WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Транспортні перевезення - Реферат

Транспортні перевезення - Реферат


Реферат на тему:
ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Продукція і доходи транспортного підприємства
Доходи транспортного підприємства формуються з коштів, отриманих за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, за надані вантажовідправникам і пасажирам додаткові послуги з перевезень.
Доходи від перевезень враховуються за джерелами надходження: від перевезень вантажів, від перевезень багажу, пасажирських перевезень тощо.
Загальні доходи транспортного підприємства включають, крім того, доходи від здачі в оренду рухомого складу та іншої діяльності, супутньої перевезенням.
Продукцією транспортного підприємства є обсяг перевезень в умовно натуральному або вартісному вираженні. Обсяг виконаних перевезень у вартісному вираженні є обсягом реалізації або доходами підприємства за період.
Формування валового і операційного прибутку (збитку)
o Обсяг перевезень, виконаних таксомоторним підприємством протягом місяця, становив 270 000 грн., в тому числі ПДВ - 45 000 грн.; з них:
- сплачено готівкою - 180 000 грн., в тому числі ПДВ - 30 000 грн.;
- пред'явлено рахунки до оплати - 90 000 грн., в тому числі ПДВ 15 000 грн.
o Придбано бензин на суму 120 000 грн., в тому числі ПДВ - 20 000 грн.
Придбано автомобільні мастила на суму 30 000 грн., в тому числі ПДВ - 5 000 грн.
o Придбано запчастини на суму 84 000 грн., в тому числі ПДВ - 14000 грн. Протягом місяця підприємством понесені такі витрати. Прямі витрати:
o витрати на ПММ, розраховані згідно з нормами1 і на підставі шляхових листів , становлять 67 000 грн.;
o витрати на запчастини, використані для ремонту автомобілів - 25000 грн.;
o заробітна плата водіїв - 50 000 грн.;
o збори на пенсійне і соціальне страхування - 20 000 грн.;
o знос автомобілів основного складу - 2 000 грн.
Загально-виробничі (накладні) витрати:
o заробітна плата диспетчерів і обслуговуючого персоналу - 8 000 грн.;
o збори на пенсійне і соціальне страхування - 3 000 грн.;
o знос автомобілів допоміжного складу - 800 грн.
Адміністративні витрати:
o заробітна плата керівників і фахівців підприємства, а також персоналу, обслуговуючого управління підприємством, - 5 000 грн.;
o збори на пенсійне і соціальне страхування - 2 000 грн.;
o витрати на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг і електроенергії - 3 300 грн., в тому числі ПДВ - 550 грн.;
o знос будівель, автомобілів і обладнання, експлуатація яких пов'язана з управлінням підприємством, - 2 500 грн.
Витрати на збут:
o нараховано оплату за рекламні послуги по рахунку від рекламодавця - 2 760 грн., в тому числі ПДВ - 460 грн.
Схема 1
№ Зміст операцій Дт Кт сума
1.
Надійшли ПММ від постачальників: а) на суму вартості ПММ;
б) на суму ПДВ
2031
641
631
631
125000
25000
2.
Надійшли запчастини від постачальників: а) на суму вартості запчастин;
б) на суму ПДВ
207
641
631
631
70000
14000
3.
Виручка, здана в касу протягом місяця водіями
301
703
180000
4.
3 каси готівку здано на рахунок
311
ЗОЇ
180000
5.
Пред'явлено рахунки замовникам за надані ним транспортні послуги
361
703
90000
6.
ПДВ у складі виручки
703
641
45000
7.
Виручку, за мінусом ПДВ, визнано доходом
703
791
225000
8.
Видано бензин і ММ водіям за лімітно-забірними листами
2032
2031
80000
9.
Списано бензин і ММ відповідно до норм витрати на підставі шляхових листів
23
2032
67000
10.
Списано запчастини на поточний ремонт автомобілів
23
207
25000
11.
Нараховано заробітну плату водіям
23
661
50000
12.
Нараховано збори на соціальне страхування, пов'язані з цією зарплатою
23
65 (за суб-рахунками)
20000
13.
Нараховано знос автомобілів основного складу <
23
131
2000
14.
Нараховано заробітну плату диспетчерам і персоналу, обслу-говуючому виробничі дільниці
