WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

товарний знак, які затверджуються правлінням акціонерного товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті; печатку зі своїми найменуваннями і штамп. Товариство розробляє і самостійно затверджує у встановленому порядку рецептуру на нові види продукції, виготовлені в межах діючих технічних умов та держстандартів.
Товариство "Дятьківці" має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу (деякі з них наведені в додатках), підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
Основні показники діяльності товариства відображені в таблиці 1.
Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПО КОЛОМИЙСЬКОМУ ВАТ "Дятьківці"
ЗА 1999 РІК
№ п/п Основні показники Одиниця виміру 1998 р.
1999 р.
Темп росту 1999 р. до 1998 р. Відхилення
( +,-)
1. Обсяг промислової продукції в діючих цінах тис. грн. 127,0 119,2 93,8 - 7,8
2. Обсяг промислової продукції в порівняльних оптових цінах (на 1.01.00 р.) тис. грн. 127,0 103,0 81,1 - 24
3. Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ)
- в порівняльних цінах тис. грн.. 101,6 100,0 98,4 - 1,6
4. Обсяг виробництва товарів народного споживання у діючих цінах - всього в т. ч. продовольчих
тис. грн. 127,0 143,0 112,5 + 16
5. Обсяг виробництва товарів народного споживання у порівняльних цінах - всього в т. ч. продовольчих
тис. грн. 127,0 103,0 81,1 - 24
6. Виробництво основних видів промислової продукції у відповідних одиницях, разом
В т. ч.
- мінеральна вода Тонн 103,0 105,0 101,9 + 2
7. Чисельність працюючих всього в т. ч. ПВП
Чол. 103 141 136,8 + 38
8. Фонд оплати праці всього в т. ч. ПВП
тис. грн.
53,0
102,0
9. Середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів
тис. грн. 2988 3076 + 88
Виконавчим органом ВАТ "Дятьківці", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Роботою правління керує голова правління.
На товаристві "Дятьківці" протягом 1999 року введено нові виробничі потужності і освоєно серійний випуск пива "Беркут". Задіяні додаткові виробничі потужності по випуску мінеральної води, що збільшує виробництво її більше, ніж в три рази.
Продукція Акціонерного товариства реалізується у власній торговій мережі, підприємствам торгівлі міста, закритим бюджетним установам та торговельним підприємствам області. Враховуючи, що продукція підприємства не рахується товарами першої необхідності, торгівлі відвантажується продукція під строк реалізації, тобто з послідуючою оплатою.
Сировину на виготовлення продукції підприємство закуповує невеликими партіями у посередників та населення, а також у юридинчих особ.
1. Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку
1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки
Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов'язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. Виробничі (допоміжні) види стратегій забеспечують реалізацію генеральної стратегії підприємства по окремим направленням його діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, пов'язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців, стратегія неторгової діяльності - ремонтно-будівельної, транспортної, виробничої і т.д.) використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і використання трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.)
Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.
Першим і, може бути самим істотним рішенням при плануванні, буде вибір цілей підприємства.
Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забеспечити ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під ціллю розуміють якісні і кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.
Досягнення цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку передбачає реалізацію продукції, тобто визнання її покупцем.
Формування цілей підприємства, вибір основних із них залежить і від стадії життєвого циклу підприємства, що показано в таблиці 2.
Залежність формування основних цілей і завдань в залежності від життєвого циклу підприємства може бути представлена таким чином:
Таблиця 2
Класифікація цілей підприємства
в залежності від стадії життєвого циклу
Стадія життєвого циклу Головна ціль підприємства Основне завдання
Народження Виживання Вихід на ринок
Дитинство Короткочасний прибуток Закріплення позицій на ринку
Юність Прискорений ріст об'ємів продаж та прибутку Захоплення своєї частини ринку
Рання зрілість Постійний ріст об'ємів діяльності Диверсифікація діяльності (освоєння додаткових напрямків діяльності)
Зрілість Формування іміджу підприємства і збалансований ріст Закріплення позицій підприємства на освоєному ринку
Старіння Збереження позицій Забезпечення стабільності господарської діяльності
Відродження Оживання (пошук додаткових імпульсів в діяльності) Омоложення (технічне переозброєння, нові постачальники, застосування нових технологій і т.п.)
Мета підприємства (товариства) - це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне. Мета функціонування товариства утворює складну і взаємопов'язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, такі від внутрішніх факторів його функціонування.
Завдання підприємства визначають етапи або шляхи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія, це відображено на таблиці 3.
Таблиця 3
Етапи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія
Ознака Вид мети Характеристика мети
1. В залежності від ступеню досягнення мети - бажані
- життєво-необхідні Бажана мета діяльності будь-якого підприємства - це отримання максимальних прибутків
Життєвонеобхідна мета - отримання мінімально-необхідних прибутків, котрі забеспечують збереження статутного фонду підприємства
2. В залежності від часовогофактору - перспективна
- поточна мета, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...