WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання - Реферат

інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).
39. У статті "Придбання майнових комплексів" відображають грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).
40. У статті "Інші платежі" показують аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для операційної діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність); інші платежі, не передбачені у вищезазначених статтях.
41. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 31 - 40 цього Положення (стандарту).
42. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.
43. У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображають результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.
Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності
44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначають на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" і статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками" тощо).
45. У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що ведуть до збільшення власного капіталу.
46. У статті "Отримані позики" відображають надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткотермінових і довготермінових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).
47. У статті "Інші надходження" показують інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.
48. У статті "Погашення позик" відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.
49. У статті "Сплачені дивіденди" показують суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.
50. У статті "Інші платежі" показують використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою і за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.
51. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 45 - 50 цього Положення (стандарту).
52. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.
53. У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображають результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.
Зміна величини грошових коштів за звітний період
54. У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показують різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".
55. У статті "Залишок коштів на початок року" показують залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.
56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" показують суму збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.
57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводять різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у статтях: "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник мусить дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів і грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.
Розкриття інформації про рух грошових коштів
58. У примітках до фінансової звітності наводять (розкривають) інформацію про:
а) склад грошових коштів;
б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, що об'єднують кілька видів грошових потоків;
в) не грошові операції інвестиційної і фінансової діяльності;
г) наявність значного сальдо грошових коштів, що є в наявності у підприємства і недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводять (розкривають) інформацію про:
а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
б) частину загальної вартості майнового комплексу, сплаченої або отриманої у формі грошових коштів;
в) суму грошових коштів у складі активівпридбаних чи реалізованих майнових комплексів;
г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу відповідно до окремих статей.
Аналіз грошових потоків
Потенційні інвестори або кредитори перш ніж прийняти рішення вивчають фінансові звіти підприємства, але особливу увагу приділяють Звітові про грошові кошти, адже цей звіт дає відповідь на запитання про вміння підприємства розпоряджатися коштами. Ще більшу увагу інвестори та кредитори приділяють прогнозам підприємства щодо використання ним коштів, які вони збираються вкласти.
Бізнес-план, яким би він не був правдивим і продуманим, без прогнозу грошових потоків серйозний кредитор не візьме до уваги.
Разом з цим, не слід забувати, що бізнес-план потрібен будь-якому підприємству не лише тоді, коли воно щось у когось просить. Бізнес-план необхідний перш за все самому підприємству. Його фінансову частину варто розраховувати на кожен рік наперед, а з початком нової справи - тим більше.
Однак бізнес-план - це надто сильно сказано. Розглядати всі його розділи не є нашою метою. Ми обмежимося лише його фінансовою частиною, адже ні технологічна, ні маркетингова, ні організаційна, включаючи кадрову, нас не стосуються.
Найбільше ж приділимо уваги плану грошових потоків -сазії-тіош, оскільки інші складові нам знайомі: Баланс (форма 1), Звіт про фінансові результати (форма 2).
Ні факт отримання доходів, ні завданих витрат, а відповідно, й одержання фінансового результату не можуть залежати від стану розрахунків, тобто від того, коли саме грошові кошти було отримано чи сплачено. У зв'язку з цим цілком зрозумілим має бути порядок визначення величини фінансового результату, відображеного у формі 1 (Баланс) і формі 2 (Звіт про фінансові результати). Цей порядок вже відомий нам як метод нарахувань.
Віддавши покупцеві товар у кредит - зареєстрували виручку, адже вона незабаром надійде. Разом з цим, записуємо витрати, завдані у зв'язку

 
 

Цікаве

Загрузка...