WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

здійсненнякупівлі. Тому рівень ціни є предметом розробки цінової політики товариства, маркетингової служби, економічного відділу та інших. Як відзначалось вище, оскільки товариство орієнтується на "середнього" покупця, то вважає за доцільне встановити прийнятий для нього рівень цін. Як показано маркетингове дослідження, рівень цін на продукцію товариства "Дятьківці" дещо нижче за ціни інших підприємств. Тому продукція є конкурентноздатною, реалізується швидше і дозволяє вкласти вивільнені кошти в наступний виробничо-торгівельний процес.
Аналіз виробництва, просування та збуту продукції показує, що в цілому товариство "Дятьківці" в 1999 році працювало із значним зростанням проти попереднього року. В цілому систему збуту та реалізації продукції вдалося удосконалити, але ще є можливості підвищення ефективності комерційно-виробничої діяльності.
Комерційна робота Коломийського ВАТ "Дятьківці" містить у собі такі етапи, як закупівлю матеріальних ресурсів, їх доставку до оптового складу, збереження, збут і доставку до споживача виготовлених товарів. В рамках цієї роботи можна виділити основних контрагентів товариства. Це постачальники сировини та інших матеріально-технічних ресурсів, що необхідно для безперебійної роботи товариства по виробництву продукції.
Оскільки збут та реалізації готової продукції (товарів) здійснюється переважно у власній торговельній мережі, то з боку покупців контрагентів практично немає.
Таке положення визначає, що основними контрагентами ВАТ "Дятьківці" на ринку є постачальники матеріальних ресурсів для виробництва.
Сировину на виготовлення продукції товариство закуповує невеликими партіями у посередників. За умови нестачі оборотних коштів товариство не в змозі налагодити прямі зв'язки з виробниками сировини, так як останні пропонують поставки великими обсягами з попередньою оплатою.
Структура постачальників занадто велика і товариство не визначилось, які саме з постачальників є найбільш доцільними. Така оцінка товариством не проводилась, особливо в розрізі постачальників, що реалізують одну товарну групу. Занадто "роздута" структура постачальників негативно впливає на економічні показники діяльності товариство, зокрема на витрати товариства по залученню та транспортуванню матеріальних ресурсів, а також витрати на оплату праці працівників, що забезпечують це постачання. В кінцевому разі це призводить до зменшення прибутку товариства.
Як показує проведене дослідження, комерційна робота з постачальниками потребує подальшого вдосконалення.
Проведений аналіз по ВАТ "Дятьківці" за 1999 рік вказує на те, що фінансове становище товариства є складним. За 1999 рік товариство одержало збиток в сумі 280,4 тис. грн. По платежах в бюджет, позабюджетні фонди і за енергоносії підприємство простроченої заборгованості не має, але існує стійка заборгованість по заробітній платі.
Вихід з кризового становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, слід врахувати, що це не потребує значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності товариства використовуються в межах 30 %.
Наявні запаси сировини забезпечують роботу товариству протягом 2-3 днів, а час оборотності їх перевищує 1 місяць.
Нестача оборотних коштів, породжена загальнодержавною кризою неплатежів та високим рівнем інфляції, є основною причиною кризового стану товариства. В той час покращанню стану справ не сприяє кредитна система. Короткотермінові кредити на поповнення оборотних коштів практично не видаються, а процентна ставка за користування ними уже близько 100 %.
Проведені розрахунки та аналіз свідчать про те, що виробниче товариство "Дятьківці" балансує на межі збитків та прибутків і має дуже нестабільний фінансовий стан. В подальшому товариство повинно стабілізувати своє фінансове становище і увійти в зону прибутків з подальшим поступовим зростанням суми прибутку та рівня рентабельності.
В умовах переходу до ринку товариство "Дятьківці" повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу, так і довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентоздатність та стабілізацію фінансового стану.
В дипломній роботі визначена система стратегічних цілей ВАТ "Дятьківці". Головна ціль: збільшення маси прибутку. Специфічні цілі:
" життєво-необхідна - отримання мінімального прибутку;
" перспективна - досягнення максимально-можливого прибутку;
" поточна - отримання необхідного прибутку;
" ціль виробництва - збільшення обсягів виробництва, ріст обсягів закупівлі сировини, зниження витрат виробництва, ефективна асортиментна політика;
" ціль комерційної діяльності - збільшення реалізації товарів, ефективні зв'язки з постачальниками та вибір оптимальних, стабілізація зменшення цін, зменшення витрат обігу;
" соціальна ціль - створення умов праці, збільшення коштів на соціальний розвиток, забезпечення безперебійності виплат зарплати;
" інноваційна ціль - впровадження нових технологій виробництва, модернізація потужностей, впровадження високоефективного обладнання.
В результаті дослідження визначено, що найбільш доцільною в сучасних умовах для ВАТ "Дятьківці" є стратегія "обмежений ріст". По товариству цими стратегіями обрано:
" "стратегію забезпечення" - що формує систему матеріально-технічного забезпечення підприємства;
" "стратегію виробництва" - що визначає пріоритетні напрямки розвитку виробничо-технологічного процесу;
" "стратегію просування та збуту" - що сприяє створенню найбільш ефективної системи і каналів реалізації продукції;
" "асортиментну стратегію", що сприяє формуванню найбільш ефективного асортименту виробництва продукції;
" "цінову стратегію", що є умовою ефективності виробничої та комерційної діяльності та задоволення споживчого попиту.
В роботі визначені основні етапи розробки стратегії та система маркетингових рішень, що забезпечують їх реалізацію.
В товаристві "Дятьківці" найбільш проблематичним є напрямок роботи з матеріально-технічного забезпечення. Оскільки в рамках проведеного обмеженого дослідження не представляється можливість провести обгрунтування всіх стратегій, то доцільно буде розробити "стратегію забезпечення", як найбільш важливу.
Одним з етапів формування маркетингової стратегії є вивчення ринку сировини і матеріалів і розробка "стратегії забезпечення".
Передумовою розробки "стратегії забезпечення" є систематичний збір, обробка, аналіз та оцінка інформації про потенційних постачальників, асортимент матеріальних ресурсів, нові технології виготовлення найважливіших для споживача видів продукції, цінах на сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати.
Проводячи роботу щодо розробки "стратегії забезпечення" необхідно вирішувати основні питання: в якому стані знаходиться ринок сировини та матеріалів, яка номенклатура матеріальних ресурсів пропонується їх споживачам, які постачальники функціонують на ринку,

 
 

Цікаве

Загрузка...