеного вдосконалення організаційна структура управління залишилася бюрократичного типу, але зменшилася чисельність виробничого персоналу, зменшилась кількість рівней управління торгового відділу і чисельність управлінського персоналу збільшилась через введення посад маркетолога та менеджера.
Таким чином організаційна структура управління буде пристосована до змін у зовнішньому середовищі.
?
Використана література
1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. "Основи менеджменту".- Львів: "світ", 1995. -296 с.
2. Аппенянский А.И. "Человек и бизнес. Путь совершенства".-М.: Барс, 1995.-228с.
3. Бавыкин В. "Новый менеджмент".-М.: Экономика, 1997.-368с.
4. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: "Инфра-М", 1997. - 344с.
5. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с.
6. Вудкок М. , Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. "Дело"", 1991. - 320с.
7. Герасименко В. Ценовая политика фирмы. - 1995.-192с.
8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 1995. - 480с.
9. Гравин В. Дятлов В. Основы кадрового менеджмента - М 1996. - 608с.
10. Дмитренко Г. //Освіта. 1995. - 16 вересня, с.15.
11. Каганец И. Психоинформационные технологии в менеджменте. //Бизнес, 1996, №29, с.28.
12. Зигерд В., Ланг Л. "Руководство без конфликтов": сокр. пер. с нем. -М.: Экономика,1990.-335с.
13. Коротков С. Концепция менеджмента.: Учебное пособие. - 1996.-304с.
14. Кнорринг В.И. Искусство управления М БЕК, 1997. - 288 с.
15. Паркинсон С.Н. Рустамджи М.К. "Искуство управления" /пер. с англ. К. Савельева.-М.:Агенство "ФАИР",1997. -272с.
16. Ладанов И.Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство. - М.: УЦ "Перспектива", 1997. - 321с.
17. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с.
18. Лукашевич В. Основы менеджмента в торговле.: Учебное пособие. - 1996.-191с.
19. Майталь Ш. Экономика для менеджеров Учебник. - пер. с англ. - М.: "Инфра-М", 1993. - 306с.
20. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: "Дело", 1994. - 702с.
21. Радугин А. Введение в менеджмент. - Воронеж.: Высш. шк., 1995. -195с.
22. Розенберг Д. "Бизнес. Маркетинг." Терминологический словарь. - 1997. -469с.
23. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - М.: УЦ "Перспектива", 1997. - 321с.
24. Таранов П.С. "Золотая книга руководителя".-М.: Агенство "ФАИР", 1997.-496с.
25. Хеддервик К. "Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий".-М.: Финансы и статистика, 1996.-663с.
26. Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: "Инфра-М", 1996. - 224с.
27. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Пер. с англ. - М.: "Международные отношения", 1993. - 352с.
28. Шекня С.В. "Управление персоналом современной организации": учеб. пособие.-М.: Бизнес школа "Интел синтез", 1996.-300с.
29. Фатхутдинов Р.П. "Понятийный аппарат поменеджменту".-М.: АО "Бизнес-школа", 1997.-112с.
30. Фатхутдинов Р. П. "Система менеджмента".-М.:АО "Бизнес-школа", 1996.-367с.
31. Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия.-1996.-224с.
32. "Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати організацію": науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
33. "Секреты умелого руководителя" сост. И.В. Липсиу.-М.: Экономика,1991.-320с.
34. "Енциклопедичний словник бізнесмена": Менеджмент, маркетинг, інформатика. /під заг. Ред. М.І. мадаванова.-К.: Техніка, 1993.-856с.
35. "Инновационный менеджмент" / под ред. С.Д. Ильенковой, - М.:ЮНИТИ, 1997.
36. "Словарь-справочник менеджмента" - М.:1996.-608с.
37. Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. - К.: Наукова думка, 1993.-196с.
38. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 1995.-382с.
39. Каганец И. Психоинформационные технологии в менеджменте //Бизнес 1996, №29, с. 28

 
 

Цікаве

Загрузка...