WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

рік) відображає завдання тактичної політики. Він містить у собі основні показники фінансово-господарської діяльності товариства. Ці показники повинні бути обгрунтованими і реальними, розрахованими в основному економіко-статистичним методом. Показники річного плану є програмою для виконання працівниками товариства, об'єктом порівнянь та аналізу господарської діяльності;
" оперативний план (до 3-х місяців - 1 кварталу) забезпечує цілеспрямовану реалізацію конкретних тактичних завдань. Формується цей план на основі детальної системи показників. При цьому використовуються конкретні методики розрахунку і нормативно-інструктивні матеріали. Оперативний план сприяє виконанню річного і може бути оперативно проаналізований після закінчення терміну його дії.
На заключному етапі проводиться оцінка розробленої стратегії товариства. Вона проводиться по таким основним переметрам, як узгодженість стратегії з зовнішнім середовищем, внутрішня збалансованість стратегії, можливість реалізації стратегії з огляду на наявний ресурсний потенціал підприємства, прийнятний рівень ризику, що пов'язано з реалізацією стратегії та результативність стратегії.
Розробка стратегії діяльності ВАТ "Дятьківці" дозволяє приймати ефективні маркетингові та управлінські рішення у всіх сферах діяльності товариства з тим, щоб реалізувати стратегічну ціль функціонування товариства.
В товаристві "Дятьківці" найбільш проблематичним є напрямок роботи з матеріально-технічного забезпечення. Оскільки в рамках проведеного обмеженого дослідження не представляється можливість провести обгрунтування всіх стратегій, то доцільно буде розробити "стратегію забезпечення", як найбільш важливу.
3.2. Розробка "стратегії забезпечення" та вибір постачальників
Одним з етапів формування маркетингової стратегії є вивчення ринку сировини і матеріалів і розробка "стратегії забезпечення".
Передумовою розробки "стратегії забезпечення" є систематичний збір. Обробка, аналіз та оцінка інформації про потенційних постачальників, асортимент матеріальних ресурсів, нові технології виготовлення найважливіших для споживача видів продукції, цінах на сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати.
Проводячи роботу щодо розробки "стратегії забезпечення" необхідно вирішувати основні питання: в якому стані знаходиться ринок сировини та матеріалів, яка номенклатура матеріальних ресурсів пропонується їх споживачам, які постачальники функціонують на ринку, якими економічними перевагами вони відзначаються ?
Визначення "стратегії забезпечення" передбачає налагодження господарських зв'язків з постачальниками. При цьому важливу роль відіграє правильний вибір постачальників, що в умовах ринку є досить складною справою і помилка може дорого коштувати товариству.
Вибір постачальників починається з аналізу матеріальних потреб товариства та можливостей задовольнити їх на ринку. Слід порівняти виробничі потужності окремих постачальників та визначити, наскільки вони відповідають потребам підприємства - споживача. Важливими етапами вибору постачальників є проведення порівняльного аналізу постачальників з метою виявлення найбільш ефективних з них. Необхідно провести маркетингове дослідження щодо визначальних рис окремих постачальників, в результаті якого розробити критерії вибору і реалізувати їх на практиці. Критерії вибору повинні відображати найбільш суттєві характеристики окремих постачальників з точки зору матеріальних потреб товариства. Серед них перевага надається місцевим постачальникам, що впливає на рівень витрат підприємства - споживача. Критеріями вибору можуть бути порівняльні потужності, ціни на закупку матеріалів, надійність постачальників, якість продукції, комплектність постачання, пакування, розмір партії, форма розрахунків та інше.
Розробка "стратегії забезпечення" у ВАТ "Дятьківці" повинна бути заснована на визначених вище загальних підходах та принципах.
Можна запропонувати відділу маркетингу провести маркетингове дослідження тих постачальників, що були партнерами товариства в 1999 році. Проведений в другому розділі аналіз є інформаційною базою для такого дослідження.
Формування "стратегії забезпечення" в товаристві "Дятьківці" можна рекомендувати проводити за такими етапами:
1 етап - Аналіз постачальників та системи постачання.
2 етап - Визначення критеріїв вибору постачальників.
3 етап - Розробка системи бальної оцінки.
4 етап - Формування інформаційної бази по окремих постачальниках.
5 етап - Вибір постачальників.
6 етап - Укладання угод з постачальниками.
7 етап - Оцінка ефективності вибраної стратегії.
Результати 1 етапу розробки стратегії у ВАТ "Дятьківці" дає аналітична частина роботи, де визначено, що в цілому підприємство не задоволено існуючою системою матеріально-технічного забезпечення. Якщо врахувати, що майже всі постачальники товариства є посередниками, то ціна закупівлі для товариства "Дятьківці" значно вища ніж можна було б одержати від виробників. Тому основним висновком цього етапу розробки "стратегії забезпечення" є вибір найбільш ефективних постачальників, зменшення їх кількості та збільшення обсягу закупівлі.
В рамках другого етапу необхідно визначити критерії вибору постачальників. Маркетингове дослідження показує, що для ВАТ "Дятьківці" найбільш доцільними є наступні критерії вибору постачальників:
" ритмічність поставки;
" якість продукції;
" ціна поставки;
" ціна транспортних послуг;
" періодичність поставки;
" відстань до постачальника;
" мінімальна партія поставки;
" форма розрахунку.
Вибір постачальника здійснюється шляхом визначення відповідності цим вимогам.
Критеріями виключення постачальників можуть бути:
" віддаленість постачальника (при значній віддаленості виникають великі транспортні витрати, що збільшують собівартість виготовленої продукції);
" якість та ціна, що не відповідають вимогам товариства "Дятьківці";
" не задовольняюча підприємство форма оплати матеріальних ресурсів (ВАТ "Дятьківці" відчуває нестачу оборотних коштів, тому не може сплачувати матеріальні ресурси до їх поставки. Видом оплати матеріалів, що закуповуються, переважно може бути в кредит, або за допомогою платіжних доручень);
" обсяг партії поставки, що не задовольняє підприємство - покупця;
" незадовільна періодичність поставки;
" неритмічність поставки та порушення графіків завозу;
" висока ціна транспортних послуг на перевезення сировини та матеріалів.
На третьому етапі можлива розробка системи бальної оцінки, де кожний критерій оцінюється у відповідній кількості балів.
На думку відділу маркетингу ВАТ "Дятьківці", доцільно застосувати п'ятибальну систему, де бал "5" - означає високий результат, тобто "відмінно", "4" - "добре", "3" - "задовільно", "2" - "незадовільно", "1" - "неможливо", тобто варіант є неприйнятним.
Можна запропонувати наступну систему бальної оцінки по відповіднимкритеріям по ВАТ

 
 

Цікаве

Загрузка...