91
661
8000
15.
Нараховано збори на пенсійне і соціальне страхування, пов'язані з цією зарплатою
91
65 (за суб-рахунками)
3000
16.
Нараховано знос автомобілів допоміжного складу
91
131
800
17.
Нараховано заробітну плату адміністративному і обслуговуючому персоналу
92
661
5000
18.
Нараховано збори на пенсійне і соціальне страхування, пов'язані з цією зарплатою
92
65 (за субрахунками)
2000
19.
Нараховано витрати на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг і електроенергії, ПДВ
92 641
685
685
2750 550
20.
Знос основних засобів, експлуатованих з метою управління підприємством
92
131
2500
21.
Нараховано оплату за рекламу згідно з рахунками від рекламодавця,
пдв
93 641
685
685
2760 460
22.
Списуються в реалізацію: - прямі витрати; - загальновиробничі витрати
903 903
23 91
164000 11800
23.
Собівартість автоперевезень списується на зменшення доходу
791
903
175800
24.
Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу
791
92
12250
25.
Витрати на збут списуються на зменшення доходу
791
93
2760
26.
Нараховано податок на прибуток
791
981
10257
27.
Нараховано нерозподілений прибуток
791
441
23933
Загальновиробничі витрати не розподіляються, оскільки в цьому виді діяльності відсутні такі об'єкти розподілу, як готова продукція.
ОБОРОТИ ЗА ДОХІДНИМИ, ВИТРАТНИМИ І РЕЗУЛЬТАТНИМИ РАХУНКАМИ
23
(2032) 67000 (207) 25000 (661) 50000 (65) 20000 (131) 2000
164000 (903)
Оборотів: 164000
164000
-
-
903
(23) 164000 (91) 11800
175800 (791)
Оборотів: 175800
175800
91
(661) 8000 (65) 3000 (131) 800
11800 (903)
Оборотів: 11800
11800
-
-
92
(661) 5000 (65) 2000 (685) 2750 (131) 2500
12250 (791)
Оборотів: 12250
12250
93
3
(685) 2760
2760 (791)
-
-
703
(641) 45000 (791) 25000
180000 90000
Оборотів: 27000
27000
791
(903) 175800 (92) 12250 (93) 2760 (981) 10257 (441) 23933
225000 (703)
Оборотів: 225000
225000
-
-
Дані бухгалтерського обліку узгоджуються з показниками Звіту про фінансові результати таким чином:
Ч. І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
№ рядка ч. І форми №2 Обороти і показники
010
ОК703
270000
015
ОК 641 (субрахунка ПДВ)
45000
035
ОК791
225000
040
ОК903
175800
050
Валовий прибуток ОК 791 - ОК 903
49200
070
ОК92
12250
080
ОК 93
2760
100
Операційний прибуток (проведення: Д-т 791 К-т 981, 441)
34190
Ч. II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
№ рядка ч. І форми №2
ИіШй.'ШШШ
Обороти і показники
230
Проведення: К-т 2032, 207 Д-т 23
92000
240
Проведення за К-т 661 в Д-т рахунків: 23,91,92
63000
250
Проведення за К-т 65 в Д-т рахунків: 23,91,92
25000
260
ОК131
5300
270
Проведення за К-т 685 в Д-т рахунків: 92,93 5510
280
ОК 903 + ОК 92 + ОК 93, або: ряд. 040 + ряд. 070 + ряд. 080 = = ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250 + ряд
. 260 + ряд. 270*
190810
Деякі особливості обліку ПММ і автомобільних шин.
Бензин, дизельне пальне і мастила, що заливаються в баки автомобілів і запасні місткості, не треба списувати на витрати доти, доки витрата цих пально-мастильних матеріалів (ПММ) не буде підтверджена відповідним пробігом автомобіля. Саме тому в нашому прикладі для обліку ПММ було передбачено два рахунки третього порядку: 2031 - "ПММ в цистернах" і 2032 - "ПММ в автомобільних баках". Щодо особливостей обліку автомобільних шин, то потрібно зазначити, що облік шин, що є в запасі, ведеться окремо від шин, що перебувають в обороті. Крім того, окремо ведеться облік шин, які не відновлювалися, і шин, які взяті з відновлення. Вартість шин, які здаються на відновлення, повністю списується на витрати звітного періоду (або на собівартість перевезень), а потім після відновлення ці шини оприбутковуються за вартістю відновних робіт.
Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин затверджені наказом Мінтрансу України від 08.12.97 р. №420.

 
 

Цікаве

Загрузка...