WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

населення. Регулювання товарообігу не здійснюється.
Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л або М характеризують механізм регулювання роздрібного товарообігу в торговому підприємстві, обумовлений специфікою ринкових відносин. Він допомагає реалізації поставленої цілі при одночасному забеспеченні збалансування поступлення товарів, роздрібного товарообігу і попиту населення. Висновок результата в блок Л свідчить про ефективність механізма регулювання товарообігу, висновок в блок М - про його неефективність в силі прийняття не правильного управлінського рішення. Блок З, таким чином, є елементом маркетингу, який забеспечує ціленаправлене функціонування даної системи.
Дія запропонованого механізму регулювання товарообігу заключається в тому, що розроблена система здатна до постійного відтворення з ціллю досягнення задоволення попитів споживчого середовища.
1.2. Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства
Стратегія планування - це одна із функцій управління, що являє собою процес вибору цілей організації і шляхів їх досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації і контролю орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для керування членами організації. Можна відзначити, що стратегічне планування стає усе більш актуальним для українських підприємств, що вступають у жорстоку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.
Планування - це процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення. Воно об'єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою, надає усім процесам однонаправленість і скоординованість, що дозволяє найбільш повно і ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно і швидко вирішувати різноманітні завдання управління. Принципи і види планування графічно показано на рисунках 5 і 6.
Завдання планування діяльності підприємства:
" підвищення контрольованої частки ринку;
" передбачення вимог споживача;
" випуск продукції більш високої якості;
" забеспечення узгоджених термінів постачань;
" установлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції;
" підтримка репутації фірми в споживачів.
Завдання планування визначаються кожною фірмою самостійно в залежності від діяльності, якою вона займається. Загалом, завдання стратегічного планування будь-якої фірми зводяться до наступного:
1. Планування зростання прибутку.
2. Планування витрат підприємства, і, як наслідок, їх зменшення.
3. Збільшення долі ринку, збільшення долі продаж.
4. Поліпшення соціальної політики фірми.
Рис.5 . Принципи планування.
Система планів - це сукупність конкретних завдань по цілеспрямованому економічному управлінню, що забезпечує пропорційний і ефективний розвиток підприємства.
Рис.6. Види планів.
Процес стратегічного планування складається із семи взаємозалежних етапів (як показано на рис. 7.); здійснюється спільно керівництвом фірми і співробітниками маркетингових служб.
Рис.7. Етапи стратегічного планування.
Стратегічні господарські підрозділи - самостійні відділення або підрозділи, відповідальні за асортиментну групу, або якийсь товарний відділ у рамках організації з концентрацією на конкретному ринку і керуючим, наділеним повною відповідальністю за об'єднання усіх функцій у стратегію.
Кожний стратегічний господарський підрозділ в організації повинен установлювати власні цілі маркетингової діяльності. Вони звичайно визначаються як у кількісних показниках, так і в якісних поняттях.
Ситуаційний аналіз - визначення маркетингових можливостей і проблем, із якими вона може зіткнутися.
Стратегія маркетингу - визначення того, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити і задовольнити цільові ринки і досягти цілей організації. У рішеннях про структуру маркетингу головне - планування продукції, збут, просування і ціна.
Спостереження за результатами включає порівняння планових показників із реальними досягненнями протягом визначеного періоду часу.
Для цього можна використовувати бюджети, тимчасові графіки, дані збуту й аналіз витрат. Якщо реальне функціонування відстає від планів, то необхідно застосовувати відповідні міри після того, як будуть визначені галузі, у яких виникають проблеми.
У деяких випадках плани доводиться переглядати через вплив неконтрольованих перемінних на збут і витрати. Деякі далекоглядні компанії розробляються такі плани, що заздалегідь визначають, що потрібно робити у випадку несприятливих обставин. В таблиці 5 перераховані види стратегічних планів.
Етапи планування:
" аналіз стратегічних проблем;
" прогноз майбутніх результатів діяльності і визначення завдань;
" вибір оптимального варіанта розвитку;
" виконання складених планів, розробка планів, що забезпечують удосконалення методів і процедур, мобілізація людських і фінансових ресурсів фірми.
Самий процес планування проходить в 4 етапи:
" розробка загальних цілей;
" визначення конкретних, деталізованих цілей та завдань, порівняно на короткий період часу (2, 5, 10 років);
" визначення шляхів і засобів їхнього досягнення;
" контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників із фактичними.
Таблиця 5 Характеристика видів планів.
Ознака класифікації Види планів
Стратегічний Тактичний Оперативний
1. За періодом планування 2-5 років 1 рік До 3-х років
2. За головною метою розробки Відображає конкретизацію стратегічних цілей діяльності підприємства Відображає завдання тактичної політики Забеспечує цілеспрямовану реалізацію конкретних тактичних завдань
3. За передумовами розробки Прогноз розвитку ринку і оцінка свого економічного потенціалу Стратегічні цілі і прогноз кон'юктури ринку Тактичні цілі і оцінка конкретних задач на споживчому ринку
4. За системою показників, що формуються Обмежене коло найважливіших показ-ників Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства Детальна система показників
5. За методичною основою розробки плану Екстраполяційне прогнозування, експертні оцінки і багатоваріантні розрахунки Система основних методів планування (в основному економічно-статистичні і технікоекономічні розрахунки Конкурентні методики розрахунку і діючі нормативно-інструктивні матеріали
Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Тому надійність планування залежить від точності фактичних показників минулого.
Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що стратегічне планування являється єдиним засобом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечуєвищому керівництву засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне

 
 

Цікаве

Загрузка...